หน้าหลัก แนะนำโรงพยาบาล หน้าต่าสุขภาพ เก็บมาเล่าต่อ เรื่องราว..คลินิก Link
บทความทั้งหมด
บทความทั้งหมด
052ผิวนุ่มนวล เนียนกระชับ ด้วยเคล็ด(ไม่)ลับเหล่านี้
051ความก้าวร้าว
050เป็นโรคนี้...คิดให้ดีก่อนท้อง
049แนวโน้มการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก
048สมุนไพรไทยผลไม้บำรุงเลือด "บำรุงสุขภาพ"
047อาหารสำหรับคนหลังคลอด "ช่วยฟื้นพลังงานได้ดีนักเชียว"
046ภัยเทคโนโลยีต่อสุขภาพ ตอน ผลกระทบจากคอมพิวเตอร์
045ลดความอ้วน กับ เมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆ
044วิธีอยู่อย่างเข้มแข็ง
043การบ้านใหม่ ของ คนไข้โรคข้อเสื่อม
042ความสุขในการทำงาน คุณ................สร้างได้
041หญ้าหนวดแมว : สมุนไพรช่วยผู้ป่วยนิ่วในไตได้
040เมื่อ "ลูกหายใจผิดปกติ" จะทำอย่างไรดี?
039โรคเสี่ยง! ของเด็กยุคดิจิตอล
038ระวัง! สารพัดโรคจาก รองเท้าส้นสูง
037สร้างอารมณ์ขัน บำบัดโรค
036อย่าไว้ใจ ก่อนหัวใจจะล้มเหลว
035ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางสติปัญญา
030ตรวจวัดความดัน ป้องกันภัยเงียบ
029กิจกรรมจิตอาสา
02810 ผลไม้ไทยที่มีสารต้านมะเร็งสูง
027สนทนา..เรื่อง ยาคุณหนู
025รู้ทัน กับ คลินิกวัณโรค
024บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และจิตอาสา
023Tip for Life: นวดสัมผัสเท้าและขา
022ระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ
021ยาหยอดตาเอามาหยอดหูได้ไหม?
020เส้นทางสู่ HPH
019ถนนสาย HA
018เตือนสติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
017แอปเปิ้ลพิฆาตสิว
016กินปลาสมองดี
015ยาแก้ไอ..สำคัญไฉน
014ฉลากยา..สำคัญไฉน
013ปวดหลัง..จากการทำงาน
012ยิ้มสวยด้วยสุขภาพฟันที่ดี
011โภชนาการ รากฐานสำคัญของสุขภาพดี
010โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
009ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลละงู
007แนะนำ..แพทย์อายุรกรรม

024 บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และจิตอาสา

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และจิตอาสา

การดำเนินงานโรงพยาบาลและงานสาธารณสุขในปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางด้าน สาธารณสุขทุกระดับ  ต้องมีจิตสำนึกในการให้บริการให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ การรักษา การส่งเสริม  การป้องกันและการฟื้นฟูสภาพ และที่สำคัญ คือ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ในมิติแห่งความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณ การบริการสุขภาพเป็นการบริการทางมนุษยธรรม  ให้การบำบัด รักษาผู้เจ็บป่วยและประชาชนทั่วไป    นอกจากการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ที่ทันสมัยแล้ว ต้องมีการให้บริการในมิติเชิงมนุษย์และสังคมควบคู่กันไปอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลละงู ได้มีการดำเนินการพัฒนาบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการนำแนวคิด กิจกรรมการสร้างเสริมการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ให้แก่บุคลากร ประชาชนทั่วไป การสร้างจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการพัฒนาต่อยอดของระบบบริการสุขภาพแก่โรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ และ คุณธรรม

ในการนี้โรงพยาบาลละงู ได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยหัวใจที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์และจิตอาสา มีประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มี      ความสอดคล้องกับหลักการสร้างสุขภาพที่สำคัญ คือ การที่ประชาชนในอำเภอละงู สามารถดูแลและสร้างสุขภาพด้วยตนเอง ตามศักดิ์และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์

-โดย QMR.-

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และจิตอาสา