ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงออนไลน์

ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงออนไลน์ ได้ที่ www.thaigov.go.th

จาก: FC - ไม่ระบุ - 22 กรกฎาคม 49, 13:05:40 - IP: 58.147.114.xxx

ขอให้พระองค์ท่านมีอายุยืนนานนะคะ

จาก: ญ.ด.จิราภรณ์ โมนาติ - godomo2008@msn.com - 20 พฤศจิกายน 51, 21:11:20 - IP: 117.47.52.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: ไทยแท้ - โอตจัง@hatmail.com - 22 พฤศจิกายน 51, 12:32:26 - IP: 125.27.123.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: พลหทาร จทบ.ส.ก. - polnsit@hotmail.com - 22 พฤศจิกายน 51, 14:32:00 - IP: 125.27.123.xxx

ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: สุรสิง - ไม่ระบุ - 25 พฤศจิกายน 51, 15:01:26 - IP: 125.27.121.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

จาก: ร.ท.วิโรจน์ แก้วกล้า น.ส่งกำลังร้อย.บ.พล.ร.2. รอ. - tum_fongnom@hotmail.com - 9 ธันวาคม 51, 13:44:18 - IP: 158.108.7.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

จาก: จ.ส.อ.บุญยืน สังวาลย์ ส่งกำลังร้อย.บ.พล.ร.2. รอ. - ไม่ระบุ - 9 ธันวาคม 51, 13:45:42 - IP: 158.108.7.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ


จาก: ส.อ.สันติ ชูช่วย ส่งกำลังร้อย.บ.พล.ร.2. รอ. - ไม่ระบุ - 9 ธันวาคม 51, 13:46:42 - IP: 158.108.7.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: ส.อ.ณัฏฐพล หงษ์ไทย ส่งกำลังร้อย.บ.พล.ร.2. รอ. - tum_fongnom@hotmail.com - 9 ธันวาคม 51, 13:50:05 - IP: 158.108.7.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: สุรสิง - ไม่ระบุ - 10 ธันวาคม 51, 13:27:26 - IP: 125.27.122.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย

จาก: วิโรจน์ คำบุรี - Ja.a.ee@hotmail.com - 7 มกราคม 52, 22:32:59 - IP: 222.123.39.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ร้อย.สห.พล.๒ รอ. - mpc2id@hotmaol.com - 20 มกราคม 52, 14:27:20 - IP: 125.27.120.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: คณะข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 21 - yuttakan321@hotmail.com - 13 กุมภาพันธ์ 52, 13:07:34 - IP: 125.26.80.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: มานะศักดิ์ ศรีคันทะรักษ์ - manasak4002@sanook.com - 20 กุมภาพันธ์ 52, 19:57:30 - IP: 118.172.174.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

จาก: ส.อ.ณรงค์ เย็นสบาย - mpc2id@hotmaol.com - 23 กุมภาพันธ์ 52, 7:56:28 - IP: 125.27.123.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: หน่วยสัสดีออำเภอสามโก้ - ไม่ระบุ - 24 กุมภาพันธ์ 52, 9:20:28 - IP: 125.26.32.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: ส.อ.ธานี วงษ์ประยูร - yaksa15@hotmail.com - 24 กุมภาพันธ์ 52, 9:35:11 - IP: 125.27.128.xxx

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

จาก: ส.อ.ธานี วงษ์ประยูร - yaksa15@hotmail.com - 24 กุมภาพันธ์ 52, 9:36:10 - IP: 125.27.128.xxx

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

จาก: ส.อ.ณรงค์ เย็นสบาย - mpc2id@hotmaol.com - 24 กุมภาพันธ์ 52, 9:37:40 - IP: 125.27.128.xxx

ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อองค์ในหลวง

จาก: ส.อ.ธานี วงษ์ประยูร - yaksa15@hotmail.com - 25 กุมภาพันธ์ 52, 14:36:41 - IP: 125.27.124.xxx

ขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยั่งยืนนาน

จาก: ส.อ.ณรงค์ เย็นสบาย - mpc2id@hotmaol.com - 25 กุมภาพันธ์ 52, 14:40:05 - IP: 125.27.123.xxx

อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น

จาก: จ.ส.อ.สุวรรณ สุระพันธ์ - mpc2id@hotmaol.com - 25 กุมภาพันธ์ 52, 14:41:06 - IP: 125.27.123.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: หน่วยสัสดีอำเภอโพธิ์ทอง - ไม่ระบุ - 3 มีนาคม 52, 9:19:07 - IP: 125.26.32.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป

จาก: ส.อ.ธานี วงษ์ประยูร ร้อย.สห.พล.ร.๒ รอ. - yaksa15@hotmail.com - 9 มีนาคม 52, 9:19:36 - IP: 125.27.124.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

จาก: หน่วยสัสดีอำเภอแปลงยาว - tuk.2222@hotmail.com - 9 มีนาคม 52, 9:28:19 - IP: 125.27.112.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยตลอดไป

จาก: กัลยารัตน์ ฉัตรทองโยธิน - sune.c@windowslive.com - 20 มีนาคม 52, 13:18:09 - IP: 117.47.194.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: หน่วยสัสดีอำเภอป่าโมก - ไม่ระบุ - 23 มีนาคม 52, 8:57:45 - IP: 125.26.33.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: หน่วยสัสดีอำเภอวิเศษชัยชาญ - ไม่ระบุ - 10 เมษายน 52, 9:08:31 - IP: 125.26.32.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: หน่วยสัสดีอำเภอป่าโมก - ไม่ระบุ - 27 เมษายน 52, 13:21:39 - IP: 125.26.32.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ชนณภูมิ บุญเพ็ง - saman_bp@hotmail.com - 5 มิถุนายน 52, 11:37:56 - IP: 203.151.46.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: สามโก้ - ไม่ระบุ - 10 กรกฎาคม 52, 14:57:05 - IP: 125.26.9.xxx

ขอให้พ่ออยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ครอบครัว บัวไสว - num.sirindhron_camp@hotmail.com - 10 กรกฎาคม 52, 20:26:52 - IP: 118.173.190.xxx

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จาก: พิชัย 836 - MP.2536@windowslive.com - 5 สิงหาคม 52, 9:48:00 - IP: 125.25.89.xxx

ขอให้พ่ออยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ทหาร - ไม่ระบุ - 7 สิงหาคม 52, 8:36:30 - IP: 125.25.149.xxx

ขอให้พ่ออยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (นศท.ฮากิม บินบูละ นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท.ฮากิม บินบูละ - . - 9 สิงหาคม 52, 17:58:11 - IP: 118.173.209.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ (นศท.เอกพงศ์ ชินพงศ์ นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท.เอกพงศ์ ชินพงศ์ - . - 9 สิงหาคม 52, 17:59:11 - IP: 118.173.209.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย (นศท. อิรฟาน เซะ นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท. อิรฟาน เซะ - . - 9 สิงหาคม 52, 18:00:04 - IP: 118.173.209.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของมรดกของลูกหลานไทย( นศท. อิมรอน บินแวหะมะ นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท. อิมรอน บินแวหะมะ - . - 9 สิงหาคม 52, 18:02:53 - IP: 118.173.209.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (นศท. อาแว ยะโก๊ะ นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท. อาแว ยะโก๊ะ - . - 9 สิงหาคม 52, 18:03:34 - IP: 118.173.209.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (นศท. อีลีฮัน เจ๊ะยอ นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท. อีลีฮัน เจ๊ะยอ - . - 9 สิงหาคม 52, 18:04:05 - IP: 118.173.209.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม(นศท. อินท์รวี เมืองพิน นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท. อินท์รวี เมืองพิน - . - 9 สิงหาคม 52, 18:04:52 - IP: 118.173.209.xxx

หลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้(นศท. อิกบาล โอรพันธ์ นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท. อิกบาล โอรพันธ์ - . - 9 สิงหาคม 52, 18:05:23 - IP: 118.173.209.xxx

ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อองค์ในหลวง((นศท. อาฟันดี วาเต๊ะ นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท. อาฟันดี วาเต๊ะ - . - 9 สิงหาคม 52, 18:07:46 - IP: 118.173.209.xxx

อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วย(นศท. อูซวัน สาและ นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท. อูซวัน สาและ - . - 9 สิงหาคม 52, 18:08:19 - IP: 118.173.209.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้(นศท. อาซูวัน ยูโซ๊ะ นฝ.นศท.จทบ.ปน)

จาก: นศท. อาซูวัน ยูโซ๊ะ - . - 9 สิงหาคม 52, 18:08:59 - IP: 118.173.209.xxx

ขอทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนคนไทยตลอดไป

จาก: สายันและลูกตุ้ม - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 52, 21:18:51 - IP: 118.172.170.xxx

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

จาก: ข้าราชการ ศสพ. - ไม่ระบุ - 18 สิงหาคม 52, 8:18:37 - IP: 125.25.104.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

จาก: กยข.ศสพ. - ไม่ระบุ - 18 สิงหาคม 52, 8:21:09 - IP: 125.25.104.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: เจษฎา เพ็ญกุล - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:08:12 - IP: 118.173.46.xxx

Long Live The King เรารักในหลวง

จาก: เจษฎา เพ็ญกุล - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:13:04 - IP: 118.173.46.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักยืนหยัดอยู่ได้อย่างไร

จาก: เจษฎา เพ็ญกุล - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:16:08 - IP: 118.173.46.xxx

พระองค์ทรงประทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทย

จาก: จษฎา เพ็ญกุล - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:19:53 - IP: 118.173.46.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป

จาก: เจษฎา เพ็ญกุล - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:27:57 - IP: 118.173.46.xxx

รู้รัก สามัคคี ทำความดีถวายในหลวง

จาก: เจษฎา เพ็ญกุล - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:32:26 - IP: 118.173.46.xxx

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

จาก: เจษฎา เพ็ญกุล - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:39:28 - IP: 118.173.46.xxx

เราคนไทยร่วมใจเทิดทูลสถาบันหลัก

จาก: เจษฎา เพ็ญกุล - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:50:28 - IP: 118.173.46.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป


จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:56:41 - IP: 118.173.46.xxx

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:58:04 - IP: 118.173.46.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 14:59:40 - IP: 118.173.46.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:01:49 - IP: 118.173.46.xxx

พระทรงเป็นพลังของแผ่นดิน

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:03:11 - IP: 118.173.46.xxx

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คือหน้าที่ของคนไทยทุกคน

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:05:55 - IP: 118.173.46.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานไทย

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:08:38 - IP: 118.173.46.xxx

ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อองค์ในหลวง

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:10:53 - IP: 118.173.46.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:15:06 - IP: 118.173.46.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:18:15 - IP: 118.173.46.xxx

ขอทุกคนเป็นลูกที่ดีของพ่อ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:20:12 - IP: 118.173.46.xxx

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:21:53 - IP: 118.173.46.xxx

พระองค์คือผู้ให้ความร่มเย็นแก่แผ่นดิน

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:23:38 - IP: 118.173.46.xxx

พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อความผาสุขของผสกนิกร
ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:26:12 - IP: 118.173.46.xxx

บารมีพระมาล้นพรรณา ทรงเสด็จเยี่ยมปวงประชาทวยราษฎร์

ทุกถิ่นทุกเลวาเกียรติก้อง ทวยราษฎร์สุขซ้องทั่วด้าวแดนสยามจาก: จ.ส.อ.สมยศ ฯ ร้อย.ปจว.๔ - usop09@gmail.com - 20 สิงหาคม 52, 15:30:58 - IP: 118.173.46.xxx

บารมีพระมากล้นพรรณา ทรงเสด็จเยี่ยมปวงประชาทวยราษฎร์

ทุกถิ่นทุกเวลาเกียรติก้อง ทวยราษฎร์สุขซ้องทั่วด้าวแดน

จาก: จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 31 สิงหาคม 52, 21:20:31 - IP: 118.172.163.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 31 สิงหาคม 52, 21:24:01 - IP: 118.172.163.xxx

เราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จาก: จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 31 สิงหาคม 52, 21:32:55 - IP: 118.172.163.xxx

พระองค์ผู้ทรงเป็นบิดาของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 31 สิงหาคม 52, 21:34:06 - IP: 118.172.163.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิวาราตรี ทรงพระบารมีแผ่ไพศาล ทรงพระชนมวาลย์ สถิต สถาพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 31 สิงหาคม 52, 21:35:12 - IP: 118.172.163.xxx

พระคุณพ่อมากค่ามหาศาล ลูกคิดการทดแทนไม่หมดนั่น
พ่อเป็นร่มโพธิ์ไทรให้ป้องกัน พ่อฝ่าฟันทำเพื่อลูกทุกประการ

จาก: จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 31 สิงหาคม 52, 21:36:47 - IP: 118.172.163.xxx

พระเสโท หยดหยาด เพื่อชาติสุข พระบาทบุก ธานินทร์ ทั่วถิ่นที่
พระทรงเคียว เกี่ยวข้าว ธ รู้ดี พระทรง ปรีชาชาญ งานฝนเทียม

จาก: จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 31 สิงหาคม 52, 21:37:59 - IP: 118.172.163.xxx

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

จาก: จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 31 สิงหาคม 52, 21:39:12 - IP: 118.172.163.xxx

เหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

จาก: จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 31 สิงหาคม 52, 21:40:07 - IP: 118.172.163.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 31 สิงหาคม 52, 21:41:58 - IP: 118.172.163.xxx

ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 1 กันยายน 52, 21:46:06 - IP: 118.172.234.xxx

เรารักพระเจ้าอยู่หัว

จาก: ข้าราชการ จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 1 กันยายน 52, 21:47:31 - IP: 118.172.234.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 1 กันยายน 52, 21:56:12 - IP: 118.172.234.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 1 กันยายน 52, 21:57:08 - IP: 118.172.234.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 1 กันยายน 52, 21:58:19 - IP: 118.172.234.xxx

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

จาก: ข้าราชการ จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 1 กันยายน 52, 21:59:07 - IP: 118.172.234.xxx

ร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 1 กันยายน 52, 22:00:13 - IP: 118.172.234.xxx

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย จงทรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

จาก: ข้าราชการ จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 1 กันยายน 52, 22:01:08 - IP: 118.172.234.xxx

พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร
โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์
ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียรติ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 1 กันยายน 52, 22:03:12 - IP: 118.172.234.xxx

-พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ .... องค์พระบิดา ... พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนทั้งแผ่นดิน พระพ่อหลวงผู้ไม่เคยทอดทิ้งคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยชั่วนิรันดร์

จาก: ข้าราชการ จทบ.พ.ช. - koro_970@hotmail.com - 1 กันยายน 52, 22:04:16 - IP: 118.172.234.xxx

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ - koro_970@hotmai.com - 2 กันยายน 52, 17:08:25 - IP: 118.172.228.xxx

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ - koro_970@hotmai.com - 2 กันยายน 52, 17:10:18 - IP: 118.172.228.xxx

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ - koro_970@hotmai.com - 2 กันยายน 52, 17:11:36 - IP: 118.172.228.xxx

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ - koro_970@hotmai.com - 2 กันยายน 52, 17:12:47 - IP: 118.172.228.xxx

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ - koro_970@hotmai.com - 2 กันยายน 52, 17:13:51 - IP: 118.172.228.xxx

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

จาก: ข้าราชการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ - koro_970@hotmai.com - 2 กันยายน 52, 17:14:31 - IP: 118.172.228.xxx

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ - koro_970@hotmai.com - 2 กันยายน 52, 17:15:39 - IP: 118.172.228.xxx

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ - koro_970@hotmai.com - 2 กันยายน 52, 17:17:51 - IP: 118.172.228.xxx

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

จาก: ข้าราชการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ - koro_970@hotmai.com - 2 กันยายน 52, 17:18:45 - IP: 118.172.228.xxx

ขอบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข สัญญาว่าจะดำเนินรอยตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงอย่างดีที่สุด

จาก: ข้าราชการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ - koro_970@hotmai.com - 2 กันยายน 52, 17:19:39 - IP: 118.172.228.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

จาก: nueng - nueng1425@hotmail.com - 9 กันยายน 52, 9:10:43 - IP: 119.63.79.xxx

ขอให้ทั้งสองพระองค์ ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไททั้งประเทศด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: อุไรวรรณ ชาติวัฒนา และครอบครัว - ไม่ระบุ - 9 กันยายน 52, 9:21:06 - IP: 119.63.79.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นทศ. ณัฐวุฒิ อัครภูมิพาณิชย์ - nuttawut6253@hotmail.com - 15 กันยายน 52, 11:52:07 - IP: 222.123.148.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล

นศท. พลยุทธ์ สุดสนิท
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
หมายเลข 93
ศฝ.นศท.มทบ41

จาก: นศท. พลยุทธ์ สุดสนิท - nuttawut6253@hotmail.com - 15 กันยายน 52, 11:53:08 - IP: 222.123.148.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

นทศ. ณัฐวุฒิ อัครภูมิพาณิชย์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
หมายเลข 40
ศฝ.นศท.มทบ.41

จาก: นทศ. ณัฐวุฒิ อัครภูมิพาณิชย์ - nuttawut6253@hotmail.com - 15 กันยายน 52, 11:53:41 - IP: 222.123.148.xxx

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นศท.ปวรุตม์ ภูมิมาตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ปี๑ ร้อย๒ หมวด๒ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑

จาก: นศท.ปวรุตม์ ภูมิมาตร - ไม่ระบุ - 15 กันยายน 52, 22:30:21 - IP: 117.47.81.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. ณัฐภัทร ชนะชัย - - - 18 กันยายน 52, 16:52:13 - IP: 118.175.43.xxx

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท. ณัฐภัทร ชนะชัย - - - 18 กันยายน 52, 16:53:12 - IP: 118.175.43.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จาก: ธนศักดิ์ มิ่งมิตรมี - Thnasak19951@gmail.com - 21 กันยายน 52, 20:27:23 - IP: 61.19.66.xxx

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นศท:ทรงสิทธิ์ ทันเพื่อน
โรงเรียนเมืองถลาง

จาก: นศท:โรงเรียนเมืองถลาง - ไม่ระบุ - 22 กันยายน 52, 20:26:10 - IP: 202.149.25.xxx

เย็นศิลาเพราะพระบริบาล.......ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวการประชวรขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอให้พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทุกสารทิศอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยสืบกาลและนานเทอญด้สวเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย กรวีร์ อินทโร และครอบครว

จาก: เรารักพระเจ้าอยู่หัว - gu.nook@hotmail.com - 24 กันยายน 52, 22:57:57 - IP: 115.67.2.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ชินโชติ แก้วกันหา - chinchot_chin@hotmail.com - 25 กันยายน 52, 21:48:47 - IP: 119.31.65.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป

จาก: สะเหียบ เจนถูกใจ - warinda_nna@hotmail.com - 25 กันยายน 52, 21:56:54 - IP: 119.31.65.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: ไพฑูรย์ ปินตาวนา - paitoon_max@hotmail.com - 25 กันยายน 52, 21:58:21 - IP: 119.31.65.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: อำพร ประทุมทอง - ken_jita@hotmail.com - 25 กันยายน 52, 22:11:41 - IP: 110.49.83.xxx

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวนเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางนงคราญ นางสาวณัฐกานต์ นายธนิสร ก่อเกิด

จาก: ธนิสร ก่อเกิด - poom_423@hotmail.com - 26 กันยายน 52, 12:08:14 - IP: 117.47.236.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีอายุยิ่งยืนนานอยู่คู่กับชาวไทยตลอดไป

จาก: ศศิวิมล - ไม่ระบุ - 27 กันยายน 52, 16:36:59 - IP: 125.27.12.xxx

ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก
ดลบันดาลให้ พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย
ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพรรณราย ฟ้าอำนวย และครอบครัว

จาก: พรรณราย ฟ้าอำนวย - ไม่ระบุ - 27 กันยายน 52, 19:35:25 - IP: 124.121.27.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ด้วยเกล้าด้วยกนะหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอาทิตย์ ขันธงชัย และ ครอบครัว
นางสาวอารยา ธนาวุฒิ และครอบครัว

จาก: อาทิตย์ ขันธงชัย - artit_aof@hotmail.com - 28 กันยายน 52, 21:45:48 - IP: 124.157.214.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระประชวรเร็วนะครับ

ประชาชนทุกคนเป็นห่งท่านมากนะครับ

จาก: ประเสริฐ กระเบากลาง - man.law.kku@hotmail.com - 29 กันยายน 52, 11:16:09 - IP: 202.12.97.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆนะคะ
พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปวงชนชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
^-^ _/l\_ ^-^

จาก: ขัติยะรัตน์ สัตยากูล - bombam-bam@hotmail.com - 29 กันยายน 52, 20:29:32 - IP: 115.67.87.xxx

ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบข่าวว่าพระองค์ทรงเสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลาหลายวัน รู้สึกเป็นกังวลอย่างยิ่ง คอยติดตามแถลงการจากสำนักพระราชวังอย่างต่อเนื่องทุกฉบับ และขออานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน.

จาก: ครอบครัว เพ็ชรกรด - - - 30 กันยายน 52, 9:53:52 - IP: 61.90.147.xxx

ขออาราธนาคุณพระรัตนไตรและคุณพระสยามเทวาธิราชเจ้า และด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างมา

ขอน้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้พระองค์ทรงมีพลานามัย

ที่สมบูรณ์แข็งแรง หายจากการประชวร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นริสรา รณเรืองฤทธิ์ และครอบครัว - risa_animaxia@yahoo.com - 30 กันยายน 52, 12:28:23 - IP: 124.120.179.xxx

ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้พ่อหลวงของชาวไทยได้หายจากอาการ

พระประชวร และกลับมามี พระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: วิชาญ - ลัดดาวัลย์ รังสีวรรธนะ และ ครอบครัซ - ไม่ระบุ - 1 ตุลาคม 52, 11:06:46 - IP: 222.123.94.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: เป็ด - petkomon@hotmail.com - 1 ตุลาคม 52, 15:31:50 - IP: 222.123.144.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ ร่มไทรให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไป และขอให้พระองค์หายจากการประชวรโดยเร็ว

จาก: อัญชลี วงศ์นาค และ นรินทร์ สุวรรณพันธ์ - ไม่ระบุ - 4 ตุลาคม 52, 12:42:43 - IP: 118.172.53.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ส.อ.เฉลิมพล อกนิษฐวงศ์ ร้อย.ปจว.4 พัน.ปจว. - clp_pum@yahoo.com - 6 ตุลาคม 52, 6:20:17 - IP: 118.173.33.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: ครอบครัว ( จ่าแสง ) ทุกคน - naiyana_ja@hotmail.com - 6 ตุลาคม 52, 11:44:02 - IP: 124.120.85.xxx

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป

จาก: ครอบครัวพิพัฒน์วิทยานนท์ - chalidsa@hotmail.com - 6 ตุลาคม 52, 11:50:38 - IP: 124.120.85.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูบรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าด.ช.ชนสิทธิ์ บุญช่วยและครอบครัว

จาก: ครอบครัวบุญช่วย - chanasitza@hotmail.com - 6 ตุลาคม 52, 19:37:14 - IP: 112.142.48.xxx

จะเป็นคนดีของพ่อ ( พ่อของแผ่นดิน )

จาก: หนูนา ( เด็ก นครสวรรค์ ) - naiyana_ja@hotmail.com - 8 ตุลาคม 52, 8:18:53 - IP: 124.120.74.xxx

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป

จาก: ส.อ.เฉลิมพล อกนิษฐวงศ์ - ร้อย.ปจว.4 พัน.ปจว. - 8 ตุลาคม 52, 9:08:48 - IP: 118.173.42.xxx

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวนเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ส.อ.เฉลิมพล อกนิษฐวงศ์ - ร้อย.ปจว.4 พัน.ปจว. - 8 ตุลาคม 52, 9:09:50 - IP: 118.173.42.xxx

ขอให้พระองค์สุขภาพแข็งแรง

จาก: หนูนา - naiyana_ja@hotmail.com - 9 ตุลาคม 52, 15:27:29 - IP: 124.120.86.xxx

ขอให้ในหลวงจงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพแข็งงแรง

จาก: ครอบครัวโตสุข - ไม่ระบุ - 17 ตุลาคม 52, 15:29:43 - IP: 61.90.110.xxx

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรโดยเร็ว
โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จาก: ธนศักดิ์ มิ่งมิตรมี - Thnasak19951@gmail.com - 27 ตุลาคม 52, 12:17:56 - IP: 125.26.230.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: ส.อ.จักรพงษ์ - ไม่ระบุ - 29 ตุลาคม 52, 6:24:49 - IP: 58.147.59.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ส.อ.จักรพงษ์ - ไม่ระบุ - 29 ตุลาคม 52, 6:28:06 - IP: 58.147.59.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร
โดยเร็ว

จาก: ส.อ.จักรพงษ์ - ไม่ระบุ - 29 ตุลาคม 52, 6:28:28 - IP: 58.147.59.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง

จาก: ส.อ.จักรพงษ์ - ไม่ระบุ - 29 ตุลาคม 52, 6:28:46 - IP: 58.147.59.xxx

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของ
ปวงชนชาวไทย

จาก: ส.อ.จักรพงษ์ - ไม่ระบุ - 29 ตุลาคม 52, 6:29:13 - IP: 58.147.59.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: ส.อ.จักรพงษ์ - ไม่ระบุ - 29 ตุลาคม 52, 6:29:40 - IP: 58.147.59.xxx

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกคุ้มครองในหลวง

จาก: ส.อ.จักรพงษ์ - ไม่ระบุ - 29 ตุลาคม 52, 6:35:03 - IP: 58.147.59.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ
และ ขอให้พระองค์หายจากอาการพระประชวร

จาก: ส.อ.จักรพงษ์ - ไม่ระบุ - 29 ตุลาคม 52, 6:35:33 - IP: 58.147.59.xxx

จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์
ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว

จาก: ส.อ.จักรพงษ์ - ไม่ระบุ - 29 ตุลาคม 52, 6:37:36 - IP: 58.147.59.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของพวกเราไปนานรัก รักพ่อหลวง

จาก: ณัชชา - b_meenarin@hotmail.com - 29 ตุลาคม 52, 15:11:31 - IP: 125.27.91.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของ
ปวงชนชาวไทย

จาก: ธนภร,นิธินันทน์,ปรานอม,อาภรณ์สิริ - - - 2 พฤศจิกายน 52, 16:38:45 - IP: 202.12.118.xxx

ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประขาขนตลอดไป พระบารมีของท่านทำให้ประชาชนมีสุข รักในหลวง

จาก: กิตติกา ฟูจิตะ - nqc12167@nifty.com - 4 พฤศจิกายน 52, 17:46:46 - IP: 110.164.11.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และหายจากอาการพระประชวร เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไปเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นาฎนดา และ ด .ช ฐิติวัชร์ เงินฝรั่ง - bigmango_nany@hotmail.com - 4 พฤศจิกายน 52, 20:16:06 - IP: 110.164.11.xxx

ขอพระองค์ทรงหายประชวรและอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

จาก: ลักษมี - ไม่ระบุ - 6 พฤศจิกายน 52, 12:38:26 - IP: 112.142.14.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันด้วยเทอญ

จาก: จินตนา กิ่งจันทร์ - na_na_kojang@hotmail.com - 7 พฤศจิกายน 52, 13:12:51 - IP: 118.174.11.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานมัยที่แข็งเเรงด้วยเทอญ

จาก: รัญชนา รุ่งเรืองวรรณ - ไม่ระบุ - 14 พฤศจิกายน 52, 12:15:21 - IP: 202.28.181.xxx

ขอให้พระองค์หายประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุยิ่งยืนนานแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไปด้วยเทอญ

จาก: วนิดา กันยารัตน์ - ไม่ระบุ - 19 พฤศจิกายน 52, 8:56:55 - IP: 118.173.245.xxx

ขอให้พระองศค์พระเจริญ

จาก: นายอำนาจ นิละดาห์ - ไม่ระบุ - 19 พฤศจิกายน 52, 9:13:41 - IP: 118.173.245.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..

จาก: ด.ช.โชคชัย จันทร์เติบ - qweaqwea@qweaqwea.com - 23 พฤศจิกายน 52, 10:48:30 - IP: 58.10.3.xxx

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน โรงเรียนวัดดาวคนอง

จาก: ด.ช.จิรวัต สุขะวรรฌทัศน์ - wqea_q_@hotmail.com - 23 พฤศจิกายน 52, 10:52:12 - IP: 58.10.3.xxx

..บ้านเมืองร้อนเป็นไฟ ลองหยุดพักมาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

ร่วมกันถวายพระพรให้พ่อหลวงของเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..
..รู้ไหม๊ ! เราทะเ..รู้ไหม๊ ! เราทะเลาะกันอย่างนี้..พ่อเราเหนื่อย !!! หยุดทะเลากันสักวันคงดี.. ลาะกันอย่างนี้..พ่อเราเหนื่อย !!! หยุดทะเลากันสักวันคงดี..

จาก: ไรนาน - ไม่บอก - 23 พฤศจิกายน 52, 10:55:55 - IP: 58.10.3.xxx

ขอให้พระองศ์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: พัฒนวดี สร้อยสังวาลย์ - ไม่ระบุ - 24 พฤศจิกายน 52, 17:23:59 - IP: 118.172.177.xxx

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชานโดยเร็ว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: กรวิทย์ หลอมทอง - kafewpa@hotmail.com - 25 พฤศจิกายน 52, 9:38:15 - IP: 125.26.74.xxx

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวนโดยเร็ววัน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ครอบครัวสินรัตน์ - aenarak-33@hotmail.com - 25 พฤศจิกายน 52, 10:04:30 - IP: 113.53.3.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

จาก: ครอบครัวแก้วพันธ์ - hanchai-335@hotmail.com - 25 พฤศจิกายน 52, 10:06:15 - IP: 113.53.3.xxx

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวนและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
นายวีระชาติ สนรัมย์
นางสาวนิตยา ชัยวร
เด็กชายสรวิชญ์ สนรัมย์
......

จาก: วีระชาติสนรัมย์ - veerachat24@hotmail.com - 27 พฤศจิกายน 52, 10:16:18 - IP: 125.25.91.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: อัญญรัตน์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศและครอบครัว - sherry_un@hotmail.com - 27 พฤศจิกายน 52, 14:17:05 - IP: 125.27.53.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

จาก: ครอบครัวทนันชัย - pach_noi@hotmail.com - 27 พฤศจิกายน 52, 22:03:24 - IP: 117.47.46.xxx

ขอให้ทรงหายประชวรเร็วๆ

จาก: ธิตินันท์ - life.yakusa@hotmail.com - 30 พฤศจิกายน 52, 13:48:12 - IP: 202.143.153.xxx

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวร

จาก: วรางษญา - pe.po.114@hotmai.com - 1 ธันวาคม 52, 0:15:14 - IP: 124.121.97.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหายจากอาการประชวร

จาก: นางสาวชลพิชา ชุมพล - chonpicha_jom@hotmail.com - 1 ธันวาคม 52, 11:10:09 - IP: 202.57.177.xxx

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวร เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

จาก: นายแสง ชุมพล - ไม่ระบุ - 1 ธันวาคม 52, 11:12:50 - IP: 202.57.177.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นางลำเพลิน ชุมพล - ไม่ระบุ - 1 ธันวาคม 52, 11:14:09 - IP: 202.57.177.xxx

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

จาก: นายเดชา ชุมพล - ไม่ระบุ - 1 ธันวาคม 52, 11:15:46 - IP: 202.57.177.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นางขาว โคตรชนะ - ไม่ระบุ - 1 ธันวาคม 52, 11:17:33 - IP: 202.57.177.xxx

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มฉัตรให้ปวงชนคนไทยตลอดไปกาลนาน

จาก: นิวัต ยิ้มถนอม - niwat46022263005@hotmail.com - 1 ธันวาคม 52, 14:23:01 - IP: 125.27.112.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรวหายจากพระการประชวรไวไว มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นายวาทิต ยาน้อย - lib_pangiw@hotmail.com - 1 ธันวาคม 52, 20:38:43 - IP: 61.7.175.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรไวไว มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: วีรศักดิ์ แดนชัยภูมิ - nong_phukeaw@hotmail.com - 2 ธันวาคม 52, 10:00:29 - IP: 61.47.17.xxx

ขอคุณพระศรีรัตนไตร ดลบันดาลประทานให้พ่อหลวงหายจากอาการทรงพระประชวร มีพระเกษมสำราญยิ่งๆขึ้นไป และอยู่ฉัตรทองของชาวไทยตลอดไป

จาก: ธรรมนุญ แก้วมรกฎ - salindong_bayue@hotmail.com - 2 ธันวาคม 52, 12:42:59 - IP: 58.137.12.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: อนงค์นาถ วรรณทอง - tid.anongnat@yahoo.co.th - 2 ธันวาคม 52, 13:11:55 - IP: 117.47.132.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: เยาวเรศ ใจทน - nok_yao@hotmail.com - 2 ธันวาคม 52, 14:33:19 - IP: 202.183.226.xxx

ขอให้พระองค์หายหายพระประชวนโดยเร็ว

จาก: มานิตย์ จันทร์ทิพย์ - junthip_2505@hotmail.com - 2 ธันวาคม 52, 14:53:40 - IP: 124.157.234.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: วรรณวิสา หมู่เฮง - wanwisa-su@hotmail.com - 2 ธันวาคม 52, 15:00:30 - IP: 114.128.137.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรไวๆๆ

จาก: kandao - kandao@emele.com. - 2 ธันวาคม 52, 16:20:23 - IP: 125.25.205.xxx

ขออาราธนาคุณพระรัตนไตรและคุณพระสยามเทวาธิราชเจ้า และด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างมา

ขอน้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้พระองค์ทรงมีพลานามัย

ที่สมบูรณ์แข็งแรง หายจากการประชวร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ปวริศา ปุนหาวงษ์ - saruta06@hotmail.com - 3 ธันวาคม 52, 4:55:14 - IP: 115.67.7.xxx

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวร ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: ครอบครัวสารสี - janatadee@hotmail.com - 3 ธันวาคม 52, 10:49:48 - IP: 119.42.83.xxx

ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยดีขึ้นทวีคูณทุกวัน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: เอกลักษณ์ พนารัตน์ - aek-mua-soom@hotmail.com - 3 ธันวาคม 52, 12:17:11 - IP: 58.8.236.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: รณชัย แฝงสุธา - maithaiwan@hotmail.com - 3 ธันวาคม 52, 12:19:50 - IP: 58.8.236.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ไร้โรคภัย

จาก: ธงชัย อุมานนท์ - Umanon@live.com - 3 ธันวาคม 52, 12:27:10 - IP: 58.8.236.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นศูนย์รวมดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: พรทิพย์ ตรียุทธ - ultra_if@hotmail.com - 3 ธันวาคม 52, 13:22:09 - IP: 124.120.107.xxx

1 มิ.ย.2549 บวชถวายเนื่องในโอกาสทรงครองราชสิริสมบัติ60ปี ทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสรักษาศีล227ข้อและได้ศึกษาธรรมะและพระวินัยของพระพุทธเจ้าเพื่อรู้แจ้งแห่งทุกข์รู้ทันการดิ้นรนของจิตและ
สอบนักธรรมตรี
27ก,ค,2551 บวชโดยไม่คิดเป็นวันลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ80พระชนมพรรษา จึงศึกษาปริยัติธรรมและวิปัสสนา สวดมนต์และเข้าร่วมฟังปฏิโมกและรับกฐินและเทศน์มารดาและยาติพีน้อง จึงได้รับแต่สิ่งที่ดีชีวิตเมื่อลาสิขาบท ก็มีแต่สิ่งดีๆมีความสุขสบายใจ จึงสำนึกในมหานิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อนึงขอให้ชาติไทยพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์จงยืนยงดำรงณ์มั่นเป็นหลักของไทยปราศจากภัยพิบัติอุปัทว

จาก: พัฒนันท์ รัศมิทัต - pattanun.r@egat.co.th - 3 ธันวาคม 52, 14:21:25 - IP: 203.146.104.xxx

ขอพระคุณพระรัตนตรัย คุณพระสยามเทวาธิราชเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บันดาลให้บุญของข้าพเจ้าที่ได้สร้างมา ขอน้อมถวายแด่เทวดา นางฟ้าผู้ปกปักรักษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และให้แก่นายเวรที่มาถึงพระองค์ท่าน ขอให้พระองค์ท่ายทรงหายจากการประชวร มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: gaemdao - gaemdao@gmail.com - 3 ธันวาคม 52, 16:01:24 - IP: 119.63.95.xxx

ขอน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีมี
มีพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ พ่อหลวงของชาวไทยตลอดไป

จาก: พัชรินทร์ สันติภาพ - patrin2009@hotmail.com - 3 ธันวาคม 52, 17:10:48 - IP: 61.7.180.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
เดชะข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวดอนนุ่มไพร

จาก: รัตนาภรณ์ ดอนนุ่ไพร - - - 3 ธันวาคม 52, 18:59:16 - IP: 58.137.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชน มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ครอบครัวโฉมงาม

จาก: ครอบครัว โฉมงาม - chanthaphat-9@hotmail.com - 3 ธันวาคม 52, 20:25:24 - IP: 180.183.87.xxx

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ครอบครัว วนิชาชีวะ - pe86140@gmail.com - 3 ธันวาคม 52, 20:41:27 - IP: 118.173.120.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนม์มายุยืนนาน

จาก: ครอบครัว คูณกลาง - calamind_furunoranong@hotmail.com - 3 ธันวาคม 52, 21:18:28 - IP: 112.142.27.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: ครอบครัวสุขศิลา - calamind_furunoranong@hotmail.com - 3 ธันวาคม 52, 21:20:53 - IP: 112.142.27.xxx

ขอพรจากคุณพระศรีรัตนตรัย จากพระสยามเทวาธิราช เทวดา อารักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งมวล จงช่วยคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พ้นจากทุกข์ลาภ ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ ทรงหายจากอาการประชวนในเร็ววัน คุณงามความดี ผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาตลอดชีวิตขอให้สำเร็จผลในการขอพรในครั้งนี้ด้วยเทิอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุธเจ้า นางสุทธิกมล เหมชาติ

จาก: ครอบครัวเหมชาติ - hamechad8_9_8@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 8:16:42 - IP: 180.183.144.xxx

ข้าพเจ้าขอพรจากคุณพระศรีรัตรนตรัย และสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงรักษาให้ในหลวงของเรามีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยเทอญ

จาก: ครอบครัวกัสยานันท์ - siwon_sjclub_010@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 10:05:33 - IP: 124.122.130.xxx

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพเเข็งเเรงเเละอยู่กับพวกเราไปนานๆ
เเละมีอายุยืนนายนะครับ

จาก: นัท - Pk_mylove2008@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 10:06:12 - IP: 202.129.41.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชน มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ครอบครัวโฉมงาม


จาก: ครอบครับปิยชนน์ - f.luk.zaa@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 10:06:24 - IP: 202.129.41.xxx

ขอ ให้ในหลวงทรงแข็งแรง

จาก: 5555555 - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 10:06:44 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง

จาก: รุ่งทิวา - - - 4 ธันวาคม 52, 10:08:10 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในพลวงทรงเจริญยืนนานเเละหายพระประชวรให้อยู่กับคนไทยตล

จาก: xaoe~...p จากเบียร์ครับ - ton2_you@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 10:09:58 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในหลวงมีพระชนน์มายุยิ่งยืนนาน

จาก: ครอบครัว ชื่นชม - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 10:10:39 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

จาก: ครอบครัวแซ่กัง-บุญส่ง - pet_petzahotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 10:10:47 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนม์มายุยืนนาน เเละอยู่
กับข้าพเจ้านาน ๆเทิน ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

จาก: ครอบครัวหรรษา - Pk_mylove2008@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 10:10:54 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุที่ยืนยาว

จาก: ด.ช.ณัฐพงศ์ หนูพันธ์ - - - 4 ธันวาคม 52, 10:11:20 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวอยู่กับประชาชนไปนานๆ ^^ ^^

จาก: ครอบครัวสุธรรมา - ployzaa@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 10:12:52 - IP: 202.129.41.xxx

ข้อให้ในหลวงสุขภาพดี

จาก: ครอบครัวสลับสี - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 10:17:12 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในหลวงมีพระชนม์มายุยืนนานมีสุขภาพแข็งเเรงปลอดภัยจากโรคจาจาจาจาจาจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับประชาชนไปนาน*^__________^*

จาก: ครอบครัววัดฟุ้งเฟื่อง^____^ - nok_ptty@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 10:21:38 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในหลวงหายจากพระอาการประชวร

จาก: ด.ช.ก้านเพชร แซ่กัง - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 10:23:46 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและอยู่คู่ปวงชนชาวไทยไปตลอดกาลเทอญ

จาก: นางสาวนิภารัตน์ ไชยช่วย - padkeemao@windowslive.com - 4 ธันวาคม 52, 10:39:04 - IP: 61.7.146.xxx

ขอให้มีสุขภาพที่เเข็งแรง

จาก: พงศธร แสงบุญไทย - jamesza.hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 11:19:04 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ในหลวยทรงหายจายพระประชวนเร็ววัน

จาก: ดใชใ ภาณุวิชญ์ ปานจันทร์ - maleeeeeeee@.com - 4 ธันวาคม 52, 11:20:32 - IP: 202.129.41.xxx

ข้าพเจ้า ด.ญ. จีชี่ คิม ร.ร อักษรศึกษา ขอร่วมลงนามถวายพระพรแด่ในหลวง...

ขอให้ท่านมีสุขพลานมัยแข็งแรง และหายประชวร อยู่ร่วมกับประเทศไทยนานๆ นะค่ะ

จาก: chee - chee_never_love@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 11:23:48 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้ทรงพระเจริญ

จาก: นาง มาลี แจ่มเจริญ - fdkghs@dfhn.com - 4 ธันวาคม 52, 11:24:34 - IP: 202.129.41.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นศูนย์รวมดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: พงศธร แสงบุญไทย - jamesza.hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 11:26:32 - IP: 202.129.41.xxx

..บ้านเมืองร้อนเป็นไฟ ลองหยุดพักมาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

ร่วมกันถวายพระพรให้พ่อหลวงของเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..
..รู้ไหม๊ ! เราทะเ..รู้ไหม๊ ! เราทะเลาะกันอย่างนี้..พ่อเราเหนื่อย !!! หยุดทะเลากันสักวันคงดี.. ลาะกันอย่างนี้..พ่อเราเหนื่อย !!! หยุดทะเลากันสักวันคงดี..
ขอพรจากคุณพระศรีรัตนตรัย จากพระสยามเทวาธิราช เทวดา อารักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งมวล จงช่วยคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พ้นจากทุกข์ลาภ ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ ทรงหายจากอาการประชวนในเร็ววัน คุณงามความดี ผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาตลอดชีวิตขอให้สำเร็จผลในการขอพรในครั้งนี้ด้วยเทิอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุธเจ้า นางสุทธิกมล เหมชาติ

จาก: พงศธร แสงบุญไทย - jamesza.hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 11:28:54 - IP: 202.129.41.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงหายประชวรโดยเร็ววัน ขอให้ท่านมีความสุข อยู่คู่กับคนไทยอีกตราบนานเท่านาน

จาก: รวิกร อุ่นอบ - thepop777@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 12:18:08 - IP: 124.121.226.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่วมไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: ศิวัช หนุดหละ - fai.-nudl@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 12:27:52 - IP: 61.7.213.xxx

ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระพลานามัยแข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: สุธาทิพย์ สุวพิชญ์ภูมิ - suthathipsu@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 12:33:51 - IP: 61.7.213.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ศิริยา แหละหลีหมีน - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 12:37:19 - IP: 61.7.213.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญมีพลามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญคนไทยตลอดไป

จาก: เบ็ญจา - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 14:04:31 - IP: 61.19.65.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ

จาก: ด.ช.ธนายุ เชื้ออภัย - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 14:09:32 - IP: 61.19.65.xxx

ขอจงพระเจริญยิ่งยืนนานพลามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพาสกนิกรชาวไทย

จาก: น้ำเงิน ขยันเขตกรณ์ - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 14:16:55 - IP: 61.19.65.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็ง
แรงอยู่เป็นร่มโพธิร่มไทรของปวงชน
ขอให้ทรงพระเจริญ

จาก: เอกนรินทร์ - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 14:41:17 - IP: 58.9.93.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงมีพระพลามัยแข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเป็นร่มโพธิร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: สุรีย์พร รสรื่นและครอบครัว - sureepornr@freedomthailand.com - 4 ธันวาคม 52, 15:31:07 - IP: 61.90.30.xxx

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่สยาม ชนทุกนามล้วนแซ้ซ้องสรรเสริญ
พระบารมีปกคุ้มไทยเจริญ ซ้องสรรเสริญเทิดไท้องค์ราชัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ลอนสันติ ปานเงิน และ น.ส.กานต์กมล แก้วเสน

จาก: นายลอนสันติ ปานเงิน และ น.ส.กานต์กมล แก้วเสน - - - 4 ธันวาคม 52, 16:14:05 - IP: 124.122.145.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็ง
แรงอยู่เป็นร่มโพธิร่มไทรของปวงชน
ขอให้ทรงพระเจริญ

จาก: Bunyarat thongbaiyai - toy.iti@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 16:15:12 - IP: 124.120.237.xxx

หนูอยากให้พระองค์พระพลานามัยแข็งแรงมีอายุ10000ๆๆปีค่ะ หนูภ
ภูมิใจที่เกิดบนผีนแผ่นดินไทยและเป็นคนไทยหนูจะทำความดีเพื่อ
เพี่อพ่อหลวงของชาวไทย

จาก: Bunyarat thongbaiyai - toy.iti@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 16:24:20 - IP: 124.120.237.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

จาก: ครอบครัวเปี่ยมเจริญ - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 17:36:28 - IP: 125.27.139.xxx

ข้าพระพุธเจ้า นายวีระ เทพอินทร์ พร้อมด้วยครอบครัว ขออวยพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน สุขภาพลานมัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งมงคลศิริให้กับปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: วีระ เทพอินทร์ - weeraputh@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 17:43:12 - IP: 110.49.171.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และอขให้พระองค์ทรงมมีพระชนมายุยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: เด็กหญิง เกวลิน เทพอินทร์ - fantanaruk@gmail.com - 4 ธันวาคม 52, 17:46:41 - IP: 110.49.171.xxx

หนูขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรค่ะ หนูจะเป็นเด็กดีของชาติค่ะ

จาก: เด็กหญิง กวินนา เทพอินทร์ - namsomnaruk@gmail.com - 4 ธันวาคม 52, 17:49:38 - IP: 110.49.171.xxx

ผมขอให้พระองค์หายเร็วๆและร่างกายแข็งแรงครับ ผมจะเป็นเด็กดีของชาติเช่นกันครับ

จาก: เด็กชาย วีรภัทร เทพอินทร์ - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 17:53:42 - IP: 110.49.171.xxx

ขอให้พระองค์หายจากการประชวรและอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชา
ชาวไทยไปอีกนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ภัสรวดี พูลเจริญศิลป - bananabird_29@yahoo.co.th - 4 ธันวาคม 52, 20:16:17 - IP: 202.176.190.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งจวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ - ruethaisapdok@hotmail.com - 4 ธันวาคม 52, 21:13:11 - IP: 114.128.130.xxx

ข้าพเจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้องค์พระเจ้าอยู่หัวทรง หายจากพระประชวร โดยไว และทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พสกนิกรตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: จีรเดช โสภาวรรณกุล - ไม่ระบุ - 4 ธันวาคม 52, 22:32:49 - IP: 125.26.209.xxx

ลูกขอให้พ่อของลูกจงไม่เจ็บไม่ไข้มีอายุยืนยาวเป็นมิ่งขวัญตลอดกาลนาน ลูกขอเป็นดินให้พ่อได้เดินหยีบ และขอเป็นข้าใต้พระบาททุกชาติไป มีความสุขมากที่ได้เกิดร่วมชาติกัน จักย่อมพีลชีพเพื่อพ่อและทำความดีและประพฤติดีเพื่อพ่อ จากสกุลกลิ่นสาโรจน์ รักพ่อเท่าฟ้า

จาก: สาโรจน์ กลิ่นสาโรจน์ - sks_2009@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 5:34:57 - IP: 124.121.186.xxx

ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: นารี ธรรมมา - reena_pum@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 7:41:59 - IP: 125.25.203.xxx

ขอให้ในหลวงของเรามีอายุยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ. กมลชนก ถิ่นสมอ - aom2541-t@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 7:50:46 - IP: 111.84.40.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งจวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยwไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: virot - r_virot@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 7:55:27 - IP: 118.173.33.xxx

ขอให้ในหลวงพาลานามัยเเข็งเเรง

จาก: ด.ญ.พัชรมน จันทร์สำราญ - pa - 5 ธันวาคม 52, 9:41:25 - IP: 124.122.225.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรไว้ๆ และขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพที่แข็งแรงชั่วนิรัน

จาก: ครอบครัวธรรมสูน - bp_083@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 11:10:34 - IP: 118.173.44.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วทรงเป็นมิ่งขวัญให้ลูกหลานไทยไปอีกนานๆ

จาก: ครอบครัว เรืองรุ่ง - ไม่ระบุ - 5 ธันวาคม 52, 11:34:59 - IP: 202.149.25.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรไวๆ มีสุขภาพแข็งแรง

อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: อนุถวัฒน์ ทิพย์มณี - iam_fireman@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 11:41:39 - IP: 61.19.99.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายประชวรและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับประชาชนชาวไทยนานๆ


จาก: ครอบครัว ทาอาษา จ เชียงราย - ไม่ระบุ - 5 ธันวาคม 52, 11:42:57 - IP: 202.149.25.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรไวๆ มีสุขภาพแข็งแรง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ครอบครัวภมรจันทร์ - atinya_tum@yahoo.com - 5 ธันวาคม 52, 13:56:18 - IP: 114.128.85.xxx

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นาย สิทธิโชค รัตนธรรมขอเป็นตัวแทนของครอบครัว รัตนธรรม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราข ตลอดจนบูรพกษัตย์ติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พร้อมทั้งพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ทุกพระองค์ เทอญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ครอบครัว รัตนธรรม - ten_gnueng@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 14:25:18 - IP: 202.149.25.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ครอบครัวนายมนัสพงษ์ พรมอินตา - ไม่ระบุ - 5 ธันวาคม 52, 15:03:56 - IP: 110.49.74.xxx

ขอให้พ่อหลวงพลานมัยแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ครอบครัวนายชัยวัฒน์ กองโคตร - ไม่ระบุ - 5 ธันวาคม 52, 15:07:44 - IP: 110.49.74.xxx

ครอบครัว รัตนธรรม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรไวๆ มีสุพระประชวนสุขภาพแข็งแรง

จาก: ครอบครัว พานสุวรรณ์ - pansuwan_555@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 15:11:26 - IP: 118.174.6.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายจากประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: จุรีพร - homta-vk@live.com - 5 ธันวาคม 52, 15:52:23 - IP: 125.26.222.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยที่แข็งแรง ทรงหายจากอาการประชวรอยู่เป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทยตลอตไป

จาก: ครอบครัว คำรินไชย - gottyjung@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 17:21:58 - IP: 118.174.41.xxx

WE LOVE THE KING

จาก: วสันต์ - wasan_587@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 19:40:13 - IP: 113.53.213.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: ประเทือง ประจวบสุข - taung_0001@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 19:57:43 - IP: 113.53.73.xxx

ขอ ให้ ในหลวง ของเรา ทรงพระเจริญ และอยู๋กับ คน ไทย ไป นาน นาน ^0^ ^-^ *-*

จาก: เกียรติศักดิ๋ ตรีชัยยะ - champ_za_love@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 20:59:53 - IP: 118.172.161.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอไป


จาก: จิระภา จันทรประสูตร - j.jirapa@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 21:38:23 - IP: 125.24.251.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: กิตติวัฒน์ รื่นรส - j.jirapa@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 21:40:31 - IP: 125.24.251.xxx

ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากอาการประชวรเร็ววัน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหมาอมขอเดชะ

จาก: จิระภา จันทรประสูตร - j.jirapa@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 21:42:58 - IP: 125.24.251.xxx

ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากอาการประชวรเร็ววัน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหมาอมขอเดชะ

จาก: แผนก จันทรประสูตร - j.jirapa@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 21:43:51 - IP: 125.24.251.xxx

ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากอาการประชวรเร็ววัน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหมาอมขอเดชะ

จาก: ไมตรี จันทรประสูตรและครอบครัว - j.jirapa@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 21:44:44 - IP: 125.24.251.xxx

ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากอาการประชวรเร็ววัน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหมาอมขอเดชะ

จาก: วิระศักดิ์ จันทรประสูตร และครอบครัว - j.jirapa@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 21:45:47 - IP: 125.24.251.xxx

ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากอาการประชวรเร็ววัน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหมาอมขอเดชะ

จาก: วรรณี จันทร์ชุม และครอบครัว - j.jirapa@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 21:46:29 - IP: 125.24.251.xxx

ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากอาการประชวรเร็ววัน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหมาอมขอเดชะ

จาก: สมบูรณ์-สุดใจ รื่นรส และครอบครัว - j.jirapa@hotmail.com - 5 ธันวาคม 52, 21:47:39 - IP: 125.24.251.xxx

ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากอาการประชวรเร็ววัน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหมาอมขอเดชะ

จาก: อุทัย-สุดา พลายวงษ์ - sudaplai@tot.co.th - 5 ธันวาคม 52, 23:13:18 - IP: 118.172.189.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันและเป็นมิ่งขวข
ขวัญของปวงชนชาวไทยนานและขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยม
ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ด.ญ. พรภัทรา อิ่มสบาย - tanyaratyayoo@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 7:43:33 - IP: 125.27.147.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันและเป็นมิ่งขวข
ขวัญของปวงชนชาวไทยนานๆและขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยม
ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ด.ญ. พรภัทรา อิ่มสบาย - tanyaratyayoo@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 7:46:51 - IP: 125.27.147.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันและเป็นมิ่งขวข
ขวัญของปวงชนชาวไทยนานๆและขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยม
ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ด.ญ ลีลิน ห้วยหงษ์ทอง และครอบครัว - lilin_lin@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 17:07:17 - IP: 118.173.102.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: ศรชัย มณีชาติ - joe_manee13@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 19:23:48 - IP: 124.120.36.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: สุธารัตน์ มณีชาติ - joe_manee13@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 19:25:13 - IP: 124.120.36.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: ลักษณาพร มณีชาติ - joe_manee13@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 19:26:02 - IP: 124.120.36.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: กิจสุมน มณีชาติ - joe_manee13@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 19:26:47 - IP: 124.120.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงหายจากอาการประชวรเร็ววัน เป็นร่มโพธิ์ร่วมไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: เฉลิมชนม์ ชัยสงคราม - chon_songkhla@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 19:28:27 - IP: 113.53.9.xxx

ขอให้ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ตลอดไป

จาก: ศิริรัตน์ ลภาธนะโชติ - nu_pare@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 19:29:03 - IP: 124.120.36.xxx

ขอให้ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ตลอดไป มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง


จาก: ศิริวัฒน์ พัวไพโรจน์ - nu_pare@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 19:30:48 - IP: 124.120.36.xxx

ขอให้ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ตลอดไป มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง


จาก: แพรวา พัวไพโรจน์ - nu_pare@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 19:31:41 - IP: 124.120.36.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: พัชนีกาญจน์ เบ็นเน็ท - joe_manee13@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 19:33:14 - IP: 124.120.36.xxx

Long live to the belove king of Thai nation
The greatest of the king the greeting of the land
ทรงพระเจริญ ทรงยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตล ตลอดไป

จาก: Naowarat - Kaewkaownaowarat@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 21:27:29 - IP: 115.67.127.xxx

long live to the king
ทรงพระเจริญ ทรงยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล
ตลอดไป

จาก: นิตยา - nitta2001@hotmail.com - 6 ธันวาคม 52, 21:32:13 - IP: 115.67.127.xxx

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรทองของ
ปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

จาก: monticha - ไม่ระบุ - 7 ธันวาคม 52, 12:47:37 - IP: 124.122.207.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสิบต่อไป
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
นางสาว ปิยะนุช ศสาลี

จาก: ปิยะนุช - p_parn_noza@hotmail.com - 7 ธันวาคม 52, 13:10:11 - IP: 118.172.236.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและชาวโลก

จาก: อรรณพ นันไชย - unnop - 7 ธันวาคม 52, 19:47:31 - IP: 222.123.16.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พัชราวดี ศรีราม

จาก: พัชราวดี ศรีราม - www.moseebay@gmail.com - 7 ธันวาคม 52, 21:26:42 - IP: 110.49.28.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยชาวไทย
ชาวไทยนานๆ และขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประขวน
โดยเร็ววัน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

จาก: นางบุบผา นูเพ็ง และครอบครัว - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 9:33:41 - IP: 114.128.196.xxx

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

จาก: BIRD/3 - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 11:04:56 - IP: 222.123.172.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

จาก: BIRD/3 - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 11:06:27 - IP: 222.123.172.xxx

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: BIRD/3 - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 11:07:38 - IP: 222.123.172.xxx

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน-

จาก: BIRD/3 - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 11:08:39 - IP: 222.123.172.xxx

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: BIRD/3 - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 11:09:40 - IP: 222.123.172.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสาวธาดารัตน์ ยุวรรณศรีและครอบครัว

จาก: ธาด - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 11:22:06 - IP: 58.97.7.xxx

ขอให้พระองค์อยู่คู่คนไทยไปนานๆและขอให้พระองค์ทรงแข็งแรงด้วยเทอญ

จาก: ประทีป ขำโท้ และครอบครัว - khumto1@hotmail.com - 8 ธันวาคม 52, 13:02:30 - IP: 203.146.83.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป

จาก: นางสมพร เอนกนวล - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 15:24:06 - IP: 124.120.106.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นางสาวรัตนา รุ่งเจริญ - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 15:28:04 - IP: 124.120.106.xxx

ขอพระองค์ทรงมี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่
เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลเทอญ

จาก: นิชาดา - ด.ญ. ชญาภรณ์ หาโภคีและครอบครัว - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 15:28:04 - IP: 125.24.141.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป อยู่คู่ประชาชนนานแนสนนาน

จาก: นายสุนันทศักดิ์ พฤกษชาติ - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 15:30:33 - IP: 124.120.106.xxx

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยนานแสนนาน ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นางสาวเพชรสมร ณ ลำปาง - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 15:32:25 - IP: 124.120.106.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีพระหทัยเบิกบาน พระพลานามัยแข็งแรง

จาก: นายวรพล นันทศิลป์ - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 15:34:25 - IP: 124.120.106.xxx

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายพระประชวนและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานเทอญ

จาก: ปริศนา ลิมปิษเฐียร - ไม่ระบุ - 8 ธันวาคม 52, 16:14:31 - IP: 114.128.188.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง

จาก: สามารถ ชำนาญการ - ob.kung@hotmail.com - 8 ธันวาคม 52, 18:03:02 - IP: 125.24.3.xxx

-v.sh

จาก: ผี - djajfjgf-@yahoo.com - 8 ธันวาคม 52, 19:29:21 - IP: 125.26.218.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

จาก: โอภาส - toktor_p@hotmail.com - 9 ธันวาคม 52, 8:26:53 - IP: 61.7.182.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ...มีพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: บาส - bass0874608067@hotmail.com - 9 ธันวาคม 52, 9:12:16 - IP: 118.173.234.xxx

ขอพระสยามเทวาธิราช จงคุ้มครองให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ อายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: เจมส์ - james_nmn@hotmail.com - 9 ธันวาคม 52, 13:47:15 - IP: 118.173.239.xxx

ขอให้พระรัตนะและสิ่งศักดิ์ทั่วสากลโลกจงคุ้มครองให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกายจากอาการประชวรในเร็ววันทรงเกษมสำราญ พลานามัยแข็งแรงและมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: หัสธยา พัฒนสิงห์ - lovelylovely_603@yahoo.com - 9 ธันวาคม 52, 14:09:35 - IP: 110.49.2.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยที่แข็งแรง ทรงหายจากอาการประชวรอยู่เป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทยตลอตไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: จรัสศรี ชูทอง - jschootong@thaimail.com - 9 ธันวาคม 52, 15:44:09 - IP: 118.175.159.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากอาการประชวร และมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: เป้ - waratchaya.c@hotmail.com - 9 ธันวาคม 52, 16:04:50 - IP: 61.19.227.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากอาการประชวร และมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: นาง อุทัยวรรณ จันทร์น้อย - ไม่ระบุ - 9 ธันวาคม 52, 19:24:10 - IP: 117.47.65.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยที่แข็งแรง ทรงหายจากอาการประชวรอยู่เป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทยตลอตไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นางสาว ฉวีวรรณ ปาวัน - ไม่ระบุ - 9 ธันวาคม 52, 19:25:34 - IP: 117.47.65.xxx

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยนานแสนนาน ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นาง รัตน์ วิงรถดอน - ไม่ระบุ - 9 ธันวาคม 52, 19:26:56 - IP: 117.47.65.xxx

ขอพระองค์ทรงมี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่
เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลเทอญ

จาก: โอ๋ บางตะบูน - ไม่ระบุ - 9 ธันวาคม 52, 19:28:25 - IP: 117.47.65.xxx

ขอพระองค์ทรงมี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่
เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลเทอญ

จาก: ด.ญ. ธนภรณ์ จันทร์น้อย - ไม่ระบุ - 9 ธันวาคม 52, 19:31:51 - IP: 117.47.65.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากอาการประชวร และมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ญ.นงภมร จันทร์น้อย - ไม่ระบุ - 9 ธันวาคม 52, 19:34:36 - IP: 117.47.65.xxx

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: นาย ขวัญชัย สุวรรณะ - love_tey4@hotmail.com - 9 ธันวาคม 52, 20:44:44 - IP: 125.26.199.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเเละทรงหายจากการประชวรโดยเร็ว
เเละอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

จาก: ส.อ. วิชัย มัญจกาเภท - ray.36@hotmail.com - 9 ธันวาคม 52, 21:00:52 - IP: 112.142.13.xxx

รักในหลวง
ขอพระองค์ ทรงหายจากอาการพระประชวร

จาก: จิรายุส อสงสุรินทร์ - ไม่ระบุ - 9 ธันวาคม 52, 21:02:40 - IP: 180.183.100.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเเละทรงหายจากการประชวรโดยเร็ว
เเละอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

จาก: นางกฤษฏีกา มัญจกาเภท - memee642@hotmail.com - 9 ธันวาคม 52, 21:08:08 - IP: 112.142.13.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญข
องชาวไทยตลอดไป

จาก: คริษฐา มณีจักร - fon_390@hotmail.com - 9 ธันวาคม 52, 23:24:25 - IP: 117.47.239.xxx

......ลุธันวาที่ห้า.........มาดล
..ดลเฉลิมพระชนม์ ปิ่นแก้ว
..แก้วเกล้าปกเกศยล..ถ้วนทั่ว
..ถ้วนทั่วกราบบาทแล้ว...แซ่ซร้องทรงพระเจริญ

จาก: ณัฏฐ์ดา เนตรนัย - nutda2496@hotmail.com - 10 ธันวาคม 52, 13:47:37 - IP: 125.25.84.xxx

ไม่อยากมีรัชกาลอื่น

จาก: คุณหัวเเดง - kagtean@hotmail.com - 10 ธันวาคม 52, 13:49:00 - IP: 118.175.76.xxx

ขอพระองค์ทรง พระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ขอเดชะ

จาก: นายนรพล โกนันท์ - deviler_111@hotmail.com - 11 ธันวาคม 52, 21:40:57 - IP: 110.49.88.xxx

ขอพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรของปวงชนชาวไทยต่อไปอีกนานแสนนาน

จาก: ครอบครัวอะถานา - withme_007@hotmail.com - 16 ธันวาคม 52, 12:31:53 - IP: 113.53.217.xxx

ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรทั่วหล้า
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: เสมอขวัญ สุขประชา - samherkwan@hotmail.com - 16 ธันวาคม 52, 13:45:21 - IP: 117.47.95.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: สุวรรณมณี เกลี้ยงจันทร์ - mali.2227@hotmail.com - 16 ธันวาคม 52, 21:33:59 - IP: 118.173.129.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวชาติยิ่งยืน ตรายนานเท่านาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อน ขอเดชะ

จาก: จ.ส.อ บุญเรือง อินคต พร้อมครอบครัว - oay_naruk@hotmail.com - 17 ธันวาคม 52, 14:35:32 - IP: 202.149.25.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ญ.จริยา ขณะรัตน์ - nomyen123@hotmail.com - 18 ธันวาคม 52, 11:18:10 - IP: 58.10.3.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร

จาก: นางสาวเบญจวรรณ ขณะรัตน์ - ไม่ระบุ - 18 ธันวาคม 52, 11:19:57 - IP: 58.10.3.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นางจารี ขณะรัตน์ - ไม่ระบุ - 18 ธันวาคม 52, 11:21:46 - IP: 58.10.3.xxx

ขอพระองค์ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ของปวงชนชนไทยตลอดไป

จาก: นายบุญยิ่ง ขณะรัตน์ - ไม่ระบุ - 18 ธันวาคม 52, 11:23:41 - IP: 58.10.3.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ครอบครัวศิริประยูร - ไม่ระบุ - 18 ธันวาคม 52, 11:25:38 - IP: 58.10.3.xxx

ทำดีเพื่อพ่อหลวงของชาวไทย

จาก: พัน.ซบร.๑๕ - basmay_2534_@hotmail.com - 18 ธันวาคม 52, 13:37:41 - IP: 125.27.247.xxx

ทำดีเพื่อพ่อหลวงของชาวไทยจาก: พัน.ซบร.๑๕ - basmay_2534_@hotmail.com - 18 ธันวาคม 52, 13:38:43 - IP: 125.27.247.xxx

การทำดี  พูดดี  คิดดี  เป็นลูกที่ดีของท่าน

จาก: พัน.ซบร.๑๕ - basmay_2534_@hotmail.com - 18 ธันวาคม 52, 13:40:56 - IP: 125.27.247.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ธนศักดิ์ - Thnasak19951@gmail.com - 18 ธันวาคม 52, 17:33:37 - IP: 61.19.66.xxx

ขอถวายพระพรให้พระเจ้าอยู่หัว จงทรงพระเจริญ

จาก: ด.ต.ทวี บุบผามะตะนัง - ไม่ระบุ - 18 ธันวาคม 52, 23:35:22 - IP: 222.123.117.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง สถิตสถาพร แผ่พระบารมีไพศาลตราบนิจกาล

จาก: พัฒน์ธนะ ศรีเทพธำรงค์ - padhanass@hotmail.com - 20 ธันวาคม 52, 14:43:22 - IP: 118.172.128.xxx

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
11. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
12. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
13. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
14. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
15. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
16. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
17. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
18. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
19. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
20. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
21. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
22. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
23. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
24. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
25. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
26. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
27. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
28. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
29. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
30. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
31. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
32. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
33. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
34. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
35. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
36. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
37. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
38. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
39. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
40. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
41. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
42. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
43. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
44. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
45. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
46. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
47. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
48. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
49. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
50. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์


จาก: to - ไม่ระบุ - 22 ธันวาคม 52, 8:46:30 - IP: 125.26.65.xxx

ขอพระองค์ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ของปวงชนชนไทยตลอดไป

จาก: สมชาย บุญธรรม - ไม่ระบุ - 22 ธันวาคม 52, 13:13:03 - IP: 119.31.19.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
/|\

จาก: ทวารัตน์ เพ็งสืบ - ball10268@hotmail.com - 22 ธันวาคม 52, 13:55:52 - IP: 115.67.22.xxx

ขอให้พระองค์ท่านหายจากพระประชวรโดยเร็ว อยู่เป็นมิ่งขวัญประชาชนชาวสยามประเทศ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 14:55:18 - IP: 124.157.203.xxx

ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์อายุยั่งยืนนาน อยู่คู่ประเทศไทยไปชั่วกาลนานเทอญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 14:56:16 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหาพระอาการประชวรทรงมีพลานามัยแข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 14:56:39 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ช่วยคุ้มครองพระเจ้าอยู่หัวให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นพลังของแผ่นดินตลอดไป

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 14:57:03 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรไวๆครับ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 14:57:20 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พ่อของเราหายป่วยแล้วมาเป็นกำลังใจให้ลูกอยู่กับลูกๆต่อไป

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 14:57:37 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรในเร็ววันด้วยเทอญทรงมีพระพลานามัยที่สมบรูณ์และแข็งแรงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ เดชะ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 14:57:55 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระชนมายุยืนยาว

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 14:58:11 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:08:28 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอถวายพระพร

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:08:45 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พ่อหายวัยๆๆครับ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:11:04 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:11:25 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:11:59 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:12:17 - IP: 124.157.203.xxx

ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงหายประชวรโดยเร็ววัน และทรงอยู่คู่กับพสกนิกรอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป....

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:12:37 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:15:24 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:20:09 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:21:01 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:21:15 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายประชวรในเร็ววัน มีพระอนามัยแข็งแรง ตลอดกาลนานเทอญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:24:36 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:25:02 - IP: 124.157.203.xxx

ขออวยพรให้พระองค์หายจากประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยให้นานแสนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:25:30 - IP: 124.157.203.xxx

"ขอพ่อหลวงหายประชวรโดยเร็ว, มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง, ขอพระองค์มีความสุขกายสบายใจ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกร"

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:26:03 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้ประองค์หายป่วยไวๆ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:26:34 - IP: 124.157.203.xxx

ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันและขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และอยู่เป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งชาติและที่อยู่ทั่วโลกและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้แผ้วพาลพระองค์

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:27:28 - IP: 124.157.203.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:28:10 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:28:42 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร สุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้กับประชาชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:45:59 - IP: 124.157.203.xxx

ขอองค์เสด็จพ่อของชาวไทย โปรดทรงมีพลานามัยแข็งแรง และยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:46:14 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรทั้งปวง และมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:46:36 - IP: 124.157.203.xxx

พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อยู่คู่ประชาชนชาวไทยไปนานๆ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:46:50 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:47:05 - IP: 124.157.203.xxx

"ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร และมีพระวรกายแข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:47:23 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและหายจากพระอาการประชวร

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:47:37 - IP: 124.157.203.xxx

"ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันขอทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญฯ"

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:47:56 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายประชวร และทรงพระเกษมสำราญ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 23 ธันวาคม 52, 15:48:10 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


จาก: ฮัจยีอับดุลเลาะห์-ฮัจยะห์ฮาวอ - ไม่ระบุ - 24 ธันวาคม 52, 11:04:55 - IP: 110.49.62.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอทรงพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: ... - Toyzajung@hotmail.com - 28 ธันวาคม 52, 12:29:14 - IP: 111.84.31.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 28 ธันวาคม 52, 15:30:09 - IP: 124.157.208.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 28 ธันวาคม 52, 15:30:41 - IP: 124.157.208.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง หายจากพระประชวร และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 28 ธันวาคม 52, 15:31:01 - IP: 124.157.208.xxx

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก..........จงบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 28 ธันวาคม 52, 15:31:35 - IP: 124.157.208.xxx

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลให้พระองค์ท่านหายเร็วๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 28 ธันวาคม 52, 16:10:30 - IP: 124.157.208.xxx

ขอพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทั้งหลาย ทรงหายจากประชวร ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยทั้งหลาย

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 28 ธันวาคม 52, 16:10:49 - IP: 124.157.208.xxx

ขอพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทั้งหลาย ทรงหายจากประชวร

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 28 ธันวาคม 52, 16:11:13 - IP: 124.157.208.xxx

ขอพ่อหลวงของชนชาวไทย ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 28 ธันวาคม 52, 16:11:29 - IP: 124.157.208.xxx

ขอพระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 28 ธันวาคม 52, 16:11:48 - IP: 124.157.208.xxx

ขอพระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราไปนานๆๆ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 28 ธันวาคม 52, 16:12:11 - IP: 124.157.208.xxx

เป็นบุญอย่างสูงที่ได้เกิดใต้พระบรมโพธิสมภารของ พ่อหลวงของไทย

จาก: จ.ส.อ.ราเชนทร์ วงษ์เปี่ยม ฝยก.พัน.ปจว. - ไม่ระบุ - 29 ธันวาคม 52, 9:26:24 - IP: 125.26.36.xxx

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยเทอญ

จาก: อัญญรัตน์ เทียมสนิท - rongrak@svi.co.th - 30 ธันวาคม 52, 13:51:15 - IP: 210.1.24.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีความสุข และทรงมีสุขภาพแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยไปนานด้วยเทอญ

จาก: อนุรักษ์ มีทีปี - just_chelsea1@hotmail.com - 1 มกราคม 53, 12:35:07 - IP: 180.183.212.xxx

ข้าพระพุทธเจ้าขอให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และบรมราชจักรีวงศ์ จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: จ.ส.อ.สุวรรณ์ น่าชม พัน.ปจว. - ไม่ระบุ - 4 มกราคม 53, 10:42:14 - IP: 125.26.42.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
LONG LIVE THE KING!!

จาก: ด.ญ.รัชฎาภรณ์ ลิขิตขอม - ไม่ระบุ - 4 มกราคม 53, 16:31:32 - IP: 124.122.206.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่คู้คนไทยไปตราบนานเท่านาน

จาก: วุฒิชัย สมัยนิยม - e_chang_yeds@hotmail.com - 6 มกราคม 53, 4:29:30 - IP: 112.142.22.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เรารักในหลวง

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:31:14 - IP: 124.157.203.xxx

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม..ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงหายจากพระอาการประชวรสถิตสถาพรเป็นร่มเกล้าของพสกนิกรของพระองค์ฯตลอดกาลนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:31:38 - IP: 124.157.203.xxx

ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงหายประชวรโดยเร็ววัน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:33:41 - IP: 124.157.203.xxx

ขอทรงพระเจริญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:34:21 - IP: 124.157.203.xxx

ขอทรงพระเจริญ พระชนม์ยิ่งยืนนาน ทรงหายจากประชวรโดยเร็ว

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:34:52 - IP: 124.157.203.xxx

ขอทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:37:12 - IP: 124.157.203.xxx

ขอทรงพระเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของข้าฯ และครอบครัวชั่วนานและนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:37:51 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงหายประชวร ขอทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
อยู่เป็นร่มโพธิ์ ของประชาชนตลอดไป ทรงพระเจริญ

จาก: รัชนก คำโสภา - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:38:43 - IP: 117.47.113.xxx

ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:38:44 - IP: 124.157.203.xxx

ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้พระองค์มีพระวรกายแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:39:19 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรทั้งปวง และมีพระพลานามัยทึ่แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:39:51 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:43:06 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:44:26 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน ขอทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทย ตราบนานเท่านานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:45:09 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:47:42 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:48:32 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระพลานามัยสมบูรณ์ โรคภัยบรรเทาและหายโดยเร็วด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:49:19 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์จงหายจากพระประชวร และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่คู่ชาวไทยตลอดไป

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:50:01 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงแข็งแรงเร็ววัน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:55:08 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญต่อพสกนิกรตลอดไปและยิ่งๆยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:55:58 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 8:58:15 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:02:07 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของข้า พสกนิกรตลอดไป

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:02:53 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญแด่ชาวไทยยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:03:46 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญตลอดไปครับ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:04:18 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยทั้งชาติตลอดไป

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:05:58 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัย แข็งแรง

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:07:54 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ โรคภัยบรรเทาและหายโดยเร็วด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:15:10 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่เเข็งเเรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงหายจากพระอาการประชวร

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:15:58 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรง

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:17:50 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

จาก: 15311 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:19:16 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:20:17 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:21:07 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และมีพระชนมายุยืนยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:21:41 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และอายุยืนยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:22:19 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอเดชะ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:55:31 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:56:45 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและหายประชวร

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 6 มกราคม 53, 9:57:35 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยตลอดไป

จาก: ละเอียด ไทยมอญและครอบครัว - sucha193@thaimail.com - 6 มกราคม 53, 21:24:11 - IP: 114.128.188.xxx

เรารักพระเจ้าอยู่หัว

จาก: ป.๒ รอ. - ไม่ระบุ - 13 มกราคม 53, 13:50:09 - IP: 125.27.123.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ

จาก: ครอบครัวนุ่มโหมด/ทัตประคอง - sop2552@hotmail.com - 14 มกราคม 53, 21:39:21 - IP: 114.128.59.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ

จาก: กันตภณ คูหาพัฒนกุล - ku_pum@yahoo.com - 16 มกราคม 53, 18:08:11 - IP: 118.174.21.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: เก่งณรงค์ ฤทธิอาภรณ์กุล - kangnarong@excise.go.th - 18 มกราคม 53, 12:34:55 - IP: 113.53.6.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmil.com - 20 มกราคม 53, 10:56:07 - IP: 117.47.184.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทย

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 20 มกราคม 53, 14:15:04 - IP: 124.157.212.xxx

พ่อของเราชาวพุทธผุดผ่องใส พ่อนำไทยทั่วแผ่นดินถิ่นสยาม
พ่อผู้ให้ผองไทยทุกทั่วนาม พ่อนำความฉ่ำชื่นคืนชาวไทย
ไม่มีน้ำพ่อให้น้ำตามที่ขอ แม้อาชีพมีไม่พอพ่อก็ให้
มีอาชีพมีกินทั่วถิ่นไทย พ่อของไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: จ.ส.อ.ราเชนทร์ วงษ์เปี่ยม ฝยก.พัน.ปจว. - ไม่ระบุ - 21 มกราคม 53, 10:23:40 - IP: 125.26.36.xxx

นับว่าคนไทยโชคดีที่สุดในโลก ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตา และทรงเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถ

จาก: จ.ส.อ.สุขสันต์ ละน้อย ฝยก.พัน.ปจว. - ไม่ระบุ - 21 มกราคม 53, 10:43:56 - IP: 125.26.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: สกร 602 - gling123@hotmail.com - 23 มกราคม 53, 18:43:21 - IP: 124.121.156.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: Thanawat - blink182_boat91@hotmail.com - 24 มกราคม 53, 15:28:16 - IP: 125.27.194.xxx

ผมซึ้งในหลวงมากๆที่ท่านย่อมทำเพื่อประชาชนคนไทย จนทำให้คนไทยและคนทั่วโลกเคารพนั่นคือท่าน ถึงแม้ท่านจะมียศถาบรรดาศักดิ์ ท่านก็ไม่ถือตัว ว่าเป็นผู้สูงส่งแต่ท่ากัลทำตัวเหมือนบุคคลทั่วไป เป็นคนช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนถึงท่าจะมีร่างกายที่มีอายุมากแต่ท่านก็มีจิตใจที่เหมือนคนหนุ่มแววตาของท่านเป็นแววตาที่ไม่ท้อแท้ท่านทำเพื่อประชาชนไทยอย่างดีที่สุด สุดท้ายขอให้ท่านอยู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไปครับ

จาก: นศท. อลงค์กรณ์ สุระกา - ไม่ระบุ - 24 มกราคม 53, 16:39:40 - IP: 125.27.198.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและเป็นมิ้งขวัญของชาวไทยตหลอดไป
และขอให้พระองค์อยู่กับคนไทยประชากรชาวไทยตลอดไปผมขอให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรงครับคนช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนถึงท่าจะมีร่างกายที่มีอายุมากแต่ท่านก็มีจิตใจที่เหมือนคนหนุ่มแววตาของท่านเปรียบเสมอคนที่มีความมุ้งมันเรารักในหลวงตลอดไป

จาก: ศาสตรา การิยา นักเรียนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม - sastar15@windolive.com - 25 มกราคม 53, 18:13:35 - IP: 61.7.166.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ญ ภัทรา รุปวิเชตร์ - wr9923@hotmail.com - 25 มกราคม 53, 19:35:50 - IP: 110.49.100.xxx

มิ่งขวัญของปวงประชา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
อยู่คู่ปวงประชาชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

จาก: พรรณี หลักรอด - pupa32@gmail.com - 26 มกราคม 53, 11:04:01 - IP: 124.121.116.xxx

ขอให้พระองค์ทรงสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพพุทธเจ้า

จาก: หจก.เอส.เค.โบลเวอร์ - skblower@gmail.com - 26 มกราคม 53, 11:06:20 - IP: 124.121.116.xxx

พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม
พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม
ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: จ.ส.อ.ราเชนทร์ วงษ์เปี่ยม ฝยก.พัน.ปจว. - ไม่ระบุ - 27 มกราคม 53, 10:30:27 - IP: 113.53.89.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

จาก: ด.ญ.ปวริศา เติมวรรธนภัทร์ - ไม่ระบุ - 27 มกราคม 53, 11:57:03 - IP: 119.31.59.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

จาก: นางบุญสม มุสิกทอง - ไม่ระบุ - 27 มกราคม 53, 11:58:28 - IP: 119.31.59.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

จาก: นางสาวอังษณา มุสิกทอง - dollar99@ksc.th.com - 27 มกราคม 53, 12:01:20 - IP: 119.31.59.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

จาก: นายสาธิต มุสิกทอง - ไม่ระบุ - 27 มกราคม 53, 12:02:45 - IP: 119.31.59.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

จาก: นางสาวโชคสุดา สิทธิราษฎร์ - ไม่ระบุ - 27 มกราคม 53, 12:03:50 - IP: 119.31.59.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

จาก: นายศาสตรา และครอบครัว - sastar15@windolive.com - 27 มกราคม 53, 17:44:21 - IP: 61.7.185.xxx

พระองค์นำความรู้การทำเกษตรหมุนเกษตรหมุนเวียนมาสู่ประชาชน

จาก: ข้าราชการ ม.พัน.๓๐ ปราจีนบุรี - m1030_53@hotmail.com - 29 มกราคม 53, 9:50:41 - IP: 125.27.122.xxx

1.พระองค์ทรงนำแนวทางการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
2.พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้ดีขึ้น
3.พระองค์ทรงศรัทธายึดมั่นในพุทธศาสนาเป็นหลัก
4.พระองค์ทรงนำความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน
5.พระองค์ทรงสร้างวัตถุสถาน และศาสนสถานให้แก่ประชาชน
6.พระองค์ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์ให้แก่ประชาชนที่ยากจนในถิ่นธุรกันดาร
7.พระองค์ทรงเดินทางไปพบปะประชาชนในถิ่นธุรกันดาร
8.พระองค์ทรงปลูกสร้างซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการให้กับประชาชนชาวไทย
9.พระองค์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เข้าสู่ชุมชน
10.พระองค์ทรงสร้างสถานที่ราชการในท้องถิ่นเพื่อรองรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จาก: ข้าราชการ ม.พัน.๓๐ จ.ปราจีบุรี - m1030_53@hotmail.com - 29 มกราคม 53, 10:00:59 - IP: 125.27.122.xxx

- พระองค์ทรงแต่งตั้งและจัดตั้งข้าราชการมาประจำในพื้นที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
- พระองค์ทรงสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทประกอบอาชีพการเกษตรและหัตถกรรม
- พระองค์ทรงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน
- พระองค์ทรงตรวจเยี่ยมข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
- พระองค์เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการที่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบสุข
- พระองค์ทรงสนับสนุนให้สาธารณสุข อนามัย เข้าถึงประชาชนชาวไทยทุกพื้นที่
- พระองค์ทรงสนับสนุนให้มีการพัฒนาการเพาะปลูกให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
- พระองค์ทรงจัดตั้งศูนย์การแพทย์ขึ้น เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาล
- พระองค์ทรงห่วงใยและเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย

จาก: ข้าราชการ ม.พัน.๓๐ จ.ปราจีบุรี - m1030_53@hotmail.com - 29 มกราคม 53, 10:09:26 - IP: 125.27.122.xxx

พระองค์ทรงห่วงใยและเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย /ร.๑๒ พัน.๒ รอ.ร้อย.๓

จาก: ส.ท.ปิยะณัฐ สีทาไข - ไม่ระบุ - 29 มกราคม 53, 11:54:43 - IP: 118.174.77.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ร.อ.ภานุวัฒน์ มาแสวง กอง ปพ. รพศ.๓ ลพบุรี - pumin@yahoo.com - 30 มกราคม 53, 10:43:38 - IP: 119.31.90.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรง ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - lrrp2com@hotmail.com - 1 กุมภาพันธ์ 53, 15:56:02 - IP: 222.123.190.xxx

ขอให้พระองค์ท่านทรงมีพลานมัยสมบรูณ์แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

จาก: คุณประพาส สมสี และครอบครัว - view3353@hotmail.com - 1 กุมภาพันธ์ 53, 23:25:48 - IP: 110.49.39.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ

จาก: กรมทหารพรานที่ 46 - ไม่ระบุ - 2 กุมภาพันธ์ 53, 11:36:50 - IP: 222.123.181.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจาก-โรคภัยที่จะมากล้ำกรายพระวรกาย และขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองค์จงทรง-พระเจริญ

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - ไม่ระบุ - 2 กุมภาพันธ์ 53, 14:37:42 - IP: 222.123.190.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและทรงหายจากหายจากพระอาการประชวรมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: สุรพลแทนเต - ไม่ระบุ - 2 กุมภาพันธ์ 53, 15:15:51 - IP: 125.26.32.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สุขภาพแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - ไม่ระบุ - 3 กุมภาพันธ์ 53, 14:17:51 - IP: 117.47.156.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากโรคภัยใข้เจ็บต่างๆ
และทรงมีอายุยิ่งยืนนานอยู่คู่กับแผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยตลอดกาล

จาก: ชาลี+จุฑารัตน์+ธัญปภัสร์ - c_pimdee@hotmail.com - 4 กุมภาพันธ์ 53, 10:57:02 - IP: 125.24.108.xxx

แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย
ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป
องค์พ่อหลวงคือศูนย์รวมใจผองไทยทุกหมู่เหล่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ฝยก.พัน.ปจว. จว.ลพบุรี - ไม่ระบุ - 4 กุมภาพันธ์ 53, 11:39:35 - IP: 125.26.36.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: นาย วริศยศ วิจิตรวาณิชย์พงษ์ - varisayos@hotmail.com - 4 กุมภาพันธ์ 53, 23:01:42 - IP: 58.8.250.xxx

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

จาก: พัน.ปจว. จว.ลพบุรี - ไม่ระบุ - 5 กุมภาพันธ์ 53, 10:38:10 - IP: 113.53.88.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ประชาชนตราบนานเทอญ

จาก: ชุติมา อิสระ จ.ว ฉะเชิงเทรา - ไม่ระบุ - 5 กุมภาพันธ์ 53, 11:35:59 - IP: 202.32.86.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายแข็งแรง อยู่กับประชาชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

จาก: ครอบครัว สายใจ แสงทอง จ.ว ฉะเชิงเทรา - ไม่ระบุ - 5 กุมภาพันธ์ 53, 11:40:38 - IP: 202.32.86.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรในเร็ววัน และขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปนานเท่านาน ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - ไม่ระบุ - 5 กุมภาพันธ์ 53, 13:36:51 - IP: 117.47.193.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
พระองค์ท่านฉ่ำเย็น เหมือนสายน้ำ ปกเกล้า ปกกระหม่อม ดังแผ่นฟ้า ก่อกำเนิด
ให้ชีวิตทุกชีวิตดังแผ่นดิน เป็นที่พึ่งทางใจ ของชนทุกหมู่ ทุกเหล่า
เลยไม่รู้ว่า ชีวิตนี้จะทดแทนคุณท่านได้อย่างไร

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 5 กุมภาพันธ์ 53, 15:29:12 - IP: 117.47.115.xxx

ขอให้ในหลวงหายประชวรเร็วๆ

จาก: ด.ช.พงศกร เกิดวัฒนา - ไม่ระบุ - 6 กุมภาพันธ์ 53, 18:39:49 - IP: 124.121.28.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: คมสัน โสดาจันทร์ - komsan1987@windowslive.com - 7 กุมภาพันธ์ 53, 8:18:34 - IP: 119.31.27.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยืนนาน

จาก: นวลฉวี โสดาจันทร์ - ไม่ระบุ - 7 กุมภาพันธ์ 53, 8:23:17 - IP: 119.31.27.xxx
พ่อหลวงของเราทรงทำทุกอย่างเพื่อพวกเรา ท่านทรงใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พ่อหลวงทรงเสียสละเวลาและความสุขส่วนพระองค์ เพื่อจะทำให้ปวงชนชาวไทยมีความสุข มีอยู่มีกินกันอย่างดี "บุญของคนไทย ที่มีในหลวง"
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.จักรินทร์ มูลมานัส - ไม่ระบุ - 7 กุมภาพันธ์ 53, 15:16:26 - IP: 125.27.192.xxx

การทำความดีถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว เพื่อตอบแทนที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย เสียสละเวลาว่างส่วนพระองค์ สละทรัพย์สมบัติส่วนของพระองค์ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ให้มีความเจริญยิ่งขึ้น เพื่อดับความทุกข์ของประชาชนมากมาย พระองค์ทรงริเริ่มการทำฝนเทียมในประเทศไทย เพื่อการเกษตรในประเทศไทย ช่วยลดความแห้งแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทรงไปช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ด้วยพระองค์เอง ทรงทำเพื่อประชาชนของพระองค์ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหน พระองค์ก็ทรงไม่ย่อท้อ เสด็จไปบรรเทาทุกข์ของประชาชนของพระองค์ด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงมีความปรีชาสามารถในทุกด้าน พัฒนาพื้นที่ที่ยากต่อการพัฒนาจนสามารถพัฒนาได้ ทรงจัดหาอาชีพให้เกษตรกรให้มีอาชีพเลี้ยงชีพของตนเอง แม้ว่าพระองค์จะประชวร พระองค์ก็ไม่เคยทิ้งมีพระราชกรณียกิจของพระองค์เพื่อรอยยิ้ม เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย

จาก: นศท.ภัคพล เจริญไธสง - ไม่ระบุ - 7 กุมภาพันธ์ 53, 15:23:23 - IP: 125.27.192.xxx

ในหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศไทย ท่านทรงดูแลประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด และท่านยังเป็นแม่ทัพใหญ่ของไทย ที่คอยปกป้องดูแลชาวไทยให้สงบสุข

จาก: นศท.ธุจานนท์ โกษะโยธิน - ไม่ระบุ - 7 กุมภาพันธ์ 53, 15:50:14 - IP: 125.27.192.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญหายจากอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญแก่เหล่าพสกนิกรยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - ไม่ระบุ - 8 กุมภาพันธ์ 53, 9:49:18 - IP: 117.47.156.xxx

ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 8 กุมภาพันธ์ 53, 11:01:56 - IP: 114.128.29.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 8:34:16 - IP: 117.47.112.xxx

ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากพระอาการประชวรใดๆ ทั้งปวง

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ. - ไม่ระบุ - 9 กุมภาพันธ์ 53, 9:11:55 - IP: 222.123.187.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพลานามัยสมบูรณ์อยู่ยิ่งยืนนานตลอดกาลตลอดไป

จาก: คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทำนบ - banhuatamnob@school.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 10:46:39 - IP: 118.175.156.xxx

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย ทรงเป็นทุกลมหายใจ
ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - ไม่ระบุ - 9 กุมภาพันธ์ 53, 13:36:05 - IP: 222.123.187.xxx

ขอให้พ่อหลวงของเราทรงพระเจริญพลานามัยสมบูรณ์อยู่ยิ่งยืนนานตลอดกาลและตลอดไป
..................

จาก: เกษรา... จารุวรรณ indy - taew_lingbong@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:17:25 - IP: 58.10.36.xxx

หนูรักในหลวง

จาก: แม่พลอยสี่แผ่นดิน....กะแต้วศรี - taew_lingbong@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:20:24 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: เด็กหญิงรัฐญา สุภาการ - love_8153@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:32:07 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จาก: เด็กหญิงสมพร หล่อเจริญ - bird_cswk@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:38:51 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: เด็กหญิงจตุรพร เรืองชัย - noeymild_@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:39:25 - IP: 58.10.36.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


จาก: มติมา มีนา... - Babymind2538@HOT Mail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:41:29 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป


จาก: เด็กหญิงวิภาวัลย์ ใหม่สวัสดิ์ - takaew_12@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:41:41 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป

จาก: สุพัตรา ชุลีพร สุทธิพร... - meenza01@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:41:54 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: มีนา มติมา.... - Babymind2538@HOT Mail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:43:04 - IP: 58.10.36.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญพลานามัยสมบูรณ์อยู่ยิ่งยืนนานตลอดกาลและตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นางสาวอารีรัตน์ วิชาล้ำ - luvtvxq@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:43:41 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพลานามัยสมบูรณ์อยู่ยิ่งยืนนานตลอดกาลตลอดไป

จาก: เด็กหญิงสุพัตรา ศรีสุวรรณ - maxmun_arm@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:46:54 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: นางสาวชุลีพร ภูคำน้อย - meenza01@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:48:10 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์
แข็งแรงตลอดไป


จาก: พิริยะ สุดอเอก - piriya5555@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:48:12 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย

จาก: หัทยา สุมาลี - piriya5555@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:50:01 - IP: 58.10.36.xxx

ของพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและยจากพระอาการประชวรใดๆ ทั้งปวง วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเมษา

จาก: นางสาวเมษา โกฎค้างพลู - Babymind2538@hotmail .com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:50:59 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญหายจากอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญแก่เหล่าพสกนิกรยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: เด็กหญิงสุทธิพร อุตส่าใจ - maii0@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:51:03 - IP: 58.10.36.xxx

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย ทรงเป็นทุกลมหายใจ
ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: จารุวรรณ ขุนสุข - coozx@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:53:36 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: กาญจนา ...รวยแล - coozx@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 14:55:52 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพลานามัยสมบูรณ์อยู่ยิ่งยืนนานตลอดกาลตลอดไป

จาก: เด็กหญิงสุพัตรา ศรีสุวรรณ - maxmun_arm@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 15:07:53 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพลานามัยสมบูรณ์อยู่ยิ่งยืนนานตลอดกาลตลอดไป

จาก: เด็กหญิงสุพัตรา ศรีสุวรรณ - - maxmun_arm@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 15:09:11 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


จาก: นางสาวชุลีพร ภูคำน้อย - meenza01@hotmail.com - 9 กุมภาพันธ์ 53, 15:11:52 - IP: 58.10.36.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย

จาก: นางสาว พัชฐิณี นันตาบุตร และนาย บุญส่ง น้อยธรรมราช - tuang_11@hotmail.com - 10 กุมภาพันธ์ 53, 11:32:46 - IP: 118.172.159.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 10 กุมภาพันธ์ 53, 11:54:09 - IP: 114.128.31.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว ขอพระองค์
ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - ไม่ระบุ - 10 กุมภาพันธ์ 53, 13:39:27 - IP: 222.123.187.xxx

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 11 กุมภาพันธ์ 53, 10:11:53 - IP: 117.47.186.xxx

ทรงเป็นนักปกครองที่ดี
ทรงแก้ไขความยากลำบากของราษฎรอยู่เสมอ
ทรงเสด็จพบปะพูดคุยกับราษฎรทุกพื้นที่ทุรกันดาร
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชน
ทรงนำพลังงานธรรมชาติมาใช้สอยได้ดี
ทรงทำงานด้วยความมุ่งมั่นอยู่เสมอ
ทรงเป็นเลิศในด้านกีฬา
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก
ทรงทำฝนเทียมเพื่อราษฎรไทย
ทรงเป็นนักอนุรักษ์ที่ดี

จาก: กองพันทหารม้าที่ ๓๐ จ.ปราจีนบุรี - m1030_53@hotmail.com - 12 กุมภาพันธ์ 53, 8:49:24 - IP: 119.31.7.xxx

ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ปวงชน
ทรงนำความร่มเย็นมาสู่ปวงชน
ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุก ๆ ด้าน
ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมาก
ทรงมีพระอัจฉริยะในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
ทรงมีน้ำพระทัยอันใหญ่หลวงแก่ราษฎรไทย
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทศพิธราชธรรมของคนไทยทุกเหล่า

จาก: ครอบครัว ม.พัน.๓๐ จ.ปราจีนบุรี - - - 12 กุมภาพันธ์ 53, 8:50:59 - IP: 119.31.7.xxx

- ขอพระองค์หายจากอาการประชวรในเร็ววัน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากอาการประชวรโดยเร็ว ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอถวายพระพร
- ขอให้พ่อหลวงของเรา มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป
- ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรไว ๆ ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน
- รักในหลวงครับ
- ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

จาก: ชมรมคนรักในหลวง จ.ปทุมธานี - ไม่ระบุ - 12 กุมภาพันธ์ 53, 8:52:28 - IP: 119.31.7.xxx

- ความเป็นอยู่ที่ดีและพอเพียง เพื่อพ่อหลวงและทุก ๆ คน ณ วันนี้และทุก ๆ วัน ขอให้พ่อหลวงจงมีแด่ความสุข และทรงหายพระประชวรเร็ววัน
- ขอพระองค์ทรงสุขกายสบายพระทัย ขอพระองค์ทรงหายจกโรคภัย ขอพระองค์ทรงอยู่คู่พสกนิกรของพระองค์ ทรงหายโศกพระทัย เราคนไทยทุกหมู่เหล่าน้อมถวาย พรทั้งหลายจากปวงชนคนสยาม ร่วมตั้งจิตอธิษฐานตลอดยาม ทุกวันวานเฝ้าคอยดูอยู่ใกล้เคียง หากเรามีเวทคาถาอิทธิฤทธิ์ จะประสิทธิ์ให้พระองค์ไม่ทรงหมอง แล้วจะเสกแด่ราชาแห่งแหลมทอง ธ ทรงครองธรณินแผ่นดินไทย
- กราบพระบาทภูธเรศรไธ้ ประชวรนิราศสราญพระหทัย นิรันดร์ฉัตรชโยชัย เทิดพระเกียรติเหนือไว้ รุจเรืองโรจน์พิไล ศิริน้อมมโนมานนโรดม
- ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีอายุมั่นขวัญยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทให้บ้านเมืองและพสกนิกรอยู่ได้
- ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย เป็นหยาดฝนชโลมใจไทยทั่วถิ่น เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญและหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
- ถึง เป็นเพียงดวงจิตชีวิตเดียว จากหลายล้าน เป็นเพียงผงธุลีเดียวใต้รองพระบาท ชีวิตนี้ขอเป็นข้ารองพระบาท ตลอดไป ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยคุ้มครองพระองค์ให้หายจากการประชวรโดยเร็ววัน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของผองพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: ชมรมคนรักในหลวง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิง - ไม่ระบุ - 12 กุมภาพันธ์ 53, 8:55:10 - IP: 119.31.7.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

จาก: กำลังพล กงป.สปช.ทบ. - ไม่ระบุ - 12 กุมภาพันธ์ 53, 10:20:47 - IP: 118.173.248.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
พระองค์ท่านฉ่ำเย็น เหมือนสายน้ำ ปกเกล้า ปกกระหม่อม ดังแผ่นฟ้า ก่อกำเนิด
ให้ชีวิตทุกชีวิตดังแผ่นดิน เป็นที่พึ่งทางใจ ของชนทุกหมู่ ทุกเหล่า
เลยไม่รู้ว่า ชีวิตนี้จะทดแทนคุณท่านได้อย่างไร

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 12 กุมภาพันธ์ 53, 10:34:49 - IP: 114.128.31.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยสมบรูณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญชาวไทย ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: ส.พัน.๓๕ - netnippon@hotmail.com - 12 กุมภาพันธ์ 53, 13:31:02 - IP: 119.42.88.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
รักในหลวง

จาก: ครูบัณฑูร-วันดีและครอบครัวเกิดทองดี - wundee94@hotmail.com - 13 กุมภาพันธ์ 53, 20:32:51 - IP: 117.47.114.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: วิบูลย์ ญาณโกมุท - ไม่ระบุ - 13 กุมภาพันธ์ 53, 20:34:56 - IP: 117.47.114.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระประชวร

จาก: สำรอง ญาณโกมุท - ไม่ระบุ - 13 กุมภาพันธ์ 53, 20:39:28 - IP: 117.47.114.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: ทิว-อุดร เพชรคนชม - ไม่ระบุ - 13 กุมภาพันธ์ 53, 20:42:03 - IP: 117.47.114.xxx

- มิ่งมงคล มหาชนทั้งสยาม
ขอลงนาม เทิศไท้ องค์พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 15 กุมภาพันธ์ 53, 11:04:05 - IP: 117.47.189.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 16 กุมภาพันธ์ 53, 10:40:37 - IP: 117.47.112.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 17 กุมภาพันธ์ 53, 9:45:23 - IP: 117.47.185.xxx

จากความจงรักภักดีและความห่วงใยในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอถวายพระพรเพื่อให้พระองค์ท่านทรงหายจากอาการพระประชวร

จาก: ส.พัน.๓๕ - netnippon@hotmail.com - 17 กุมภาพันธ์ 53, 15:24:52 - IP: 119.42.88.xxx

ด้วยพลังความศรัทธา ด้วยพลังความสามัคคี ความห่วงใยในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้คำมั่นในการทำความดียึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จาก: ส.พัน.๓๕ - netnippon@hotmail.com - 18 กุมภาพันธ์ 53, 16:27:44 - IP: 119.42.88.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

จาก: แผนกโครงการ กงป.สปช.ทบ. - jaruwan_naka@hotmail.com - 19 กุมภาพันธ์ 53, 9:01:17 - IP: 125.24.171.xxx

ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ทุกถ้วนหน้า ตลอดจิรัฏญิติกาล

จาก: ส.พัน.๓๕ - netnippon@hotmail.com - 19 กุมภาพันธ์ 53, 14:03:28 - IP: 119.42.88.xxx

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ

จาก: ชมรม ฯ สนามชัยเขต - ไม่ระบุ - 21 กุมภาพันธ์ 53, 23:38:26 - IP: 110.49.14.xxx

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 22 กุมภาพันธ์ 53, 13:52:16 - IP: 114.128.31.xxx

ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงดลบันดาลอภิบาล
รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ทุกถ้วนหน้า ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - ไม่ระบุ - 22 กุมภาพันธ์ 53, 14:01:08 - IP: 222.123.188.xxx

ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ทุกถ้วนหน้า ตลอดจิรัฏญิติกาล

จาก: สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ - sdburiram@gmail.com - 22 กุมภาพันธ์ 53, 22:19:38 - IP: 119.31.121.xxx

ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ทุกถ้วนหน้า ตลอด

จาก: กิติวัฒน์ - bananadry@hotmail.com - 23 กุมภาพันธ์ 53, 10:21:44 - IP: 118.172.177.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qamict253@gmail.com - 23 กุมภาพันธ์ 53, 10:46:26 - IP: 117.47.186.xxx

ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธืทั้งปวง เจ้าพ่อเมือง เจ้าแม่เมือง ขอจงปกปักรักษาอภิบาล ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพสกนิกรมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยคู่ฟ้าคู่ประชาชนตลอดไป

จาก: สุปราณี หาญวัฒนกุลและครอบครัว - hunwattanakul@hotmail.com - 23 กุมภาพันธ์ 53, 11:06:19 - IP: 118.173.132.xxx

เทิศไท้ องค์พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม

จาก: ส.อ.สถิตย์สุวรรณแย้มสขส.จทบ.พ.ล. - ciberxrox@hotmail.com - 23 กุมภาพันธ์ 53, 22:36:13 - IP: 114.128.87.xxx

จงทำให้พ่อสบายใจ

จาก: พ.ตพูนเกรียติสุขสมสินขสนจทบพ.ล.. - ไม่ระบุ - 23 กุมภาพันธ์ 53, 22:45:38 - IP: 114.128.87.xxx

จะเป็นคนดีต่อสังคม

จาก: พ.ต.พูนเกรียรติ สุขสมสิน นขส. จทบ.พ.ล. - ไม่ระบุ - 23 กุมภาพันธ์ 53, 22:51:18 - IP: 114.128.87.xxx

81 ปี ชนชาวไทย น้อมใจภักดิ์
ร้อยรวมรัก สมัครจิต อุทิศผล
ด้วยผองไทย ใจมนุษย์ สูงสุดชน
มหามงคล ฉลองชนม์ องค์ภูมี
ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต
ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี
หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี
ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ( นับพันนับหมื่นปี )

จาก: ฝขว.พัน.รพศ.ศสพ. - swcbns2@gmail.com - 24 กุมภาพันธ์ 53, 14:48:13 - IP: 125.25.131.xxx

ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 24 กุมภาพันธ์ 53, 15:34:55 - IP: 117.47.189.xxx

มีความรู้สึกดีใจที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีของประเทศคือในหลวงท่านได้ช่วยพัฒนาสังคมจากที่ไม่มีอะไรเลยให้กลับกลายเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์การป้องกันเราทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช้ใครมายึดพื้นที่แห่งนี้ได้ปกป้องรักษาดินแดนของเราไว้ด้วยชีวิต

จาก: ส.พัน.๓๕ - netnippon@hotmail.com - 24 กุมภาพันธ์ 53, 16:01:03 - IP: 119.42.88.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: จิตตรา - jittra93@hotmail.com - 25 กุมภาพันธ์ 53, 8:02:03 - IP: 118.173.248.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยไวและทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนานแสนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 25 กุมภาพันธ์ 53, 9:25:49 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรไวๆ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 25 กุมภาพันธ์ 53, 9:29:54 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้ สิ่งศักดิ์ คุ้มครองท่าน ขอให้สุขพลานมัย แข็งแรง ขอให้หายจากอาการพระประชวรโดย

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 25 กุมภาพันธ์ 53, 9:30:14 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพเเละพลานามัยสมบูรณ์ เเข็งเเรง ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 25 กุมภาพันธ์ 53, 9:32:47 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากการประชวรเร็วๆด้วยเถิดอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พวกเราชาวไทยตลอดไปเรารักในหลวง

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 25 กุมภาพันธ์ 53, 9:35:41 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานคู่กับพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 25 กุมภาพันธ์ 53, 9:38:20 - IP: 124.157.203.xxx

เรารักในหลวงที่สุดในดวงใจ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 25 กุมภาพันธ์ 53, 9:39:09 - IP: 124.157.203.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายพระประชวร มีอายุมั่นขวัญยืน เป็นมิ่งขวัญให้พสกนิกรชาวไทย ทรงพระเจริญ

จาก: 1531 - ไม่ระบุ - 25 กุมภาพันธ์ 53, 9:41:38 - IP: 124.157.203.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

จาก: ส.อ.ปณิธาน สุรักษขิต - ไม่ระบุ - 25 กุมภาพันธ์ 53, 10:26:36 - IP: 117.47.7.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 25 กุมภาพันธ์ 53, 15:17:28 - IP: 117.47.115.xxx

ทุกตอนเช้าสวดมนต์ไหว้ ถวาย" ในหลวง"
กลางวันล่วง ทำงานไปในงาน " พ่อ "
แหล่งน้ำท่านประทานให้ อย่างเพียงพอ
ลูกๆขอน้อมใจ ถวายพระพร
จะดูแลรักษา และจัดสรร
โครงการฯท่านอย่างดี ไม่มีท้อ
ถึงเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ไม่รีรอ
ขอให้ " พ่อ " ได้สบาย พระทัยพลัน

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 26 กุมภาพันธ์ 53, 13:09:32 - IP: 117.47.115.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย

จาก: เด็กหญิงสุธิดา พุฒซ้อน - noopondak@hotmail.com - 2 มีนาคม 53, 13:28:05 - IP: 58.10.36.xxx


ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


จาก: เด็กหญิงธัญญามล ประเสริฐสุข - kib_10287@hotmail.com - 2 มีนาคม 53, 13:29:52 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: บุญพิทักษ์ พุ่มมะกา - ben_8439@hotmail.com - 2 มีนาคม 53, 13:34:15 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระชนมายุยั้งยืนนาน

จาก: มณฑา จันทร์หอม - ben_8439@hotmail.com - 2 มีนาคม 53, 13:39:15 - IP: 58.10.36.xxx


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 2 มีนาคม 53, 14:13:39 - IP: 222.123.164.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากประชวรและอยู่กับลูกๆคนไทยยิ่งยืนนาน

จาก: นาย เกียรติณรงค์ รอดทรง - koo_yoong@hotmail.com - 3 มีนาคม 53, 10:03:45 - IP: 203.172.201.xxx

เรารักพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ปวงชนชาวไทยร่วมกันส่งแรงใจถวายพระพรให้พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรง

จาก: สัสดีอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง - d_sakesan@hotmail.com - 3 มีนาคม 53, 10:25:49 - IP: 125.26.32.xxx

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 3 มีนาคม 53, 16:15:22 - IP: 114.128.25.xxx

ขอให้จงพระเจริญ ให้หายเร็วๆ

จาก: กำพล ชัชวาลย์ไพโรจน์ - ไม่ระบุ - 3 มีนาคม 53, 16:26:41 - IP: 125.25.172.xxx

ขอเทพยดาจงคุ้มครองในหลวงแข็งแรงมีความสุข

จาก: จิราภา กฤษฎาวรรณกุล - tfstfs@truemail.co.th - 3 มีนาคม 53, 20:07:50 - IP: 58.11.64.xxx

ขอพรองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

จาก: จิตตรา - ไม่ระบุ - 4 มีนาคม 53, 13:52:00 - IP: 118.173.248.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: เบญญาภา จันใจ - pankhim_521116082@hotmail.com - 4 มีนาคม 53, 19:31:13 - IP: 113.53.98.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: อดิศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์ - artzxc_1@hotmail.com - 5 มีนาคม 53, 14:42:55 - IP: 58.10.36.xxx

ขอให้พระองค์หายจากการประชวญ

จาก: สุรพลชัย สิงห์ซอม - - - 5 มีนาคม 53, 14:51:51 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์หายจากการประชวญ

จาก: กัลยา บัวทอง - ไม่ระบุ - 7 มีนาคม 53, 9:28:52 - IP: 118.173.27.xxx

- การกระทำความดีถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้สุขสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
- ขอให้ทุกคนเป็นคนดีของชาติ ต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติด้วย
- พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
- ประเทศไทยเราจะอยู่ร่มเย็น เราต้องร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
- ถ้าคนไทยทำความดีคนละอย่าง งดความชั่ววันละนิดชาติไทยคงเจริญ
- ธ ทรงดั่งเทพไท้องค์ราชันย์ ธ ดั่งชลไหลมาดับทุกข์ มนุษย์ล้วนเทวาชูเชิดประชาไทยเกษมสุขทั่วหล้าสดุดี
- พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้แก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย
- ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง และขอให้พระองค์ทรงมีความสุขทั้งกายและใจตลอดไป
- ขอให้คนไทยรัก สามัคคี เพื่อถวายแด่ในหลวง
- พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
- กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
- สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดิ้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระเมตตา
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พร้อมด้วยพระวรกายที่สมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญเทอญ
- ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัย จงร่วมใจกันเทิดทูนพระราชวงศ์จงทรงพระเจริญ
- ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง ขอเดชะพระสยามเทวาธิราช คุ้มครองชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฉัตรสยาม พระคือพลังแผ่นดินคุ้มถิ่นคามเฉลิมพระนามภูมิพลทรงพระเจริญ
- ด้วยพระบารมี จงรักภักดีเทิดไท้องค์ราชัน
- ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
- รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
- ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ

จาก: กองพันทหารม้าที่ ๓๐ จ.ปราจีนบุ - m1030_53@hotmail.com - 7 มีนาคม 53, 23:45:04 - IP: 110.49.122.xxx

- ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
- เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
- พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆ ด้วยพระบรมเดชานุภาพ
- เราทุกคนจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
- หยาดเหงื่อที่หลั่งริน ทุกหยดสิ้นล้วนชาวไทย หากรักจงร่วมใจ ช่วยกู้ไทยให้เจริญ
- สถานบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษา
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- ทำดีเพื่อพ่อจะมัวรออยู่ทำไม
- คนไทยอยู่เห็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี
- พอเพียง เพียงพอ เพื่อพ่อหลวง

จาก: ครอบครัว ม.พัน.๓๐ จ.ปราจีนบุรี - ไม่ระบุ - 7 มีนาคม 53, 23:46:53 - IP: 110.49.122.xxx

ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย
ตลอดไป

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - ไม่ระบุ - 8 มีนาคม 53, 16:02:02 - IP: 112.143.5.xxx

ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: ฝขว.พัน.รพศ.ศสพ. - swcbns2@gmail.com - 9 มีนาคม 53, 14:15:20 - IP: 125.25.145.xxx

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: ฝขว.พัน.รพศ.ศสพ. - swcbns2@gmail.com - 10 มีนาคม 53, 9:57:38 - IP: 125.25.145.xxx

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ส.พัน.๓๕

จาก: ส.พัน.๓๕ - netnippon@hotmail.com - 10 มีนาคม 53, 15:23:28 - IP: 119.42.88.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ยงยศ เวชสิทธิ์ - ไม่ระบุ - 10 มีนาคม 53, 15:30:21 - IP: 125.25.94.xxx

เรารักในหลวง ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากการประชวร

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 10 มีนาคม 53, 15:39:23 - IP: 222.123.165.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กศ.รร.ม.ศม.

จาก: จ.ส.อ.สุคนธ์ ปัตย์ถม - k - 11 มีนาคม 53, 8:57:48 - IP: 113.53.71.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ กศ.รร.ม.ศม.

จาก: พลฯสายชล นาคประเสริฐ - k - 11 มีนาคม 53, 9:06:41 - IP: 113.53.71.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว ขอพระองค์
ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กศ.รร.ม.ศม.

จาก: พลฯอดิศักดิ์ สุนทรโชติ - k - 11 มีนาคม 53, 9:11:16 - IP: 113.53.71.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: จิตตรา สุภรพงษ์ - ไม่ระบุ - 11 มีนาคม 53, 10:02:13 - IP: 118.173.248.xxx

ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน พระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 11 มีนาคม 53, 11:29:29 - IP: 222.123.165.xxx

ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ทุกถ้วนหน้า ตลอดจิรัฏญิติกาล

จาก: ส.พัน.๓๕ - netnippon@hotmail.com - 11 มีนาคม 53, 14:14:07 - IP: 119.42.88.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 12 มีนาคม 53, 10:29:27 - IP: 117.47.188.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ทรงพระเจริญจาก: ป.พัน.7 - ไม่ระบุ - 12 มีนาคม 53, 14:12:26 - IP: 124.157.189.xxx

ล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล
ยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจน ทรงห่วงกังวนดั่งหยาดฝนชโลมผืนล้า
ถึงว่าป่าดงพฤกษ์ไพรพงทรงสู่ดั้นด้น ถึงกายหมองหม่นแดดฝนไม่คิดนำพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมา ทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 15 มีนาคม 53, 10:34:57 - IP: 114.128.31.xxx

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่7 - artillery7_bat@hotmail.com - 16 มีนาคม 53, 9:56:23 - IP: 124.157.189.xxx

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. - qmict253@gmail.com - 16 มีนาคม 53, 11:31:06 - IP: 222.123.200.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ทรงพระเจริญ คู่ปวงชนชาวไทยตลอดกาล

จาก: ครอบครัวไทยวงษา - ไม่ระบุ - 16 มีนาคม 53, 12:24:53 - IP: 203.130.138.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแด่ปวงประชาราษฎร์

จาก: พลฯ กัณฑวัฒน์ อินทารักษ์ - ไม่ระบุ - 17 มีนาคม 53, 8:10:48 - IP: 124.157.189.xxx

มีพระชนมายุยืนนาน

จาก: นศท. สุชาครีย์ เพ็งสกุล - pook_pik10@hotmail.com - 14 กรกฎาคม 53, 12:40:50 - IP: 118.173.36.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: นศท. อนุชา สุทิน - pook_pik10@hotmail.com - 14 กรกฎาคม 53, 12:43:07 - IP: 118.173.36.xxx

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. เอกรินทร์ เจ๊ะราวรรณ - pook_pik10@hotmail.com - 14 กรกฎาคม 53, 12:46:40 - IP: 118.173.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์
แข็งแรงตลอดไป


จาก: นศท. อรรพันธ์ รามณรงค์ - pook_pik10@hotmail.com - 14 กรกฎาคม 53, 12:51:50 - IP: 118.173.36.xxx

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ทรงดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
แข็งแรงตลอดไป

จาก: เสาวนีย์ แก้วเพชร - apiyawan@hotmail.com - 15 กรกฎาคม 53, 12:46:24 - IP: 118.173.28.xxx

พระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ท่านทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระราชหฤทัย ท่านอุทิศพระองค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุข
ท่านอุทิศพระองค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของราษฎรทั่วประเทศ ดังนั้นเราเป็นลูกหลานคนไทย
จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

จาก: ฝอ.3ปตอ.พัน4 - bank_mr.big@hotmail.com - 15 กรกฎาคม 53, 14:25:00 - IP: 125.24.109.xxx

๒๔๓๐. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยไวและทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนานแสนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

จาก: ร1531 - ไม่ระบุ - 19 กรกฎาคม 53, 15:05:13 - IP: 124.157.156.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรไวๆ

จาก: ร1531 - ไม่ระบุ - 19 กรกฎาคม 53, 15:06:07 - IP: 124.157.156.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 20 กรกฎาคม 53, 16:05:44 - IP: 114.128.133.xxx

พระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ท่านทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระราชหฤทัย ท่านอุทิศพระองค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุข
ท่านอุทิศพระองค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของราษฎรทั่วประเทศ ดังนั้นเราเป็นลูกหลานคนไทย
จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 20 กรกฎาคม 53, 16:06:44 - IP: 114.128.133.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์
แข็งแรงตลอดไป


จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 20 กรกฎาคม 53, 16:07:59 - IP: 114.128.133.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ทรงพระเจริญ คู่ปวงชนชาวไทยตลอดกาล

จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 20 กรกฎาคม 53, 16:09:03 - IP: 114.128.133.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 20 กรกฎาคม 53, 16:09:51 - IP: 114.128.133.xxx

"ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ทรงพระเจริญ

จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 20 กรกฎาคม 53, 16:12:54 - IP: 114.128.133.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท.รัชชวิตร รุ่งเรืองรัชชกิจ - cfc_1905_nc_1@hotmail.com - 20 กรกฎาคม 53, 18:47:18 - IP: 180.183.172.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.หญิง สมฤดี ศรีวาจา - ไม่ระบุ - 20 กรกฎาคม 53, 18:49:06 - IP: 180.183.172.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท ภัคธร หมวดเมือง - shadowlive@windowslive.com - 23 กรกฎาคม 53, 22:52:33 - IP: 112.142.31.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นางสาวรินดา อารีรัก - satang.tp@gmail.com - 26 กรกฎาคม 53, 10:53:23 - IP: 118.173.94.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีอายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณืแข็งแรง

จาก: ครอบครัว ขันจันทร์แสง/ก๊กรัมย์ - chai.reangchai@gmail.com - 26 กรกฎาคม 53, 10:57:09 - IP: 118.173.94.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

จาก: ครอบครัวปานทับ/ทับเงิน/อารีรัก - satang.tp@gmail.com - 26 กรกฎาคม 53, 11:00:10 - IP: 118.173.94.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไท

จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 8:16:32 - IP: 114.128.219.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป

จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 8:17:41 - IP: 114.128.219.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของมรดกของลูกหลานไทย

จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 8:18:26 - IP: 114.128.219.xxx

ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ทุกถ้วนหน้า ตลอดจิรัฏญิติกาล

จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 8:19:46 - IP: 114.128.219.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 8:20:47 - IP: 114.128.219.xxx

เราจะสรรสร้างสิ่งดีๆ ให้พ่อหลวงเราได้ภูมิใจ ตามแนวทางที่พ่อหลวงได้ทรงสร้างไว้ให้พวกเราได้อยู่ดี มีสุข

จาก: สอ.ประยงค์ ภาภักดี - tada131s2@gmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 13:14:24 - IP: 110.49.193.xxx

iร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง

จาก: จสอ.ประวิทย์ บุญมาตุ๋น - tada131s2@gmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 13:16:16 - IP: 110.49.193.xxx

ขอทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: น.ศ.ท เกรียงศักดิ์ จิตติ - surachat_katoooon@hotmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 15:44:34 - IP: 117.47.201.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: น.ศ.ท. ผกาวรรณ รัตนวรรณนี - surachat_katoooon@hotmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 15:46:01 - IP: 117.47.201.xxx

เราจะร่วมทำความดีให้พ่อหลวงได้ชื่นใจ

จาก: นศท.เมธิตา ช่วยสถิตย์ - mo.maynarakka@hotmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 18:31:13 - IP: 110.164.225.xxx

ขอให้พระองค์ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ให้กับพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: ว่าที่ร้อยตรี อดิศร เขียววิชัย - popza0062@hotmail.com - 28 กรกฎาคม 53, 21:55:37 - IP: 125.24.122.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: มนพิภา หมื่นชนะ - ame_ku62@hotmail.com - 29 กรกฎาคม 53, 11:13:51 - IP: 125.27.197.xxx

- ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทรงคุ้มครองพระองค์

จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 7:48:39 - IP: 180.183.160.xxx

ขอให้พระองค์ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ให้กับพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 7:49:37 - IP: 180.183.160.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 7:50:08 - IP: 180.183.160.xxx

ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 7:50:39 - IP: 180.183.160.xxx

ขอให้พ่ออยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 7:51:24 - IP: 180.183.160.xxx

พระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ท่านทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระราชหฤทัย ท่านอุทิศพระองค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุข
ท่านอุทิศพระองค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของราษฎรทั่วประเทศ ดังนั้นเราเป็นลูกหลานคนไทย
จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 7:52:06 - IP: 180.183.160.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 7:52:36 - IP: 180.183.160.xxx

เรารักพระเจ้าอยู่หัว

จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 7:53:23 - IP: 180.183.160.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 7:53:58 - IP: 180.183.160.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 7:55:03 - IP: 180.183.160.xxx

1.พระองค์ทรงนำแนวทางการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
2.พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้ดีขึ้น
3.พระองค์ทรงศรัทธายึดมั่นในพุทธศาสนาเป็นหลัก
4.พระองค์ทรงนำความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน
5.พระองค์ทรงสร้างวัตถุสถาน และศาสนสถานให้แก่ประชาชน
6.พระองค์ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์ให้แก่ประชาชนที่ยากจนในถิ่นธุรกันดาร
7.พระองค์ทรงเดินทางไปพบปะประชาชนในถิ่นธุรกันดาร
8.พระองค์ทรงปลูกสร้างซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการให้กับประชาชนชาวไทย
9.พระองค์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เข้าสู่ชุมชน
10.พระองค์ทรงสร้างสถานที่ราชการในท้องถิ่นเพื่อรองรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จาก: นศท.วีรยุทธ ทั่นเส้ง - wiriya_208@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 8:00:33 - IP: 180.183.160.xxx

- ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
- เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
- พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆ ด้วยพระบรมเดชานุภาพ
- เราทุกคนจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
- หยาดเหงื่อที่หลั่งริน ทุกหยดสิ้นล้วนชาวไทย หากรักจงร่วมใจ ช่วยกู้ไทยให้เจริญ
- สถานบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษา
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- ทำดีเพื่อพ่อจะมัวรออยู่ทำไม
- คนไทยอยู่เห็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี
- พอเพียง เพียงพอ เพื่อพ่อหลวง

จาก: นศท. สุรกิต อมประนาม - in_fect@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 8:04:42 - IP: 180.183.160.xxx

- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- ทำดีเพื่อพ่อจะมัวรออยู่ทำไม
- คนไทยอยู่เห็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี
- พอเพียง เพียงพอ เพื่อพ่อหลวง
-พระองค์ทรงสร้างวัตถุสถาน และศาสนสถานให้แก่ประชาชน
-พระองค์ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์ให้แก่ประชาชนที่ยากจนในถิ่นธุรกันดาร
-.พระองค์ทรงเดินทางไปพบปะประชาชนในถิ่นธุรกันดาร
-พระองค์ทรงปลูกสร้างซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการให้กับประชาชนชาวไทย
-พระองค์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เข้าสู่ชุมชน
-พระองค์ทรงสร้างสถานที่ราชการในท้องถิ่นเพื่อรองรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จาก: นศท.กฤตินันท์ เพ็ชรศรี - maynew_101@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 8:11:14 - IP: 180.183.160.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: สุวิษา คงมา - wisaone@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 11:30:25 - IP: 202.29.95.xxx

ขอให้ในหลวงอยู่กับปวงชนชาวใทยเป็นมิ่งขวัยให้กับชาวให้ ขอให้ในหลวงมีพระเกษรมสำราญ ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: ด.ญ.จรรธพร วังวงศ์ - ing4456_conan@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 20:11:42 - IP: 183.89.159.xxx

ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: นศท.วีรยุทธ ทั่นเส้ง - wiriya_208@hotmail.com - 30 กรกฎาคม 53, 23:41:32 - IP: 119.31.12.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ.ทหารบกปัตตานี

ปี3 หมวดที่2 หมู่ที่3

นศท.ดนุรุจ จรัสวิทิตธำรง

จาก: นศท.ดนุรุจ จรัสวิทิตธำรง - kongzaza_01@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 17:41:14 - IP: 113.53.58.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ.ทหารบกปัตตานี

ปี3 หมวดที่2 หมู่ที่3

นศท.ดนุรุจ จรัสวิทิตธำรง

จาก: นศท.ดนุรุจ จรัสวิทิตธำรง - kongzaza_01@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 17:41:56 - IP: 113.53.58.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ.ทหารบกปัตตานี


ปี3 หมวดที่2 หมู่ที่3

นศท.ดนุรุจ จรัสวิทิตธำรง

จาก: นศท.ดนุรุจ จรัสวิทิตธำรง - kongzaza_01@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 17:42:54 - IP: 113.53.58.xxx

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ.ทหารบกปัตตานี

ปี3 หมวดที่2 หมู่ที่3

นศท.ดนุรุจ จรัสวิทิตธำรง

จาก: นศท.ดนุรุจ จรัสวิทิตธำรง - kongzaza_01@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 17:43:29 - IP: 113.53.58.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ.ทหารบกปัตตานี

ปี3 หมวดที่3 หมู่ที่1

จาก: นศท.อรรถกร แก้วไกรสี - ไม่ระบุ - 31 กรกฎาคม 53, 18:57:31 - IP: 114.128.77.xxx

เรารักในหลวง

จาก: นศท.กิตติธัช อนันต์วรวัฒน์ - kittitus_pond@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 18:58:41 - IP: 222.123.138.xxx

1. บำบักทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจ

2. ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงมี

3. ปัดเป่าภัยต่างๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง

4. ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ

5. ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดีมีชัย เจริญงอกงามในชีวิต

6. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7. ขอ อาราธนาบารมี คุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน คู่หลักชัยชีวิตให้กับพสกนิกรของพระองค์ตลอดไป

8. ขอให้องค์ท่าน มีพระวรกายแข็งแรง อยู่กับปวงชนชาวไทย


9. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากโรคภัยใดๆ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

10. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น


จาก: นศท.หญิงจิราภรณ์ ไชยอ่อน - pang_sy14@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 18:59:46 - IP: 118.173.192.xxx

Long Live The King


จาก: นศท.ณัฐพล ทิพย์พิมล - borm302@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:01:10 - IP: 124.157.206.xxx

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ
อยู่เป็นมิ่งขวัญ ของปวงชน ชาวไทย...นานเท่านาน


หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ.ทหารบกปัตตานี

ปี3 หมวดที่3 หมู่ที่1

จาก: นศท.อรรถกร แก้วไกรสี - thekop_korn@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:02:15 - IP: 222.123.180.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

นศท.ปี3 หมวดที่3 หมู่ที่1

จาก: นศท.อรรถกร แก้วไกรสี - thekop_korn@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:07:05 - IP: 222.123.180.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

นศท.ปี3 หมวดที่3 หมู่ที่1

จาก: นศท.อรรถกร แก้วไกรสี - thekop_korn@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:10:17 - IP: 222.123.180.xxx

ขอความสงบสุขจงบังเกิดแก่คนไทยทั้งผอง เพื่อนำความสบายพระทัยมาสู่พระองค์พ่อของชาวไทยทุกคน

นศท.ปี3 หมวดที่3 หมู่ที่1

จาก: นศท.อรรถกร แก้วไกรสี - thekop_korn@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:12:17 - IP: 222.123.180.xxx

ขอให้ ในหลวง ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้แก่ ปวงชนชาวไทย ต่อไป นานเท่านานเถิด

ขอทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


นศท.ปี3 หมวดที่3 หมู่ที่1

จาก: นศท.อรรถกร แก้วไกรสี - thekop_korn@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:15:23 - IP: 222.123.180.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

นศท.ปี3 หมวดที่3 หมู่ที่1

จาก: นศท.อรรถกร แก้วไกรสี - thekop_korn@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:17:03 - IP: 222.123.180.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่ประชาชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

นศท.ปี3 หมวดที่3 หมู่ที่1

จาก: นศท.อรรถกร แก้วไกรสี - thekop_korn@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:18:30 - IP: 222.123.180.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทั้งกายใจ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยนานแสนนาน ขอพระสุขภาพ พลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นศท.ปี3 หมวดที่3 หมู่ที่1


จาก: นศท.อรรถกร แก้วไกรสี - thekop_korn@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:19:13 - IP: 222.123.180.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ

นศท.ปี3 หมวดที่3 หมู่ที่1

จาก: นศท.อรรถกร แก้วไกรสี - thekop_korn@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:20:15 - IP: 222.123.180.xxx

พระองค์คือ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:32:15 - IP: 182.52.164.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:34:17 - IP: 182.52.164.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน ปี2 หมวด1 หมู่4 เลขที่ 34

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:41:12 - IP: 182.52.164.xxx

พระองค์ทรงงานหนัก
เราต้องตอบแทนพระคุณพ่อของเรา

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 31 กรกฎาคม 53, 19:47:13 - IP: 182.52.164.xxx

ขอให้พระองค์ ทรงมีพระชนมพรรษายืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย

จาก: น.ศ.ท. ธีระ ทองสุวรรณ - podyala@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 20:06:51 - IP: 117.47.180.xxx

ขอให้พ่ออยู่หัว อยู่กับป่วงชนชาวไทย ยิ่งยืนนาน

จาก: วิรากร - makaronee_jangpa@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 20:58:38 - IP: 118.173.195.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ภูริช สุวรรณมณี - boomku_925@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 22:35:18 - IP: 222.123.42.xxx

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

จาก: นศท.หญิง กมณรัตน์ แสงคง - chocolateheart-1993@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 22:37:42 - IP: 114.128.72.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.หญิง กมณรัตน์ แสงคง - chocolateheart-1993@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 22:39:09 - IP: 114.128.72.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.หญิง กมณรัตน์ แสงคง - chocolateheart-1993@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 22:39:56 - IP: 114.128.72.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.หญิง กมณรัตน์ แสงคง - chocolateheart-1993@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 22:41:01 - IP: 114.128.72.xxx

ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อองค์ในหลวง

จาก: นศท.หญิง กมณรัตน์ แสงคง - chocolateheart-1993@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 22:41:50 - IP: 114.128.72.xxx

รู้รัก สามัคคี ทำความดีถวายในหลวง

จาก: นศท.หญิง กมณรัตน์ แสงคง - chocolateheart-1993@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 22:42:57 - IP: 114.128.72.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

จาก: นศท.หญิง กมณรัตน์ แสงคง - chocolateheart-1993@hotmail.com - 31 กรกฎาคม 53, 22:44:19 - IP: 114.128.72.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป


จาก: นศท.นิอัซฮา หะยีวาเงาะ - ไม่ระบุ - 31 กรกฎาคม 53, 23:17:03 - IP: 182.52.69.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

จาก: นาย ภานุพงศ์ บุรีรัตน์ - my_o_por@hotmail.com - 1 สิงหาคม 53, 15:15:15 - IP: 119.42.86.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ณัฐพล ทิพย์พิมล - borm302@hotmail.com - 1 สิงหาคม 53, 18:36:14 - IP: 118.173.199.xxx

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 1 สิงหาคม 53, 19:11:28 - IP: 222.123.44.xxx

รักในหลวงของเรา

จาก: นศท.คุณากร คงสิริปัญญากุล ปีที่ 1 หมวด 1 หมู่ 2 - ไม่ระบุ - 1 สิงหาคม 53, 19:31:00 - IP: 112.142.241.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.คุณากร คงสิริปัญญากุล ปีที่ 1 หมวด ด 1 หมู่ 2 - ไม่ระบุ - 1 สิงหาคม 53, 19:33:12 - IP: 112.142.241.xxx

ขอให้พระองค์อยู่กับเราตลอดไป

จาก: นศท.คุณากร คงสิริปัญญากุล ปีที่ 1 หมวด 1 หมู่ 2 - ไม่ระบุ - 1 สิงหาคม 53, 19:36:54 - IP: 112.142.241.xxx

ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง

จาก: นศท.คุณากร คงสิริปัญญากุล ปีที่ 1 หมวด 1 หมู่ 22 - ไม่ระบุ - 1 สิงหาคม 53, 19:38:18 - IP: 112.142.241.xxx

พระองค์คือนักพัฒนาเพื่อชาติไทย

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 1 สิงหาคม 53, 19:57:58 - IP: 114.128.153.xxx

รักพ่อหลวงที่สุดในโลก

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 1 สิงหาคม 53, 20:00:02 - IP: 114.128.153.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 1 สิงหาคม 53, 20:01:17 - IP: 114.128.153.xxx

พระองค์คือศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 1 สิงหาคม 53, 20:05:03 - IP: 114.128.153.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ญ.สมิตานัน ควรศิริ - Samitanun_min@hotmail.com - 2 สิงหาคม 53, 8:58:09 - IP: 222.123.220.xxx

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: นายแดนชัย ควรศิริ - danchai2510@hotmail.com - 2 สิงหาคม 53, 8:59:46 - IP: 222.123.220.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นางเกษร ควรศิริ - Samitanun_min@hotmail.com - 2 สิงหาคม 53, 9:01:26 - IP: 222.123.220.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง ทรงอยู่เป็นร่งโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: ครอบครัวแดงวิชัย - popary_999@hotmail.com - 2 สิงหาคม 53, 13:26:01 - IP: 180.183.48.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.ณัฐพล ทิพย์พิมล - borm302@hotmail.com - 2 สิงหาคม 53, 18:00:59 - IP: 118.173.194.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.ณัฐพล ทิพย์พิมล - borm302@hotmail.com - 2 สิงหาคม 53, 18:04:14 - IP: 118.173.194.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ณัฐพล ทิพย์พิมล - borm302@hotmail.com - 2 สิงหาคม 53, 18:05:27 - IP: 118.173.194.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.ณัฐพล ทิพย์พิมล - borm302@hotmail.com - 2 สิงหาคม 53, 18:07:32 - IP: 118.173.194.xxx

ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ณัฐพล ทิพย์พิมล - borm302@hotmail.com - 2 สิงหาคม 53, 18:08:57 - IP: 118.173.194.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 2 สิงหาคม 53, 19:52:38 - IP: 112.142.201.xxx

เทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงทำให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 2 สิงหาคม 53, 19:59:56 - IP: 112.142.201.xxx

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 2 สิงหาคม 53, 20:07:21 - IP: 112.142.201.xxx

ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อหลวง

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 2 สิงหาคม 53, 20:08:35 - IP: 112.142.201.xxx

ข้าพเจ้าจะปกป้องสถานบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีวิต

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 2 สิงหาคม 53, 20:12:03 - IP: 112.142.201.xxx

รักพ่อหลวง ทุกวันทุกเวลา

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 3 สิงหาคม 53, 17:53:10 - IP: 222.123.182.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระวรกายแข็งแรง

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 3 สิงหาคม 53, 18:01:18 - IP: 222.123.182.xxx

เราทุกคนเกิดเป็นคนไทย ในเเผ่นดินไทย เราต้องช่ายกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 3 สิงหาคม 53, 18:02:00 - IP: 222.123.182.xxx

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 3 สิงหาคม 53, 18:05:47 - IP: 222.123.182.xxx

พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 3 สิงหาคม 53, 18:10:03 - IP: 222.123.182.xxx

พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 3 สิงหาคม 53, 18:10:38 - IP: 222.123.182.xxx

ขอให้พระองค์มีพระวรกายที่แข็งแรงและพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

จาก: อำภา - amphalak12@hotmail.com - 3 สิงหาคม 53, 20:12:34 - IP: 125.27.105.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทยค่ะ

จาก: ศศินิภา ศิริปัญญา - wanjai.nat@hotmail.com - 4 สิงหาคม 53, 11:38:47 - IP: 117.47.126.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแร็ง

จาก: น.ส.จิรนันท์ สุวรรณรัตน์ - jaja_suwannarat@hotmail.co.th - 4 สิงหาคม 53, 11:46:39 - IP: 118.173.15.xxx

ภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นายธวัชชัย ตาซิว - beboy_123@hotmail.com - 4 สิงหาคม 53, 11:55:44 - IP: 118.173.15.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: รัตนา สุวรรณคาม - cscdbanrai2010@hotmail.com - 4 สิงหาคม 53, 15:02:50 - IP: 58.147.41.xxx

ขอให้พระอง๕ทรงพระเจริญ
มีพระวรกายแข็งแรง

จาก: วิจิตรา ศรีนวลสมบูรณ์ - cscdbanrai2010@hotmail.com - 4 สิงหาคม 53, 15:05:58 - IP: 58.147.41.xxx

ขอพระงองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ประภัสสร ขันติสิทธิ์ - peple123@hotmail.com - 4 สิงหาคม 53, 16:46:36 - IP: 124.157.239.xxx

ขอพระงองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: น.ศ.ท. เกรียงศักดิ์ จิตติ - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 17:37:54 - IP: 117.47.208.xxx

ขอให้พระอง๕ทรงพระเจริญ
มีพระวรกายแข็งแรง

จาก: น.ศ.ท. เกรียงศักดิ์ จิตติ - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 17:39:07 - IP: 117.47.208.xxx

ภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: น.ศ.ท. เกรียงศักดิ์ จิตติ - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 17:39:55 - IP: 117.47.208.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เปี่ยมด้วยพระพลานามัยที่สมบูรณ์

จาก: น.ศ.ท. เกรียงศักดิ์ จิตติ - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 17:40:51 - IP: 117.47.208.xxx

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

จาก: น.ศ.ท. เกรียงศักดิ์ จิตติ - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 17:41:44 - IP: 117.47.208.xxx

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

จาก: น.ศ.ท. ผกาวรรณ รัตนวรรณี - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 17:46:16 - IP: 117.47.208.xxx

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

จาก: น.ศ.ท. ผกาวรรณ รัตนวรรณี - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 17:46:51 - IP: 117.47.208.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพสกนิกร ชาวไทยตลอดไป

จาก: น.ศ.ท. ผกาวรรณ รัตนวรรณี - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 17:47:20 - IP: 117.47.208.xxx

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานปราศจากโรคภัยทั้งปวง

จาก: น.ศ.ท. ผกาวรรณ รัตนวรรณี - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 17:47:38 - IP: 117.47.208.xxx

ขอให้พระองค์หายจากอาการพระประชวร ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: น.ศ.ท. ผกาวรรณ รัตนวรรณี - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 17:48:19 - IP: 117.47.208.xxx

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 4 สิงหาคม 53, 18:46:16 - IP: 222.123.42.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 4 สิงหาคม 53, 18:50:38 - IP: 222.123.42.xxx

ต้องสามัคคีเพื่อพ่อ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 4 สิงหาคม 53, 18:53:05 - IP: 222.123.42.xxx

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อย

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 4 สิงหาคม 53, 18:56:13 - IP: 222.123.42.xxx

ไม่มีที่ใดในประเทศที่พระองค์ไม่เสด็จ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 4 สิงหาคม 53, 18:57:50 - IP: 222.123.42.xxx

ร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชันย์

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 4 สิงหาคม 53, 18:58:38 - IP: 222.123.42.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงหายจากอาการพระประชวร

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 4 สิงหาคม 53, 19:00:08 - IP: 222.123.42.xxx

รักชาติยิ่งชีพ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 4 สิงหาคม 53, 19:00:56 - IP: 222.123.42.xxx

พระองค์ท่านทรงเหนื่อยจาการทรงงาน เราชาวไทยต้องสามัคคี

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 4 สิงหาคม 53, 19:02:30 - IP: 222.123.42.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: น.ส.วรรณรัตน์ บุญปลูก - puy026@hotmail.com - 4 สิงหาคม 53, 20:20:53 - IP: 114.128.80.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงหายจากการประชวร

จาก: ธนูศักดิ์ - g_thanusak@hotmail.com - 4 สิงหาคม 53, 20:21:03 - IP: 182.232.199.xxx

ขอให้พระทรงพระเจริญ

จาก: นายอำพล อุ่มอยู่ - ไม่ระบุ - 4 สิงหาคม 53, 20:21:56 - IP: 114.128.80.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงมีพระชนยิ่งยืนนาน.

จาก: นายนพดล เงาใส - anophdl@hotmail.com - 5 สิงหาคม 53, 14:02:05 - IP: 111.84.52.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพพุทธเจ้าจะรักและเทอดทูลสบาบันชาติ ในหลวง ด้วยชีวิตของข้าพเจ้า ครับ กระผมมีความภูมิใจที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินของพระองค์ท่าน

จาก: พีรพงษ์ กุลกลาง - joe_sho@hotmail.com - 5 สิงหาคม 53, 17:53:50 - IP: 203.158.229.xxx

คนไทยโชคดีเป็นล้นพ้น ที่เรามีในหลวงที่ยิ่งใหญ่

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 5 สิงหาคม 53, 18:18:45 - IP: 114.128.72.xxx

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานปราศจากโรคภัยทั้งปวง

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 5 สิงหาคม 53, 18:21:10 - IP: 114.128.72.xxx

พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยอย่างล้นพ้น

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 5 สิงหาคม 53, 18:21:54 - IP: 114.128.72.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนยาน

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 5 สิงหาคม 53, 18:23:09 - IP: 114.128.72.xxx

ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 5 สิงหาคม 53, 18:23:38 - IP: 114.128.72.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชน

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 5 สิงหาคม 53, 18:24:34 - IP: 114.128.72.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญธิดารัตน์ ชูจันทร์ - jaja_suwannarat@hotmail.co.th - 5 สิงหาคม 53, 18:26:26 - IP: 118.173.12.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 5 สิงหาคม 53, 18:26:53 - IP: 114.128.72.xxx

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาท

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 5 สิงหาคม 53, 18:27:22 - IP: 114.128.72.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

จาก: มงคล เมฆเอนกวัฒนกุล - hs0eaz2000@hotmail.com - 5 สิงหาคม 53, 19:50:41 - IP: 110.168.139.xxx

เราชาวไทยควรเดินตามรอยพ่อ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

จาก: นายทศพร ศุภการ - toeyloveoon@gmail.com - 6 สิงหาคม 53, 11:28:06 - IP: 182.52.159.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

จาก: นางสาวสุภาภรณ์ ไทยเจียม - su_pap_orn@windowslive.com - 6 สิงหาคม 53, 11:34:24 - IP: 118.175.179.xxx

ขอใหพระองค์ทรงมีพระชนชนมพรรษายิ่งยืนนาน

จาก: สุทธิพงศ์ ร.ร.เมืองชุมพรวิทยา - naypong341@Gmail.com - 6 สิงหาคม 53, 11:36:44 - IP: 182.52.159.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย ที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาล


จาก: ครอบครัวประทุมศรี - amm201070@hotmail.com - 6 สิงหาคม 53, 12:31:36 - IP: 125.27.14.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน

จาก: เด็กชายณรงค์กรณ์ เจริญศรี - kanyanuut@hotmail.com - 6 สิงหาคม 53, 12:35:35 - IP: 125.27.14.xxx

ชอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: อรทัย เจริญศรี - kanyanuut@hotmail.com - 6 สิงหาคม 53, 12:37:50 - IP: 125.27.14.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ

จาก: รัตนาภรณ์ ปานคงคา - ple_aek2namlikmodify@hotmail.com - 6 สิงหาคม 53, 12:48:56 - IP: 125.27.90.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: เยาวเรศ ยอดยิ่ง - yaowared-kab@hotmail.com - 6 สิงหาคม 53, 14:51:50 - IP: 118.172.221.xxx

ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 6 สิงหาคม 53, 17:50:32 - IP: 117.47.182.xxx

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยนานแสนนาน

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 6 สิงหาคม 53, 17:51:14 - IP: 117.47.182.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 6 สิงหาคม 53, 17:51:54 - IP: 117.47.182.xxx

เราจะร่วมกันทำความดีถวายแด่ในหลวง

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 6 สิงหาคม 53, 17:52:17 - IP: 117.47.182.xxx

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 6 สิงหาคม 53, 17:52:39 - IP: 117.47.182.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 6 สิงหาคม 53, 17:53:07 - IP: 117.47.182.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 6 สิงหาคม 53, 17:54:26 - IP: 117.47.182.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 6 สิงหาคม 53, 17:54:58 - IP: 117.47.182.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 6 สิงหาคม 53, 17:55:43 - IP: 117.47.182.xxx

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 6 สิงหาคม 53, 17:57:10 - IP: 117.47.182.xxx

เรารักในหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นที่รักของปวงประชาชนคนไทยและขอให้สิ่งศักสิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้มีพระวรกายที่แข็งแรง

จาก: เด็กหญิงนวพร ปานนิ่ม - khem_055542517@hotmail.com - 6 สิงหาคม 53, 21:16:23 - IP: 112.142.153.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลักษณะศิริ - nattanicha88@windowslive.com - 6 สิงหาคม 53, 21:43:43 - IP: 117.47.185.xxx

ขอไห้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นายนิคม แม่สวย ชัยยันต์ และคลอบครัว - kom.sport-09@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 0:06:17 - IP: 115.87.32.xxx

- ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
- ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
- ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าขออธิษฐานจิตให้พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ
- Long live the king
- ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ชนชาวไทยตลอดไป
- พระองค์ทรงเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ของชาติ
- พระองค์นำความสุขมาให้ราษฎร
-ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงหายจากอาการประชวร
-ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
-ร้อยดวงใจขอเทิดไท้องค์ราชันย์

จาก: นศท.ณัฐพล เพชรเรือนทอง - ไม่ระบุ - 7 สิงหาคม 53, 4:56:49 - IP: 115.67.136.xxx

รักในหลวงมากๆค่ะ ขอให้ท่านมีอายุยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป

จาก: ด.ญ.มนชนก ตันตราภรณ์ - manachanok2542@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 11:16:38 - IP: 222.123.108.xxx

ขอให้ท่านมีอายุยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.อภิวัฒน์ จินะดิษฐ์ ปีที่1 เลขที่104 หมวดที่3 - joe_apiwat_@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 14:36:13 - IP: 114.128.213.xxx

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.อภิวัฒน์ จินะดิษฐ์ ปีที่1 เลขที่104 หมวดที่3 - joe_apiwat_@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 14:37:08 - IP: 114.128.213.xxx

ขอให้พระองค์ทรงเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ของชาติ

จาก: นศท.อภิวัฒน์ จินะดิษฐ์ ปีที่1 เลขที่104 หมวดที่3 - joe_apiwat_@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 14:37:47 - IP: 114.128.213.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.อภิวัฒน์ จินะดิษฐ์ ปีที่1 เลขที่104 หมวดที่3 - joe_apiwat_@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 14:38:22 - IP: 114.128.213.xxx

ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.อภิวัฒน์ จินะดิษฐ์ ปีที่1 เลขที่104 หมวดที่3 - joe_apiwat_@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 14:38:55 - IP: 114.128.213.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.อภิวัฒน์ จินะดิษฐ์ ปีที่1 เลขที่104 หมวดที่3 - joe_apiwat_@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 14:39:29 - IP: 114.128.213.xxx

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.อภิวัฒน์ จินะดิษฐ์ ปีที่1 เลขที่104 หมวดที่3 - joe_apiwat_@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 14:40:25 - IP: 114.128.213.xxx

ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.อภิวัฒน์ จินะดิษฐ์ ปีที่1 เลขที่104 หมวดที่3 - joe_apiwat_@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 14:41:17 - IP: 114.128.213.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.อภิวัฒน์ จินะดิษฐ์ ปีที่1 เลขที่104 หมวดที่3 - joe_apiwat_@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 14:42:00 - IP: 114.128.213.xxx

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

จาก: นศท.อภิวัฒน์ จินะดิษฐ์ ปีที่1 เลขที่104 หมวดที่3 - joe_apiwat_@hotmail.com - 7 สิงหาคม 53, 14:43:15 - IP: 114.128.213.xxx

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 7 สิงหาคม 53, 17:15:50 - IP: 222.123.183.xxx

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 7 สิงหาคม 53, 17:18:04 - IP: 222.123.183.xxx

พระองค์ท่านทรงเหนื่อยจาการทำงาน เราเหล่าชาวไทยต่างสามัคคี

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 7 สิงหาคม 53, 17:18:48 - IP: 222.123.183.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 7 สิงหาคม 53, 17:19:46 - IP: 222.123.183.xxx

เราจะทำความดีเพื่อพ่อ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 7 สิงหาคม 53, 17:21:44 - IP: 222.123.183.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 7 สิงหาคม 53, 17:22:24 - IP: 222.123.183.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 7 สิงหาคม 53, 17:24:38 - IP: 222.123.183.xxx

รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 7 สิงหาคม 53, 17:25:25 - IP: 222.123.183.xxx

ผมจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคมผมสัญญาจะไม่ยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายยมุก

จาก: ด.ช.พฤฒพงศ์(ร.ร.ราชประชาสมาสัย) - ไม่ระบุ - 7 สิงหาคม 53, 17:45:03 - IP: 58.9.225.xxx

รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์


จาก: nakarin - aon1937@gmail.com - 8 สิงหาคม 53, 8:55:48 - IP: 125.26.101.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: !!->aON - aon2023@hotmail.com - 8 สิงหาคม 53, 8:56:34 - IP: 125.26.101.xxx

ขอพระองค์ทรงหายขาดจากอาการประชวร มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ปาริฉัตร - takaihomm@hotmail.com - 8 สิงหาคม 53, 10:52:23 - IP: 110.49.205.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ปาริฉัตร - takaihomm@hotmail.com - 8 สิงหาคม 53, 10:53:54 - IP: 110.49.205.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นร. รร. กนว. ขอนแก่น - # 41 3/1 - 8 สิงหาคม 53, 10:57:52 - IP: 110.49.205.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: วิชินกร อินทะนะ - pam_110@msn.com - 8 สิงหาคม 53, 11:13:52 - IP: 117.47.146.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นางสาวศิรินภา อินทะนะ - pam_110@msn.com - 8 สิงหาคม 53, 11:16:00 - IP: 117.47.146.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นาย พิทักษ์ เมาฬีทอง - phithak_m@hotmail.com - 8 สิงหาคม 53, 14:33:20 - IP: 118.174.189.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ญ พิจิตรา เมาฬีทอง - pijitra_ploy@hotmail.com - 8 สิงหาคม 53, 14:37:16 - IP: 118.174.189.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เปี่ยมด้วยพระพลานามัยที่สมบูรณ์

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 8 สิงหาคม 53, 18:44:27 - IP: 114.128.76.xxx

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 8 สิงหาคม 53, 18:44:56 - IP: 114.128.76.xxx

ในหลวงของเราเป็นดังแสงส่องในไทยทั้งชาติ

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 8 สิงหาคม 53, 18:46:53 - IP: 114.128.76.xxx

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 8 สิงหาคม 53, 18:48:21 - IP: 114.128.76.xxx

พ่อหลวงคือแบบอย่างที่ดี

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 8 สิงหาคม 53, 19:03:27 - IP: 114.128.76.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุยิ่งยืนนานตราบนานเท่านานมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 8 สิงหาคม 53, 19:05:16 - IP: 114.128.76.xxx

พระคุณพ่อหลวงเหนือสิ่งใดในโลก

จาก: นศท.ธีรวัฒน์ วัฒนสิน - Moss_Mc_Together@msn.com - 8 สิงหาคม 53, 19:05:37 - IP: 114.128.76.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ววัน

จาก: ชีวรัตน์ สว่างศรี - cheewarat_rat@hotmail.com - 8 สิงหาคม 53, 20:02:21 - IP: 1.46.117.xxx

หนูรักพ่อค่ะ หนูขอให้พ่อมีความสุข พลานามัยสมบูรณ์แข็งเเรง
และหายประชวรโดยเร็ววัน พวกเราชาวไทยขอ

จาก: ทิพานัน ขันคง - tipanun_k@hotmail.com - 8 สิงหาคม 53, 20:23:08 - IP: 125.26.124.xxx

ขอให้ พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชชช ชาวไทยมีพลานามัยที่แข็งแรงตลอดกาลนานเทอญ

จาก: ภาณุวัฒน์ ชัยมงคล - ไม่ระบุ - 9 สิงหาคม 53, 0:50:22 - IP: 124.120.185.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: จ.ส.อ.สุชีพ เกตุดี - sucheepketdee@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 7:59:26 - IP: 118.172.144.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: พิชชานันท์ - yakom_007@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 8:41:24 - IP: 210.4.148.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลามัยแข็งแรง มีพระชนยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้ากระหม่อมขอเดชะ

จาก: กันตินันท์ ชัยดวงแก้ว - pecoating@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 9:39:42 - IP: 58.136.16.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลายมัยแข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้ากระหม่อมขอเดชะ

จาก: มนัสนันท์ ชัยดวงแก้ว - pecoating@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 9:44:04 - IP: 58.136.16.xxx

ทรงพระเริญ

จาก: ด.ญ.ศิริสุวรรณ์ จำรูญ - noo-gun-oil@homail.com - 9 สิงหาคม 53, 10:42:26 - IP: 125.27.81.xxx

ขอพระองค์ทรงหายขาดจากอาการประชวร มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จาก: ละเมียด ลากกระโทก - louise22_2006@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 10:43:19 - IP: 118.175.66.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จาก: กานต์ชญาอร น้องเตชา - Auzaa5192@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 10:46:26 - IP: 110.164.245.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ลำดวน จันทะรัตน์ - tonkra_fai129@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 10:49:10 - IP: 110.164.245.xxx

เรารักในหลวง

จาก: ปัญญา ปณิฐภรณ์ - panyaheng@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 11:03:40 - IP: 125.24.24.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: จรันน์ พรหมสุข - vbdc105@yahoo.com - 9 สิงหาคม 53, 11:41:20 - IP: 222.123.83.xxx

ขอพระองค์มีอายุยืนยาวเป็นร่มโพธิให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไปค่ะ

จาก: ศรุดา พูลเพิ่ม - daw_naja99@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 13:05:56 - IP: 117.47.138.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชาชนไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ

จาก: ฐิติภา ธรรมชัย - ไม่ระบุ - 9 สิงหาคม 53, 13:27:31 - IP: 118.172.197.xxx

ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหล่อมขอเดชะ

จาก: ครอบครัวธรรมชัย - ไม่ระบุ - 9 สิงหาคม 53, 13:32:18 - IP: 118.172.197.xxx

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์ที่สิ่งสถิตอยู่ ณ ที่นี่ ช่วยดลบันดารให้ในหลวงมีพลานามัยที่แงแรง อยู่กับปวงชนชาวไทยทุกคนด้วยเถิด

จาก: ด.ญ.มนัสชนก สายแดง - numphung2010532010@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 17:00:49 - IP: 113.53.93.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: จิณํฐตรา อู่ทรัพย์ - auy_zii@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 18:26:52 - IP: 114.128.93.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขพลานามัยที่แข็งแรง
อยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

จาก: waruthai jaratsestaseri - seza_magicstar@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 18:49:12 - IP: 115.67.128.xxx


ขอพระองคืทรงเป็นมิ่งขวัญของปวนชนชายไทย

และมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: เด็กหญิงวัชนา ทองพานิชย์ และครอบครัว - vachana40@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 19:18:03 - IP: 115.87.104.xxx

ขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งเรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตราบนานเท่านาน

จาก: ครอบตรัวมูลหม่น - mongkey_n@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 19:39:28 - IP: 111.84.51.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง

จาก: ครอบครัว37 - nancykupka@ hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 20:44:03 - IP: 110.49.193.xxx

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์ที่สิ่งสถิตอยู่ ณ ที่นี่ ช่วยดลบันดารให้พ่อหลวงอยู่กับปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไปด้วยเถิด
ขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งเรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตราบนานเท่านาน

จาก: ครอบครัวโปรยเงิน - oddkanyarat@gmail.com - 9 สิงหาคม 53, 20:56:40 - IP: 125.26.252.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: ครอบครัวคำสุขดี - oddkanyarat@hotmail.com - 9 สิงหาคม 53, 20:57:54 - IP: 125.26.252.xxx

ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ครอบครัวภาโน - oddkanyarat@gmail.com - 9 สิงหาคม 53, 20:59:53 - IP: 125.26.252.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ตลอกไป

จาก: ลินณา พัฒนมาศและครอบครัว - Linnap7@Gmail.com - 9 สิงหาคม 53, 23:23:35 - IP: 125.27.192.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยไปนานนาน

จาก: ครอบครัวเทพสง - sunida_tep@hotmail.com - 10 สิงหาคม 53, 8:07:57 - IP: 118.173.146.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป

จาก: สัตยา ดอกพรม - mika.357@hotmail.com. - 10 สิงหาคม 53, 8:56:39 - IP: 125.26.12.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ข้าราชการ ปตอ.พัน.4 - ไม่ระบุ - 10 สิงหาคม 53, 9:22:36 - IP: 125.24.98.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: สุวรรณ อุดมผลและครอบครัว - ไม่ระบุ - 10 สิงหาคม 53, 10:07:16 - IP: 118.172.142.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ผกากรอง ทองพุ - na_6001@htmail.com - 10 สิงหาคม 53, 10:31:04 - IP: 113.53.171.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นายมนัส ช่วยเพ็ญ - manat_chp@windowslive.com - 10 สิงหาคม 53, 11:17:35 - IP: 61.7.173.xxx

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นายสุพรรณ ประทีปพรศักดิ์ - mhon_khang@hotmail.com - 10 สิงหาคม 53, 11:39:06 - IP: 158.108.194.xxx

ฑีฆายโกโหตุ มหารขินี

จาก: วสิษฐ์พล กันทวงค์ - wkantaw@mail.med.cmu.ac.th - 10 สิงหาคม 53, 11:39:29 - IP: 118.172.28.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"
* ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ *


จาก: จิราพร ฐานบำรุง และครอบครัว - ไม่ระบุ - 10 สิงหาคม 53, 11:50:17 - IP: 61.19.238.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชาชนไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ

จาก: นายบุญรัตน์ ไทยศรีสุขและตระกูลธูปกระแจะ - thaisrisuk@hotmail.com - 10 สิงหาคม 53, 13:32:49 - IP: 222.123.79.xxx

ขอพระรัตนตรัยปกปักษ์รักษา ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่วมโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ภัสรลักษณ์ แสงเพชรดี และครอบครัว - kv_1545@hotmail.com - 10 สิงหาคม 53, 13:37:56 - IP: 110.49.193.xxx

ขอพระรัตนตรัยปกปักษ์รักษา ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่วมโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: อำนาจ,กัญญาวีร์,ด.ช.ภูวกร เที่ยงสุข - betong@hotmail.com - 10 สิงหาคม 53, 13:50:48 - IP: 125.26.38.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ณัฐฐิรัตน์ เเซ่เจี่ย - mint_love_ritz@hotmail.com - 10 สิงหาคม 53, 14:11:49 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


จาก: สร้อยอรุณ สองนวน - ไม่ระบุ - 10 สิงหาคม 53, 14:21:20 - IP: 58.10.36.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชาชนไทย

จาก: ปิยวรรณ ภู่ระย้า - ไม่ระบุ - 10 สิงหาคม 53, 14:25:02 - IP: 58.10.36.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชาชนไทย

จาก: นุจรี เล็กสถิน - ไม่ระบุ - 10 สิงหาคม 53, 14:38:47 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: พ.ต.วิเชียร หวังทอง - www.wichean_man_u@hotmail.com - 10 สิงหาคม 53, 14:47:20 - IP: 222.123.180.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีชนมายุยิ่งยืนนาน
และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ครอบครัว ต่อกร - pitsami@hotmail.co.th - 10 สิงหาคม 53, 23:07:32 - IP: 111.84.17.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: วิสุทธิ์ พุทธิศาวงศ์ - ๘อรหี้๑นะทฟรสในท - 11 สิงหาคม 53, 8:50:27 - IP: 203.172.177.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรง ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ ปตอ.พัน.4 - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 9:39:53 - IP: 118.173.99.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชา

จาก: นิตติยา สาระพัน.ธ์ - - - 11 สิงหาคม 53, 10:01:07 - IP: 124.120.36.xxx

ความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน

จาก: พัน.รพศ.ศสพ. - Swcbns2@gmail.com - 11 สิงหาคม 53, 11:06:15 - IP: 125.25.136.xxx

ขอพรองค์ทรงพระเจริญอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่กับพ่อหลวงให้กับคนไทยมีที่พึ่งตลอดไป ขอให้มีพลานามัยแข็งแร็ง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมชอเดชะ

จาก: น.ส.วลัยพร วโรจน์และด.ญ.ปรียาพร บุญเรือง - Walaipon-eye@hotmail.co.th - 11 สิงหาคม 53, 11:09:29 - IP: 110.49.193.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ร.ต.ต.ณรงค์ วิโรจน์ - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 11:12:47 - IP: 110.49.193.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นางชไมพร วิโรจน์ - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 11:14:32 - IP: 110.49.193.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ หายจากอาการประชวรโดยเร็วพลันด้วยเทอญ ทูลขอให้ในหลวงมีพระชนมายุครบ 120 พระชันษาหรือมากกว่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป สาธุ.

จาก: วราภรณ์ แก้วกาสี - nine_99nine@yahoo.com - 11 สิงหาคม 53, 11:24:35 - IP: 110.164.162.xxx

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน หายจากอาการประชวรโดยเร็ว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลธิดา บัวระภา และครอบครัว

จาก: jah - choltida_jah@windowslive.com - 11 สิงหาคม 53, 12:49:59 - IP: 122.154.18.xxx

ขอให้ท่านทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.ณัฐกานต์ เณรเมือง - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 12:59:38 - IP: 58.147.41.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.วรรณพร บุญเหลา - fern25432010@hotmail.com - 11 สิงหาคม 53, 14:40:59 - IP: 125.25.172.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นางสาวญาดา ชาวเรือหัก - tukta_1209@hotmail.com - 11 สิงหาคม 53, 16:13:18 - IP: 182.52.218.xxx

ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท ภานุเดช อินทนาม ก.ช. 1 - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 17:10:28 - IP: 119.42.110.xxx

ขอให้ท่านมีพลานมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

จาก: นศท พงศธร เชื้อบัณฑิต ก.ช. 18 - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 17:15:52 - IP: 119.42.110.xxx

ขอให้พระราชินีทรงอายุยืนนาน

จาก: นศท วีรชน ทำเลดี - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 17:19:34 - IP: 119.42.110.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท กิตติศัดดิ์ ศรีวันคำ - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 17:22:34 - IP: 119.42.110.xxx

ขอให้สมเด็จพระราชินี ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินตลอดไป

จาก: นศท วัชระ กาหลิบ - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 17:26:22 - IP: 119.42.110.xxx

ขอให้พระองค์ทรงอายุยืนนาน ร่ายกายแข็งแรงตลอดไป

จาก: นศท นิยม หลอดแก้ว - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 17:30:12 - IP: 119.42.110.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

จาก: นศท วโรธ อัฒจักร - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 17:33:17 - IP: 119.42.110.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากประชวรเร็วไว
ขอให้พระองค์แข็งแรง

จาก: นางสาววาสนา โพนศรี - wassana_p.1@hotmail.com - 11 สิงหาคม 53, 17:35:58 - IP: 110.164.241.xxx

ขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยั่งยืนนาน


จาก: ครอบครัว นาชัยเงิน - ********* - 11 สิงหาคม 53, 19:41:55 - IP: 58.9.126.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากประชวรเร็วไว
ขอให้พระองค์แข็งแรง

จาก: ด.ช.พชร หลักคำ - ไม่มีครับ - 11 สิงหาคม 53, 19:50:04 - IP: 125.25.195.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากประชวรเร็วไว
ขอให้พระองค์แข็งแรง

จาก: ด.ช.เจษฎาภรณ์ หวายบุตร - ไม่มีครับ - 11 สิงหาคม 53, 19:51:50 - IP: 125.25.195.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ตลอดไป ....ทรงพระเจริญ

จาก: นาย สมชัย ปุยทอง - somchai_puytong@hotmail.com - 11 สิงหาคม 53, 20:15:31 - IP: 124.122.31.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานค่ะ

จาก: ด.ญ วิรัลยุพา จีนโสภา - fah_za_ba@hotmail.com - 11 สิงหาคม 53, 20:44:58 - IP: 1.46.43.xxx

ขอพระองค์ทรงหายพระประชวรและมีพระชนมายุยืนนาน

จาก: นายมนัส พาลเสือ - krumanus@thaimai.com. - 11 สิงหาคม 53, 21:14:22 - IP: 118.173.24.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ตลอดไป ....ทรงพระเจริญ

จาก: นาย วินัย รูปดี - jun-834152230@hotmail.com - 11 สิงหาคม 53, 21:16:29 - IP: 182.52.188.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ตลอดไป ....ทรงพระเจริญ
ขอให้คนไทยรักแหลวงมากมากนะครับ

จาก: ด.ช มีชัย รูปดี - love_cnblue_151@hotmail.com - 11 สิงหาคม 53, 21:20:31 - IP: 182.52.188.xxx

ขอให้สมเด็จพระราชินี ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินตลอดไป

จาก: นางสาว สุดาทิพย์ ชมภูเทพ - ไม่ระบุ - 11 สิงหาคม 53, 21:23:04 - IP: 182.52.188.xxx

ขอให้พระราชินีทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธ : นายจำรัส แย้มพจนา

จาก: นายจำรัส แย้มพจนา - jamrut5@hotmail.com - 11 สิงหาคม 53, 23:43:32 - IP: 118.172.177.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอให้ทั้งสองพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะ

จาก: สุรชัย, กุลิสรา, ปาณิสรา, ทสพล ตัถยานุกูล - Kulisala@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 0:13:35 - IP: 58.8.75.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นาย วุฒินันท์ สรรพวุธ - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 0:42:36 - IP: 183.89.201.xxx

ขอให้พระองค์ท่าน ทั้งสอง ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงมีพระชนมายุยืนนาน

จาก: ครอบครัว"โพธิ์แก้วกุล" - phokaew40@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 9:17:05 - IP: 58.64.90.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ครอบครัว"ธนากูลโพธิ์แก้ว" - chawinroj40@gmail.com - 12 สิงหาคม 53, 9:23:07 - IP: 58.64.90.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: Thitirat Chaipradabkiat - pat_rku@windowslive.com - 12 สิงหาคม 53, 9:54:01 - IP: 124.122.133.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ทรเมษ - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 10:02:13 - IP: 125.26.188.xxx

ขอให้พระอง์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: กฤตวัชร ฟองชัย - pum5728@gmail.com - 12 สิงหาคม 53, 10:15:33 - IP: 125.25.214.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

จาก: สุจิตร ทิพย์โสตและครอบครัว - suchit_papika@hotmail - 12 สิงหาคม 53, 11:48:53 - IP: 118.173.227.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ปนัดดา ไชยแก้ว และครอบครัว - pom_5941panadda@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 11:51:59 - IP: 118.173.227.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล

จาก: อธิพงษ์ ทวึคูณ - atipong_aor@yahoo.com - 12 สิงหาคม 53, 12:12:30 - IP: 124.122.213.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: วิชชุดา ทะนันไชย และครอบครัว - sudame_999@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 12:14:09 - IP: 110.49.144.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวร และทรงมีพระพลามัยแข็งแรงทรงเกษมสำราญดุจดังเคยมาและตลอดกาลนาน

จาก: ไพบูลย์ เชื้อพลายเวช และครอบครัว - lung_boon@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 12:41:20 - IP: 125.27.18.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: สกุลเมืองแก้ว - boonruib@gmail.com - 12 สิงหาคม 53, 13:00:03 - IP: 117.47.230.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์ - - - 12 สิงหาคม 53, 13:29:54 - IP: 222.123.74.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และพระชนม์มายุยืนนาน
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: พฤฒธร โรสเรส - Prutthorn@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 13:41:55 - IP: 124.120.42.xxx

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

จาก: นายธรณินทร์ วัจนะ - Doraemon_msu@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 16:10:14 - IP: 117.47.131.xxx

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: น.ส.วิมล นิลสมุย - mon_9979@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 16:20:40 - IP: 58.9.234.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: น.ส. กัญญา ทีกากร - praew_207@msn.com - 12 สิงหาคม 53, 16:52:54 - IP: 125.27.27.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นายอรรถวิทย์ สุดตา - su_30f18i@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 16:56:22 - IP: 222.123.169.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นัยนา คำลา - muay_2523@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 17:24:48 - IP: 58.8.54.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอให้ทั้งสองพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.สิริวิมล ชุมประยุร และครอบครัว - game_siriwimon@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 18:55:52 - IP: 114.128.74.xxx

ขอให้พระพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระชนมายุยืนนามเป็นร่วมโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยและทรงพระเจริญเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

จาก: ครอบครัวประยงค์ ทวิลา - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 19:16:58 - IP: 112.140.189.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยแช็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นส,พรจิตร กุลชาติ - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 19:42:20 - IP: 114.128.116.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นายขันธุ์ กุลชาติพร้อมครอบครัว - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 19:53:02 - IP: 114.128.116.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นายเกษมสันต์ ดญ.ณัฐภรณ์ อยู่คง พร้อมครอบครัว - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 19:55:06 - IP: 114.128.116.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: พระชัยยศ โชตโก และครอบครัวน้อยเขียว - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 19:58:18 - IP: 1.46.195.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: สามเณรจตุพล บางอิ่ม ปธ.3 วัดคลองละมุง อ.พิชัย - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 20:01:15 - IP: 1.46.195.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: สุรวิชญ์ ก้านสนท์ พร้อมครอบครัว - k.suravit@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 20:04:59 - IP: 118.173.105.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


จาก: นาย พุฒิพัฒน์-นาง ณัฐชานันท์ ประสิทธิ์พิชิต - phutthipat@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 20:08:12 - IP: 124.121.14.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

จาก: สามเณรสถาพร ปัดถา ปธ.5 วัดคลองละมุง อ.พิชัย - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 20:10:32 - IP: 1.46.195.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ครอบครัวอินตะมะ - anongrut_28@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 20:11:57 - IP: 61.19.65.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: พระมหาวียุทธ เพ็งแจ้ง ปธ.4 วัดคลองละมุง อ.พิชัย - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 20:13:53 - IP: 1.46.195.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: เด็กหญิงนภัสวรรณ มิคะนุช - anongrut_28@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 20:14:15 - IP: 61.19.65.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ครอบรัวศิริชล - manoch2498@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 20:37:31 - IP: 222.123.244.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยั่งยืนนาน

จาก: ปฐมาวดี รัตนเหลี่ยม - khing2529@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 20:37:44 - IP: 110.49.193.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ครอบครัวศิริชล - manoch2498@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 20:38:30 - IP: 222.123.244.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็ง

จาก: วีระชัย แสวงเงิน - k.khing2529@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 20:42:04 - IP: 110.49.193.xxx

ให้พระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืน

จาก: นายมนูญ รัตนเหลี่ยม - k.khing2529@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 20:54:31 - IP: 110.49.193.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็ง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: จ,ส.อ.สานนท์ เพ็งศรีและครอบครัว - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 20:58:32 - IP: 222.123.205.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: นางสาวกิมซัว ทองรอด - khing2529@hotmail.com - 12 สิงหาคม 53, 21:10:37 - IP: 110.49.193.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: สามเณรเอกชัย ศรีท้าว วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก - ไม่ระบุ - 12 สิงหาคม 53, 21:15:38 - IP: 1.46.195.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความสุขกายและใจ เป็นมิ่งขวัญคนไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ชุติพร ชินประดิษฐ - chutiporn@horwang.com - 12 สิงหาคม 53, 22:06:13 - IP: 124.122.209.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

จาก: ด.ญ.ภัทรนันท์ จำนงศิลป (9ขวบ) - pataranun_c@hotmail.com - 13 สิงหาคม 53, 8:20:07 - IP: 124.120.18.xxx

ขอพระองค์ทรงพะรเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: วุฒิชัย คำแดงใส - ball301@hotmail.com - 13 สิงหาคม 53, 9:58:52 - IP: 113.53.113.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: กมลรัตน์ เงินอยู่และครอบครัว - kamonrat@bangkamonrat@bangkamonrat@bangt - 13 สิงหาคม 53, 12:02:03 - IP: 124.121.102.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: นายเดชา ยอดยิ่งและครอบครัว - ไม่ระบุ - 13 สิงหาคม 53, 14:13:48 - IP: 114.128.143.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นายประวิทย์ อิ่มเอิบและครอบครั่ว - ไม่ระบุ - 13 สิงหาคม 53, 14:15:20 - IP: 114.128.143.xxx

ขอให้ในหลวง อายุยืนนานอยู่กับ คนไทยตลอดไป มีสุขภาพเเข็งเเรง ออกจากโรงพยาบาลในเร็ววัน ผมรักในหลวงครับ

จาก: ด.ช.อมตกาญจน์ กาญจนะ - amata_kan@hotmail.com - 13 สิงหาคม 53, 19:14:05 - IP: 180.183.172.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ชาวไทยตลอดไป

จาก: ครอบครัวผ่องแก้ว - ไม่ระบุ - 13 สิงหาคม 53, 19:55:09 - IP: 112.142.152.xxx

หนูรักในหลวงค่ะ ขอให้พระองค์อยู่คู่ชาวไทยตลอดไปนะคะ

จาก: ด.ญ.จิตอนงค์ ผ่องแก้ว - ไม่ระบุ - 13 สิงหาคม 53, 19:57:13 - IP: 112.142.152.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานแสนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.ฐานิกา ผิวเหมาะ ม.1/2 รร.พัทลุง จ.พัทลุง - LoveJingJung_bye@hotmail.com - 13 สิงหาคม 53, 20:25:43 - IP: 110.49.193.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ประดุจร่มไพธิ์ร่มไทร ขจัดทุกข์ปัญหานานาให้พ้นภัย ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยืนนาน คู่ฟ้าเมืองไทยตลอดไป

จาก: นายจีรพงษ์ นาเมืองรักษ์และครอบครัว - jrp15_15@thaimail.com - 13 สิงหาคม 53, 23:28:56 - IP: 113.53.49.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ช.ปรีดิพัทธ์ - gundam_mook@hotmail.com - 14 สิงหาคม 53, 11:03:58 - IP: 118.172.184.xxx

Long live the king

จาก: ด.ญ.ปริยาภัทร - rung_pass@hotmail.com - 14 สิงหาคม 53, 11:10:36 - IP: 118.172.184.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: kitty - kitty_3267@hotmail.com - 14 สิงหาคม 53, 15:00:25 - IP: 113.53.80.xxx

ขอจงทรงหายจากการประชวรต่างๆนะค่ะ

จาก: ด.ญ.เบญจพร - ไม่ระบุ - 14 สิงหาคม 53, 16:15:01 - IP: 117.47.208.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นายสิโรจน์ ไผทจินดาโชติ - siroj_26@hotmail.com - 14 สิงหาคม 53, 16:34:05 - IP: 58.10.170.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นางละเอียด ไผทจินดาโชติ - ไม่ระบุ - 14 สิงหาคม 53, 16:35:50 - IP: 58.10.170.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยให้นานนานที่สุด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: อุดมลักษณ์ ผดุงไทยธรรมและครอบครัว - harrod8855@hotmail.com - 14 สิงหาคม 53, 16:51:59 - IP: 222.123.126.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
มีพระชนส์มายุยิ่งยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

จาก: ณฐิกา หงษ์เวียงจันทร์ - elf_natika@hotmail.com - 14 สิงหาคม 53, 20:01:43 - IP: 125.26.50.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ทรงเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ยอดชาย เยี่ยงแก้ว - yodchayyeingkaew@gmail.com - 14 สิงหาคม 53, 21:07:03 - IP: 124.121.135.xxx

ผมรักในหลวง

จาก: ยอดชาย เยี่ยงแก้ว - yodchayyeingkaew@gmail.com - 14 สิงหาคม 53, 21:14:26 - IP: 124.121.135.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นร่มโพธิร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: เดชา แย้มกร - decha_yamkorn@hotmail.com - 15 สิงหาคม 53, 9:33:02 - IP: 114.128.58.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานมัยที่แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ขอพระองค์ทรงพระ
พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ณัฐพล อินกมล - ไม่ระบุ - 15 สิงหาคม 53, 21:34:26 - IP: 58.8.122.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานมัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

จาก: เจน กลิ่นหมื่นไวย และครอบครัว - jan_cl@cpd.go.th - 16 สิงหาคม 53, 9:23:16 - IP: 113.53.164.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.ภัทราภร น่วมนุ้ย - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 11:05:56 - IP: 125.25.197.xxx

ขอให้พระองค์มีอายุยืนยาว

จาก: ด.ญ.สุวนันท์ น่วมนุ้ย - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 11:20:16 - IP: 125.25.197.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง

จาก: ด.ช.ภัทรพล สุขขีคูณ - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 11:25:45 - IP: 125.25.197.xxx

ขอทรงพระเจรฺญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยต่อไป

จาก: นางสาวสุทธิมล พวงแสน - yon_2526@hotmail.com - 16 สิงหาคม 53, 13:19:20 - IP: 182.93.211.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: กาญจนา บัวเจริญ - poy@kent ucky.usa.com - 16 สิงหาคม 53, 13:22:26 - IP: 125.26.46.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุยืนนาน

จาก: ด.ญ. นพรัตน์ ทรวดทรง - nun@asia.com - 16 สิงหาคม 53, 13:27:16 - IP: 125.26.46.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ญ รัตติยากร ดอกดวง - janeza1589@hotmail - 16 สิงหาคม 53, 14:56:02 - IP: 113.53.75.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ดญศุภมาส เผือกเหลือง - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 15:03:07 - IP: 125.25.197.xxx

รักพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.มลธิชา คละพูล - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 15:10:48 - IP: 125.25.197.xxx

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้

จาก: ด.ญ.อาทิตยา สัพโส - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 15:11:41 - IP: 125.25.197.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.นารีรัตน์ ตรีนพ - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 15:12:45 - IP: 125.25.197.xxx

รักพระองค์ขออย่าให้มีภัย

จาก: ด.ญ.พัณณิตา บุญบุตร - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 15:16:42 - IP: 125.25.197.xxx

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวสุขภาพแขงแรง

จาก: ด.ช.ธนกร น่วมนุ้ย - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 15:18:09 - IP: 125.25.197.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีอายุยืนยาว

จาก: ด.ช.ธนากร บัวนวน - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 15:22:17 - IP: 125.25.197.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.ศิริวรรณ คงแก้ว - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 15:25:45 - IP: 125.25.197.xxx

ให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ให้หายจากอาการประชวรโดยเร็ว...

จาก: น.ศ.ท.ชัชพงศ์ มีเพียร - superstar_kai@hotmail.com - 16 สิงหาคม 53, 18:20:13 - IP: 118.173.120.xxx

ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: เด็กหญิง นิรมล คำโทน - ไม่ระบุ - 16 สิงหาคม 53, 19:20:56 - IP: 118.172.137.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ ทรงมีอายุยืนนาตลอดไป

จาก: ณัตธวัช - ไม่ระบุ - 17 สิงหาคม 53, 11:21:05 - IP: 119.42.79.xxx

ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นายณัตธวัช หนูขาว - ไม่ระบุ - 17 สิงหาคม 53, 11:27:49 - IP: 119.42.79.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีมีอายุยืนยาวตลอดไป

จาก: นายนารศ คำบุญมา - ไม่ระบุ - 17 สิงหาคม 53, 11:31:06 - IP: 119.42.79.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีอายุยืนยาวตลอดไป

จาก: นายนเรศ คำบุญมา - ไม่ระบุ - 17 สิงหาคม 53, 11:33:30 - IP: 119.42.79.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: สมาชิกชุมนุม P2S โรงเรียนประจวบวิทยาลัย - Tinnakon_2535@hotmail.com - 17 สิงหาคม 53, 11:57:16 - IP: 203.172.164.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ หายจากพระอาการป่วยไวๆ
ไวๆ มีร่างกายที่แข็งแรง ดิฉันตัวแทนครอบครัวแสงเพลิง และขอเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยทุกคน ... I Love My king^^

จาก: ครอบครัวแสงเพลิง - fuil2008@hotmail.com - 17 สิงหาคม 53, 18:15:21 - IP: 125.27.220.xxx

ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง

จาก: ด.ช.พีระพล มงคลกาญจนคุณ - peera003@hotmail.com - 17 สิงหาคม 53, 20:09:32 - IP: 115.67.217.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพที่แข่งแรง

จาก: ด.ช. เศรษฐกิจ สันป่าแก้ว - gump_prople@hotmail.com - 18 สิงหาคม 53, 11:46:31 - IP: 118.174.69.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และมิสุขภาพที่แข็งแรง

จาก: ด.ช.กษิดิศ ประดิษฐ์ - gump_prople@hotmail.com - 18 สิงหาคม 53, 11:50:24 - IP: 118.174.69.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงมีสุขภาพแข่งแรง

จาก: นาย อมร หน่อสีดา - amonpea@hotmail.com - 18 สิงหาคม 53, 19:24:37 - IP: 110.77.143.xxx

พ่อของแผ่นดิน

จาก: พ.ต.วิเชียร หวังทอง - www.wichean_man_u@hotmail.com - 19 สิงหาคม 53, 9:16:40 - IP: 114.128.76.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.ปาลิดา เหล่าบัณฑิตสกุล - ไม่ระบุ - 19 สิงหาคม 53, 11:47:38 - IP: 203.151.155.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่เเข็งเเรง ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรไปนานๆ

จาก: ด ญ ณิชากานต์ ทองสม - i love gh - 19 สิงหาคม 53, 13:55:36 - IP: 182.93.140.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นาย คำหวาน มหาวงษ์ - ไม่ระบุ - 19 สิงหาคม 53, 14:10:50 - IP: 125.26.162.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: นางสาวปวีณา ดวงประทีป - ahha804@ahha.com - 19 สิงหาคม 53, 15:06:41 - IP: 113.53.88.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ครอบครัว ระชะตะ - IDS_prakan@hotmail.com - 20 สิงหาคม 53, 11:31:21 - IP: 117.47.24.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ครอบครัวนาอนันต์ สงขลา - i_m_ant@hotmail.com - 20 สิงหาคม 53, 20:25:03 - IP: 118.173.157.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานมัยแข็งแรงยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: น.ส.ดวงพร เกิดจันทึก - audy_25522@hotmail.com - 21 สิงหาคม 53, 16:59:11 - IP: 125.27.18.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: อาภรณ์ สินอุปการ และครอบครัว - ไม่ระบุ - 21 สิงหาคม 53, 19:53:15 - IP: 182.232.23.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระปชวรไวๆและทรงมีพระพลานมัยที่แข็งแรงยิ่งยืนนานปราศจากโรคภัยทั้งปวงขอให้พระองค์จงมีพระเกษมสำราญทรงอยู่เป็น:ร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทยตลอดไป:ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ปภาดา/วัลลบ/ด.ชอชิตะ อรรถสิงห์ - mamza2521@hotmail.com - 22 สิงหาคม 53, 8:34:21 - IP: 222.123.241.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานมัยที่แข้งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จาก: สัตบุษย์/นัทธมน - parm_25@msn.com - 22 สิงหาคม 53, 8:36:52 - IP: 222.123.241.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยเกล้าด้วย
กระหม่อมขอเดชะ

จาก: อาภาภรณ์ สังข์ทอง - por.p.uy@hotmail.com - 22 สิงหาคม 53, 9:10:28 - IP: 119.42.95.xxx

ขอพระองทรงพระเจริญ อายุยืนยาว

จาก: ด.ช ยุทธพิชัย คนองดี - นหำฟผฟผำส777๑นะทฟรส.แนท - 22 สิงหาคม 53, 14:57:50 - IP: 124.120.73.xxx

ขอให้พระองทรงพระเจิรญ

จาก: ดชธวัช ศิริ - ไม่ระบุ - 23 สิงหาคม 53, 14:02:03 - IP: 118.172.142.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.จุฑามาศ อินลา - ไม่ระบุ - 23 สิงหาคม 53, 14:04:46 - IP: 118.172.142.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.ชุติมา เกตุป่ากะพี้ - ไม่ระบุ - 23 สิงหาคม 53, 14:10:11 - IP: 118.172.142.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีความสุข

จาก: ด.ช.ณัฐพงษ์ บุญต่อ - ไม่ระบุ - 23 สิงหาคม 53, 14:15:30 - IP: 118.172.142.xxx

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวร ค่ะ

จาก: ด.ญ.กานต์ธิดา จันทวงค์ - kantida0@gmail.com - 23 สิงหาคม 53, 15:13:05 - IP: 202.143.160.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานแสนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

--------------------------------------------------------------------------------


จาก: ด.ช.ปองพล มาศศิรทรัพย์ - ampai555@hotmail.com - 23 สิงหาคม 53, 19:56:57 - IP: 112.142.21.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานแสนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


จาก: ร.อ.วีรชาติ อาจารย์อำไพ มาศศิริทรัพย์ - ampai555@hotmail.com - 23 สิงหาคม 53, 20:01:41 - IP: 112.142.21.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานแสนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


จาก: นางสาวพนิดา มาศศิริทรัพย์ - ampai555@hotmail.com - 23 สิงหาคม 53, 20:04:46 - IP: 112.142.21.xxx

ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและหายจากการประชวนไวไว

จาก: นายคมสัน พุ่มไสว - ไม่ระบุ - 24 สิงหาคม 53, 10:21:53 - IP: 110.164.231.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอด .... ไป

จาก: ด.ช.จิตรทิวัส พวงช้อย - ไม่ระบุ - 24 สิงหาคม 53, 11:11:43 - IP: 125.24.228.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอให้หายจากอาการประชวรไวไวครับ

จาก: กิตอานันต์ เรืองรอง - bensawokclash@hotmail.com - 24 สิงหาคม 53, 14:19:51 - IP: 202.41.167.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงและทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: น.ส.อาริสา - Arisa_pupea@hotmail.com - 24 สิงหาคม 53, 14:57:39 - IP: 118.175.14.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวนโดยเร็ววัน และทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปเทอญ

จาก: ไพรัช สิทธิวัง - mobile.net2004@gmail.com - 25 สิงหาคม 53, 13:44:30 - IP: 125.26.182.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวนด้วยเทอญ

จาก: ทศพร นุชเทศ - ไม่ระบุ - 25 สิงหาคม 53, 14:45:01 - IP: 110.164.177.xxx

หนูรักในหลวงค่ะ

จาก: ด.ญ.พรวนัช คำพระทิศ - ไม่ระบุ - 25 สิงหาคม 53, 20:35:41 - IP: 119.31.7.xxx

เรารักในหลวง ขอพระองศ์จงมีพระชนมายุยืนนาน
อยู่เพื่อเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทยตลอดไป

จาก: ครอบครัวนายกองเงิน ไทรทอง - kong-ngoen@hotmail.com - 26 สิงหาคม 53, 9:18:36 - IP: 111.84.196.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว และทรงมี
พระพลานมัยแข็งแรง

จาก: พงษ์พันธ์ พันธ์ชมภูและครอบครัว - phanchompoo@sanook.com - 26 สิงหาคม 53, 17:25:39 - IP: 115.31.137.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: นางสาวกุลภัช จำลองราษฎร์ - Kulapach_clr@hotmail.com - 26 สิงหาคม 53, 22:22:15 - IP: 223.205.88.xxx

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: ด.ช.ธีรภัทร พรหมหนู - werza_42@hotmail.com - 27 สิงหาคม 53, 10:57:38 - IP: 58.10.36.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุยืนนานาตลอดไป

จาก: นพวงศ์ - pokamon66@hotmail.com - 27 สิงหาคม 53, 13:53:17 - IP: 61.19.71.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อายุยืนนานพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ รมไทร ของปวงประชาทุกคน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: นาย ประชากร พร้อม ครอบครัว นนทะแสน - mangpongza@hotmail.com - 27 สิงหาคม 53, 15:45:05 - IP: 222.123.11.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงประชาตลอดไป

จาก: k. ratchaneewan amporn - e-moo_poo@hotmail.com - 28 สิงหาคม 53, 11:12:35 - IP: 118.173.69.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท สุรพงษ์ แพงมี - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 11:56:55 - IP: 110.49.193.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จาก: คุณสวรส บัวยา - tumming_t@hotmail.com - 28 สิงหาคม 53, 12:57:04 - IP: 110.168.95.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง และอยู่กับพวกหนูนานๆ

จาก: ด.ญ.จิรภิญญา ผาสุข - www.tomo-eye@hamodo.com - 28 สิงหาคม 53, 15:12:55 - IP: 117.47.129.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริยยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ช.พิชาภพ ทองครุฑ - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 15:53:26 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ช.วันเฉลิม ละอองศรี - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 15:59:12 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ช.กฤษฎา งามแพง - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:10:52 - IP: 115.67.61.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ญ.จิรพรรณ พาวัง - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:12:42 - IP: 115.67.61.xxx

ขอให้พระองค์มีพลานัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.สุขฤดี หาคม - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:14:58 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.ผไทมาศ น้อยจันทร์ - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:20:43 - IP: 115.67.61.xxx

ขอให้พระองค์มีร่างกายที่แข็งแรงไวๆด้วยเทอญ

จาก: ด.ช.รุ่งโรจน์ หลวงหาญ - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:22:58 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ช.กิตติธัช วงษ์แสงตา - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:31:12 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานมัยแข็งแรงด้วยเทอญ

จาก: ด.ช.อัมรินทร์ ดวงจันทร์ - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:33:23 - IP: 115.67.61.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเทอญ

จาก: ด.ช.พีรพล วงศ์บัว - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:34:58 - IP: 115.67.61.xxx

ขอทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.กัลยา พุ่มมาลา - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:36:32 - IP: 115.67.61.xxx

ขอทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.ผุสดี ประสิทธิ์ - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:42:30 - IP: 115.67.61.xxx

หนูรักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ช.พนม แสงคร้าม - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:45:09 - IP: 115.67.61.xxx

เรารักในหลวง ขอให้ในหลวงมีร่างกายแข็งแรงด้วยเทอญ

จาก: ด.ช.วสุพล พรมรักษา - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:47:26 - IP: 115.67.61.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ช.กิตติศักดิ์ ฉ่ำเพียร - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:50:39 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.สุวรรณ กระต่ายเหล็ก - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 16:56:13 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ญ.ชุติมณฑณ์ ภูมิชาติ - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:02:55 - IP: 115.67.61.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ช.ธนเดช วงษ์แสงตา - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:06:33 - IP: 115.67.61.xxx

เรารักในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ช.เพชรรุ่ง ชัยปรีชา - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:08:32 - IP: 115.67.61.xxx

หนูจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน รักประเทศชาติ ให้มากๆขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ช.ธิวานนท์ คูณจัตุรัส - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:11:51 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ช.ศุภวัฒน์ ยาอุด - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:13:43 - IP: 115.67.61.xxx

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ของปวงประชา พวกเราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จาก: ด.ญ.ต้นนุ่น นาคทองดี - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:18:56 - IP: 115.67.61.xxx

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงร่างกายและจิตใจ หนูจะปฏิบัติตัวเองให้ดีไม่เป็นภาระสังคมครับ

จาก: ด.ช.ธีรภัทร น้อยจันทร์ - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:24:22 - IP: 115.67.61.xxx

ของให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะปฏิบัติตนเป็นคนดีครับ

จาก: ด.ช.บัญญวัติ เรี้ยวภูเขียว - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:26:30 - IP: 115.67.61.xxx

พวกเราจะรักชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ เท่าชีวิต เพราะในหลวงทรงเหนื่อยมามากแล้ว

จาก: ด.ช.อนุชา อาจหาญ - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:29:31 - IP: 115.67.61.xxx

พวกเราแม้จะเป็นเด็กแต่มีใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์มากเราจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ มีความสามัคคีกันครับ

จาก: ด.ช.พิชิตชัย เหิดขุนทด - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:36:15 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน หนูจะรักและมีความสามัคคีกันรักธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ค่ะ

จาก: ด.ญ.กุลนิภา นาทาม - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:39:07 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หนูจะรักและสามัคคีกัน ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

จาก: ด.ญ.สุดารัตน์ สืบสาย - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:42:20 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้ในหลวงของปวงประชาชนทรงหายประชวนในเร็ววันด้วยเทอญ

จาก: ด.ญ.อาริยา พุ่มมาลา - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:45:26 - IP: 115.67.61.xxx

เราจะรักและสามัคคีกัน ไม่แตกแยกกันอย่างผู้ใหญ่ครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ช.พงษกร พาแก้ว - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:48:09 - IP: 115.67.61.xxx

เรารักในหลวง ครับ

จาก: ด.ช.กฤษฎา ยาอุด - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:50:11 - IP: 115.67.61.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชาชนด้วยเทอญ

จาก: ด.ช.พิพิธ วีระศิลป์ - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:53:17 - IP: 115.67.61.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ช.คฑายุทธิ์ ฉ่ำเพียร - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 17:55:09 - IP: 115.67.61.xxx

เราจะปฏิบัติตนเองไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ส่วนรวม และรักสามัคคีกัน ไม่ทะเลาะกัน รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัติย์ของเรา

จาก: ด.ช.อนนท์ เนียมวงศ์ - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 18:00:40 - IP: 115.67.61.xxx

หนูรักในหลวงค่ะ ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรเร็วไวหนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี รักสามัคคีกัน รักประเทศชาติ เพื่อในหลวงของเราค่ะ

จาก: ด.ญ.จารุวรรณ ละอองศรี - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 18:06:52 - IP: 115.67.61.xxx

หนูรักในหลวงพ่อของแผ่นดิน พระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อคนไทยทั้งประเทศแต่เพียงแค่การทำความดี รักและสามัคคีกันทำไมไม่เห็นใครทำได้ แต่พวกหนูที่โรงเรียนจะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของชาติ รักแผ่นดินค่ะหนูขอสัญญา

จาก: ด.ญ.วรรณเพ็ญ สุวรรณา - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 18:14:47 - IP: 115.67.61.xxx

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราจะสามัคคีกัน หนูรักในหลวงค่ะ ทรงหายประชวรเร็วไวด้วยเทอญ ประเทศอยู่ได้เพราะกษัตริย์พระองค์นี้ทรงเป็นศนูย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาติ

จาก: ด.ญ.อารียา ทิมดา - ไม่ระบุ - 28 สิงหาคม 53, 18:23:21 - IP: 115.67.61.xxx

ขออํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เเละบุญที่ข้าพเจ้าใด้ทํามาที่ระลึกใด้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอถวายเเด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: ภัทธิยะ จันทร์ทิพย์ - ohm_ebola01@hotmail.com - 29 สิงหาคม 53, 18:46:31 - IP: 58.8.101.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ทภ.2 - naventar@hotmail.com - 30 สิงหาคม 53, 8:11:11 - IP: 203.114.109.xxx

ขอไห้พระองค์ทรงเจิญน์

จาก: ด.ช.กิตติพันธ์ ยิ้มสรวน - ค นดีผีคุ้ม - 30 สิงหาคม 53, 13:09:52 - IP: 118.172.144.xxx

ขอไห้พระองค์ทรงมีสุขภาพดี

จาก: ด.ชภษิต เพ่งพิศ - ตอนเด็กฯกลัวเเม่ตอนแก่ฯกลัวเมีย - 30 สิงหาคม 53, 13:16:28 - IP: 118.172.144.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานของปวงชนชาวไทย

จาก: ทองทิว บุญต่อ - ไม่ระบุ - 30 สิงหาคม 53, 13:16:32 - IP: 118.172.144.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงมีอายุเป็นร้อยปีพันปีและอยู่กับคนไทยไปนานนาน
ขอให้พระองค์ทรงมีแต่ความสุขความเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงหายป่วยเร็วเร็ว
ขอให้พระองค์ทรงนำความดีกับคืนประเทศชาติ
เรารักในหลวง

จาก: ด.ญ.รุ่งนภา สร้อยสอป.5 - ไม่ระบุ - 30 สิงหาคม 53, 13:18:39 - IP: 118.172.144.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีอายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นร่มโพธิ์ของคนไทย

จาก: ด.ญ.ภัทรวดี กิ่งแก้ว - รักในหลวง - 30 สิงหาคม 53, 13:19:10 - IP: 118.172.144.xxx

ทรงพระเจริญยิงยืนนาน

จาก: ด.ช. เกษม ม่วงมุกข์ - game@123.com - 30 สิงหาคม 53, 13:20:43 - IP: 118.172.144.xxx

ขอไห้มีความสุข

จาก: ด.ช.สิทธิชัย - ไม่ระบุ - 30 สิงหาคม 53, 13:23:07 - IP: 118.172.144.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและพระชนมายุยืนยาวนาน

จาก: ด.ญ.นิสารัตน์ อ่อนน่วมน้อย - ไม่ระบุ - 30 สิงหาคม 53, 13:23:40 - IP: 118.172.144.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีอายุเป็นร้อยปีพันปีและอยู่กับคนไทยไปนานนาน

จาก: ด.ช.วรากร ธรรมานุพัฒน์ - chok@234 - 30 สิงหาคม 53, 13:24:32 - IP: 118.172.144.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงชนตลอดไป

จาก: ด.ญ.ศุภนุช แฟงฟัก - ไม่ระบุ - 30 สิงหาคม 53, 13:24:34 - IP: 118.172.144.xxx

ขอให้จงทรงพระเจริญ

จาก: ทัตพงศ์ น่วมนุ้ย - เจมบอล0007 - 30 สิงหาคม 53, 13:25:01 - IP: 118.172.144.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์มีอายุยืนนาน

จาก: ด.ญ.โสรยา ดอนชะเอม - ไม่ระบุ - 30 สิงหาคม 53, 13:28:14 - IP: 118.172.144.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีแต่ความสุขความเจริญ

จาก: ด.ช.นันทวัฒน์ ยิ้มสวน - ชมลมคนดี - 30 สิงหาคม 53, 13:29:22 - IP: 118.172.144.xxx

ขอให้ พระองค์ทรงพระเจริญมีอายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งประเทศ

จาก: ด.ญ.ณัฐนิชา แตงกูล - เรารักในหลวง - 30 สิงหาคม 53, 13:29:34 - IP: 118.172.144.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ตลอดไป

จาก: ด.ญ.สุมิตรา ทองดี - ไม่ระบุ - 30 สิงหาคม 53, 13:29:44 - IP: 118.172.144.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรขอประชาชนตลอดไปนะค่ะ

จาก: เด็กหญิงกมลพร ขำสุวรรณ - ไม่ระบุ - 30 สิงหาคม 53, 13:53:31 - IP: 124.121.127.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย

จาก: นาย ศราวุฒิ ศรีบุตร - ไม่ระบุ - 30 สิงหาคม 53, 14:32:25 - IP: 203.172.224.xxx

กระผม น.ศ.ท เทียนชัย บุญเจียม ปีที่1 ขอสัญญาว่าผมจะเป็นคนดีจะมีความรักชาติทำดีเพื่อชาติ
และจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายชาติของเราและผมจะไมยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
หน่วยฝึกทหารบกจังหวัดชุมพรค่ายเขตุดมศักดิ์

จาก: น.ศ.ท เทียนชัย บุญเจียม ชั้นปีที่1 - nomnam410@hotmail.co.th - 30 สิงหาคม 53, 19:35:32 - IP: 182.52.158.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขเเข็งเเรงเเละอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดไปจาก: น.ศ.ท.ประสิทธิ์ พุฒกลาง - tao_1122@hotmail.co.th - 30 สิงหาคม 53, 19:35:54 - IP: 182.52.158.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขเเข็งเเรงเเละอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนf

จาก: อภิวัฒน์ ทองประชุม - roof.fy@hotmail.com - 30 สิงหาคม 53, 19:46:56 - IP: 125.24.185.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: ครอบครัวหิ้นประดับ - ไม่ระบุ - 31 สิงหาคม 53, 9:28:56 - IP: 182.52.214.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ส.พัน.๓๕ - signal35@gmail.com - 31 สิงหาคม 53, 9:31:45 - IP: 119.42.88.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นางสาวจิราภรณ์ ล้านเพชร - jamwaykonlaw@hotmail.co.th - 31 สิงหาคม 53, 9:32:01 - IP: 182.52.214.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

จาก: นายกีรีน มุสลิมีน - ไม่ระบุ - 31 สิงหาคม 53, 9:34:24 - IP: 182.52.214.xxx

ข้าพเจ้าจะขอทำความดีถวายในหลวง และจะเป็นคนดีของสังคม

จาก: พิเชษฐ์ ปุเลชะตัง - y.oop04@hotmail.com - 31 สิงหาคม 53, 11:38:34 - IP: 118.173.244.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยตลอดไป

จาก: วิทยา หน่อคำ - witnut@hotmail.com - 31 สิงหาคม 53, 12:21:11 - IP: 118.172.56.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุย่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปยาวนาน

จาก: นายวิทยา หน่อคำและครอบครัว - kroonut_76@hotmail.com - 31 สิงหาคม 53, 12:24:51 - IP: 118.172.56.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นางสาวญาณวดี หน่อคำ - ไม่ระบุ - 31 สิงหาคม 53, 12:26:00 - IP: 118.172.56.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอดไป

จาก: นางอรวรรณ หน่อคำและครอบครัว - orawan@hotmail.com - 31 สิงหาคม 53, 12:28:53 - IP: 118.172.56.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: กรกนก เผื่อนทิม - aornok@hotmail.co.th - 31 สิงหาคม 53, 13:30:38 - IP: 58.147.74.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: เด็กหญิง อัญชิสา เสือน้อย และครอบครัว - aornok@hotmail.co.th - 31 สิงหาคม 53, 13:31:54 - IP: 58.147.74.xxx

ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยทั้งผอง

จาก: ส.พัน.๓๕ - signal35@gmail.com - 31 สิงหาคม 53, 13:57:09 - IP: 119.42.88.xxx

ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จะขอเป็นคนดีของสังคน
จะตั้งใจเรียน และไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.พรวสุ พงศ์ธีระวรรณ - mono_maxma12345@hotmail.com - 31 สิงหาคม 53, 17:02:14 - IP: 202.129.29.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
มีอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าฯพระเจ้าตลอดกาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นาง แป้น จ้อยบำรุง และครอบครัว - khao_tpy@hotmail.com - 31 สิงหาคม 53, 18:26:36 - IP: 180.180.109.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
มีอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าฯพระเจ้าตลอดกาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ครอบครัวพบประเสริฐ - Supansa.22@hotmail.com - 31 สิงหาคม 53, 19:40:43 - IP: 223.207.54.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
มีอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าฯพระเจ้าตลอดกาล

จาก: ครอบครัวเพ็งบุญ - Supansa.22@hotmail.com - 31 สิงหาคม 53, 19:42:20 - IP: 223.207.54.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาร่มเย็น ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

จาก: มาริสา ศรีบัวผัน และครอบครัว - mariss_clubz@hotmail.com - 31 สิงหาคม 53, 20:04:13 - IP: 124.120.93.xxx

ขอให้ในหลวงหายประชวรโดยเร็ว
ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและขอให้ทรงมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้พระองค์ท่านทรงพระกระเกษมสำราญ
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

จาก: น.ศ.ท.จาตุรนต์ อกนิษฐ์ - gm-film@hotmail.com - 31 สิงหาคม 53, 21:33:25 - IP: 119.63.78.xxx

จะทำให้ในหลวงทรงหายเหนือยจะเป็นคนดีทำความดีถวายในหลวง

จาก: กว้าง สุพร - kwang@hotmail.com - 1 กันยายน 53, 20:10:16 - IP: 182.232.117.xxx

จะทำความดีถวายในหลวงให้ในหลวงทรงหายเหนื่อย

จาก: กว้าง สุพร - kwang@hotmail.com - 1 กันยายน 53, 20:16:12 - IP: 182.232.117.xxx

ขออวยพรให้พ่อหลวงจงให้จากการประชวนไวไว อยู่เป็นร่ม ดพธิ
ของชนชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ธนพร ไทรทอง - kong-ngoen@hotmail.com - 1 กันยายน 53, 22:49:46 - IP: 1.47.52.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายประชวรไวไวนะค่ะ

จาก: ด.ญศิริลักษณ์ ไผ่กอ - ไม่ระบุ - 2 กันยายน 53, 5:17:15 - IP: 125.26.44.xxx

ขอให้พระองค์ ทรงหายประชวรไวไว นะคับ
และขอให้พนะองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นายนรากร ศรีพยัคฆ์ - b4nk_9151@hotmail.com - 2 กันยายน 53, 10:42:06 - IP: 58.11.22.xxx

ร้อยดวงใจถวายพ่อ เพื่อตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่าน
ร้อยความดี เพื่อประสานเป็นแรงใจ
ทอความรัก เพื่อเป็นแรงใจแด่พระองค์ท่าน
ประสานแรงกายบวกแรงใจ เพื่อพ่อเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยยิ่งนานไป

จาก: ธีระศักดิ์ ทองมา - Teerasak_Lovely@hotmail.com - 2 กันยายน 53, 13:54:42 - IP: 61.19.71.xxx

ขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่
ทรงเป็นแรงใจแก่คนไทยชั่วนิรันดร์ปวงชนทุกย่างก้าวไป

จาก: กาญ - kanchana_G.Balloon@hotmail.com - 2 กันยายน 53, 13:58:59 - IP: 61.19.71.xxx

ขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ทรงเป็นแรงใจแก่คนไทยชั่วนิรันดร์ปวงชนทุกย่างก้าวไป

จาก: กาญ - kanchana_G.Balloon@hotmail.com - 2 กันยายน 53, 13:59:29 - IP: 61.19.71.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระประชวนโดยเร็วและอยู่คู่เมืองไท ประชาชนไทยตลอดไป

จาก: ศุขบงกฐ วงษ์ตระกูล - btu_2009@hotmail.com - 2 กันยายน 53, 20:12:56 - IP: 61.7.136.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพลานามัยแข็งแรงและอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป

จาก: สนิทศรี วงษ์ตระกูล - btu_2009@hotmail.com - 2 กันยายน 53, 20:17:45 - IP: 61.7.136.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดการ
การตลอดไป

จาก: เด็กชายนวพล จันทะเขียน - mc_naninc@hotmail.com - 4 กันยายน 53, 9:42:08 - IP: 125.26.185.xxx

ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน

จาก: เด็ก special force - bmpklotbit_2010@hotmail.com - 4 กันยายน 53, 9:45:17 - IP: 125.26.185.xxx

ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน

จาก: นางสาว เจนจิรา แซ่เตียว - ไม่ระบุ - 4 กันยายน 53, 20:24:30 - IP: 223.207.191.xxx

ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน

จาก: น.ศ.ท.ญ.เจนจิรา แซ่เตียว - ไม่ระบุ - 4 กันยายน 53, 20:25:36 - IP: 223.207.191.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: พรเพ็ญ - ไม่ระบุ - 5 กันยายน 53, 17:20:38 - IP: 110.164.158.xxx

ขอพ่อหลวงทรงพระเจริญ

จาก: ลำยง - ไม่ระบุ - 5 กันยายน 53, 17:21:17 - IP: 110.164.158.xxx

ขอให้หนหลวงมีพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: ด.ญ.เอื้อมพร - ไม่ระบุ - 5 กันยายน 53, 17:22:42 - IP: 110.164.158.xxx

ขอพ่อหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ไลออนชายดนัยภัทร พิชิตปรีชากรณ์

กรรมการบริหารสโมสร ไลออนส์ เชียงใหม่ แม่ปิง - แม่สา


จาก: ชายดนัยภัทร พิชิตปรีชากรณ์ - mr.chat2009@hotmail.com - 6 กันยายน 53, 9:23:02 - IP: 115.87.72.xxx

ขอให้พระองค์จงเป็นสุข

จาก: ด.ช.วิวัฒน์ สอนคุ้ม - คนดีมาก - 6 กันยายน 53, 12:54:13 - IP: 118.172.133.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ

จาก: เด็กชายวรากร ธรรมานุพัฒน์ - ไม่ระบุ - 6 กันยายน 53, 12:56:24 - IP: 118.172.133.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงมีเเต่ความสุข
ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวน
หรือหายป่วยเร็วเร็ว
ขอให้พระองค์มีอายุที่ยืนนาน
เรารักในหลวง ค่ะ

จาก: ด.ญ. ขนิษฐา เกตุป่ากะพี้ - ไม่ระบุ - 6 กันยายน 53, 12:58:18 - IP: 118.172.133.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน และขอให้พระองค์มีพลานามัยสมบ

จาก: ด.ช.คฑาเทพ น่วมนุ้ย - ไม่ระบุ - 6 กันยายน 53, 12:59:22 - IP: 118.172.133.xxx

ขอให้มีอายุยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ช.ทองทิว บุญต่อ - www.thongthiw rgeborn google com - 6 กันยายน 53, 13:03:18 - IP: 118.172.133.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ช. ภาณุพงศ์ ยิ้มสวน - ไม่ระบุ - 6 กันยายน 53, 13:08:46 - IP: 118.172.133.xxx

ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ห่วงใยของประชาชน

จาก: ด.ชทัตพงษ์ น่วมนุ้ย - Tatpng google com - 6 กันยายน 53, 13:15:36 - IP: 118.172.133.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: วัชรา - gofe@hotmail.com - 6 กันยายน 53, 16:44:09 - IP: 222.123.85.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขเเข็งเเรงเเละอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนต

จาก: น.ศ.ท รังสินี ไกรทอง - lovelovenana@hotmail.co.th - 6 กันยายน 53, 17:58:34 - IP: 182.52.159.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงมีเเต่ความสุข
ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวน
หรือหายป่วยเร็วเร็ว
ขอให้พระองค์มีอายุที่ยืนนาน
เรารักในหลวง ค่ะ

จาก: น.ศ.ทเบญจพล ชู่ภู่ - manzamama55@hotmail.co.th - 6 กันยายน 53, 18:08:03 - IP: 182.52.159.xxx

ขอให้ในหลวงหายจากอาการป่วย

จาก: ด.ช.ณัฐพงศ์ นามมูล - kang5477@gmail.com - 7 กันยายน 53, 12:59:23 - IP: 203.172.176.xxx

ขอให้พระเจ้าอยู่มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้มีอายุยืนนานตลอดไป

จาก: ด.ช.ณัฐพงศ์ นามมูล - kang5477@gmail.com - 7 กันยายน 53, 15:30:34 - IP: 203.172.176.xxx

ขอพ่อหลวงทรงพระเจริญ

จาก: นศท.เอกชัย ทองในเเก้ว - ไม่ระบุ - 7 กันยายน 53, 18:07:43 - IP: 119.42.85.xxx

ขอให้หนหลวงมีพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: นศท.เอกชัย ทองในเเก้ว - ไม่ระบุ - 7 กันยายน 53, 18:08:27 - IP: 119.42.85.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.เอกชัย ทองในเเก้ว - ไม่ระบุ - 7 กันยายน 53, 18:10:08 - IP: 119.42.85.xxx

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.เอกชัย ทองในเเก้ว - ไม่ระบุ - 7 กันยายน 53, 18:11:05 - IP: 119.42.85.xxx

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ทรงดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
แข็งแรงตลอดไป

จาก: นศท.เอกชัย ทองในเเก้ว - ไม่ระบุ - 7 กันยายน 53, 18:11:32 - IP: 119.42.85.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.เอกชัย ทองในเเก้ว - ไม่ระบุ - 7 กันยายน 53, 18:11:58 - IP: 119.42.85.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

จาก: นศท.เอกชัย ทองในเเก้ว - ไม่ระบุ - 7 กันยายน 53, 18:12:29 - IP: 119.42.85.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.เอกชัย ทองในเเก้ว - ไม่ระบุ - 7 กันยายน 53, 18:14:29 - IP: 119.42.85.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.เอกชัย ทองในเเก้ว - ไม่ระบุ - 7 กันยายน 53, 18:15:19 - IP: 119.42.85.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.เอกชัย ทองในเเก้ว - ไม่ระบุ - 7 กันยายน 53, 18:16:04 - IP: 119.42.85.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ส.พัน.35 - signal35@gmail.com - 8 กันยายน 53, 11:06:40 - IP: 119.42.88.xxx

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ทรงบันดาลให้พ่อหลวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงตลอดไปและขอให้พ่อหลวงทรงหายจากอาการประชวนเร็ว เร็ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ

จาก: ครอบครัว ณ ถลาง - ไม่ระบุ - 8 กันยายน 53, 22:08:21 - IP: 118.173.64.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

จาก: นางสาวนันท์นภัส ณ ถลาง - ไม่ระบุ - 8 กันยายน 53, 22:16:37 - IP: 118.173.64.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

จาก: ส.พัน.35 - ไม่ระบุ - 9 กันยายน 53, 9:01:57 - IP: 119.42.88.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญจากครอบครัวเทือ

จาก: จ่าสิบเอกบรรจง เทืกกุล - ไม่ระบุ - 10 กันยายน 53, 10:40:53 - IP: 125.26.228.xxx

เรารักพระเจ้าอยู่หัวมาก จากครอบครัวเทือกกุล

จาก: จ่าสิบเอกบรรจง เทือกกุล ชรก.สง.จ.ร.อ. - jong.02@hotmail.com - 10 กันยายน 53, 10:45:37 - IP: 125.26.228.xxx

เรารักพระเจ้าอยู่หัวมาก

จาก: ส.พัน.35 - signal@gmail.com - 10 กันยายน 53, 13:25:21 - IP: 119.42.88.xxx

1.เราก็เป็นคนหนึ่งที่รักในหลวงและพระราชินีมากมีความรู้สึกแรงกล้าที่ต้องการเป็นคนดี
2.ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วแคว้นแดนไทยและสากลโลก จงโปรดคุ้มครองอภิบาลรักษาให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยาวนาน
3.เราเป็นคนไทยมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
4.กษัตริย์ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงชนประชาราษฎร์
5.ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงขจัดปัญหาด้วยโครงการพระราชดำริ
6.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
7.ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
8.ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงชนประชาราษฎร์ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรวมใจภักดีรักในหลวง
9.ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
10.ทรงพระเจริญ พวงเราชาวไทยรักและเทิดไท้พ่อของแผ่นดิน ไว้เหนือหัว

จาก: นศท.ณัฐพล ช่วยมา - bang1383@hotmail.com - 11 กันยายน 53, 13:18:07 - IP: 180.180.196.xxx

ด้วยกล้าวด้วยกระม่อมขอให้พระทรงมีพระอายุยืนนานอยู่คู่ชาวไทยตลอดไป

จาก: นาตยา สุทธิแพน - chompooh1987@hotmail.com - 12 กันยายน 53, 12:47:58 - IP: 125.27.104.xxx

ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหล่อมขอเดชะ

จาก: สพัน.35 - signal35@gmail.com - 13 กันยายน 53, 9:09:41 - IP: 119.42.88.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: อัญชนา - ไม่ระบุ - 14 กันยายน 53, 13:46:00 - IP: 125.25.154.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: จิตรานนท์ - ไม่ระบุ - 14 กันยายน 53, 13:47:11 - IP: 125.25.154.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ครอบครัวศรีถาวร

จาก: คมเพ็ชร - komp.sri@hotmail.com - 15 กันยายน 53, 13:30:31 - IP: 119.42.65.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของคนไทยตลอดไป
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
นฝ.นศท.จทบ.สฎ.

จาก: นศท.วัชรกิติ จ่าแก้ว - ไม่ระบุ - 15 กันยายน 53, 18:25:12 - IP: 118.173.23.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของคนไทยตลอดไป

จาก: นศท.จักรพรรดิ์ ศรีรัตน์ - som2536@hotmail.com - 16 กันยายน 53, 9:00:36 - IP: 125.26.225.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของคนไทยตลอดไป

จาก: นศท.อนุวัฒน์ ธรรมโส - anuwat@hotmail.com - 16 กันยายน 53, 9:05:00 - IP: 125.26.225.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.กัมปนาท พาโคกทม - gampanat@hotmail.com - 16 กันยายน 53, 10:43:00 - IP: 125.26.229.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"


จาก: นศท.ชิดดนัย โพธิ์จิตร - ไม่ระบุ - 16 กันยายน 53, 17:37:14 - IP: 182.52.185.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษฎา - www.pongsatorn_12755@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:28:55 - IP: 180.183.173.xxx

ขอทรงพระเจริญ

จาก: นศท.รณชัย มณีมาศ ร.ร.รัษฎา - jayjayjija@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:29:40 - IP: 180.183.173.xxx

ขอทรงพระพลานามัยสมบูรณ์

จาก: นศท.รณชัย มณีมาศ ร.ร.รัษฎา - jayjayjija@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:30:39 - IP: 180.183.173.xxx

ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.รณชัย มณีมาศ ร.ร.รัษฎา - jayjayjija@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:31:33 - IP: 180.183.173.xxx

ด้วยกล้าวด้วยกระม่อมขอให้พระทรงมีพระอายุยืนนานอยู่คู่ชาวไทย
ไทย

จาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษฎา - pongsatorn_12755@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:32:00 - IP: 180.183.173.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.รณชัย มณีมาศ ร.ร.รัษฎ - jayjayjija@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:32:20 - IP: 180.183.173.xxx

ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขัวญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน

จาก: นศท.รณชัย มณีมาศ ร.ร.รัษฎา - jayjayjija@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:32:51 - IP: 180.183.173.xxx

ทรงมีพระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน
ให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ


จาก: นศท.รณชัย มณีมาศ ร.ร.รัษฎา - jayjayjija@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:33:23 - IP: 180.183.173.xxx

ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษฎา - - pongsatorn_12755@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:33:28 - IP: 180.183.173.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.รณชัย มณีมาศ ร.ร.รัษฎา - jayjayjija@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:33:58 - IP: 180.183.173.xxx

ขอทรงมีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย

จาก: นศท.รณชัย มณีมาศ ร.ร.รัษฎา - jayjayjija@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:34:52 - IP: 180.183.173.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของคนไทยตลอดไป

จาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษฎา - pongsatorn_12755@hotmail.com - - 17 กันยายน 53, 8:35:43 - IP: 180.183.173.xxx

ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ในเวลาที่รวดเร็วเทอญ

จาก: นศท.รณชัย มณีมาศ ร.ร.รัษฎา - jayjayjija@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:36:03 - IP: 180.183.173.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.รณชัย มณีมาศ ร.ร.รัษฎา - jayjayjija@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:37:16 - IP: 180.183.173.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของคนไทยตลอดไป

จาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษ - pongsatorn_12755@hotmail.com - - 17 กันยายน 53, 8:37:17 - IP: 180.183.173.xxx

ขอทรงมีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้ายจาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษฎา - - pongsatorn_12755@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:38:24 - IP: 180.183.173.xxx

ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขัวญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน


จาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษฎา - pongsatorn_12755@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:40:14 - IP: 180.183.173.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษฎา - pongsatorn_12755@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:41:38 - IP: 180.183.173.xxx

ด้วยกล้าวด้วยกระม่อมขอให้พระทรงมีพระอายุยืนนานอยู่คู่ชาวไทย
ไทย

จาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษฎา - ฎา - pongsatorn_12755@hotmail.com - - 17 กันยายน 53, 8:42:43 - IP: 180.183.173.xxx

ขอทรงมีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย

จาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษฎา - pongsatorn_12755@hotmail.com - 17 กันยายน 53, 8:44:31 - IP: 180.183.173.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


จาก: นศท.พงศธร อ่อนทอง ร.ร รัษฎา - pongsatorn_12755@hotmail.com - - 17 กันยายน 53, 8:46:37 - IP: 180.183.173.xxx

รักหลวงในมากครับ

จาก: ส.พัน.35 - signal35@Gmail.com - 17 กันยายน 53, 11:37:09 - IP: 119.42.88.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้ายใดๆ

จาก: นศท.หญิง จันทร์จิรา ยอดวงกอง - wwwkungbongs@hotmail.com - 19 กันยายน 53, 13:35:33 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.นันทชัย ไหมพรหม ชั้นปีที่ 2 - ไม่ระบุ - 20 กันยายน 53, 10:21:20 - IP: 182.52.158.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"


จาก: นศท.ธนวัฒน์ แซ่เลื่อง - llthanawatll@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 20:07:46 - IP: 124.157.212.xxx

ขอทรงมีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย

จาก: นศท.ธนวัฒน์ แซ่เลื่อง - llthanawatll@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 20:10:26 - IP: 124.157.212.xxx

ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขัวญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน

จาก: นศท.ธนวัฒน์ แซ่เลื่อง - llthanawatll@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 20:11:53 - IP: 124.157.212.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ธนวัฒน์ แซ่เลื่อง - llthanawatll@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 20:13:36 - IP: 124.157.212.xxx

ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อองค์ในหลวง

จาก: นศท.ธนวัฒน์ แซ่เลื่อง - llthanawatll@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 20:14:13 - IP: 124.157.212.xxx

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

จาก: นศท.ธนวัฒน์ แซ่เลื่อง - llthanawatll@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 20:15:12 - IP: 124.157.212.xxx

ทรงมีพระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน
ให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ

จาก: นศท.ธนวัฒน์ แซ่เลื่อง - llthanawatll@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 20:16:00 - IP: 124.157.212.xxx

รักหลวงในมากครับ

จาก: นศท.ธนวัฒน์ แซ่เลื่อง - llthanawatll@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 20:16:55 - IP: 124.157.212.xxx

ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและหายจากการประชวนไวไว


จาก: นศท.ธนวัฒน์ แซ่เลื่อง - llthanawatll@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 20:17:42 - IP: 124.157.212.xxx

ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ธนวัฒน์ แซ่เลื่อง - llthanawatll@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 20:19:10 - IP: 124.157.212.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ณัฐพล ยารังสี - Yai_65@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:15:48 - IP: 222.123.177.xxx

ขอให้พระองค์ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ณัฐพล ยารังสี - Yai_65@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:16:44 - IP: 222.123.177.xxx

ขอให้พระองค์อยู่กับคนไทยนาน ๆ

จาก: นศท.ณัฐพล ยารังสี - Yai_65@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:18:26 - IP: 222.123.177.xxx

ขอให้พระองค์ไร้โรคภัยไข้เจ็บ

จาก: นศท.ณัฐพล ยารังสี - Yai_65@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:19:35 - IP: 222.123.177.xxx

รักในหลวงมากที่สุดเลยคับ

จาก: นศท.ณัฐพล ยารังสี - Yai_65@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:20:53 - IP: 222.123.177.xxx

ขอให้มีพระวรกายที่แข็งแรง

จาก: นศท.ณัฐพล ยารังสี - Yai_65@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:24:02 - IP: 222.123.177.xxx

ขอให้พระองค์ทรงไร้โรคภัยต่าง ๆ

จาก: นศท.ณัฐพล ยารังสี - Yai_65@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:25:56 - IP: 222.123.177.xxx

ขอให้พระองค์หายจากพระอากาประชวร

จาก: นศท.ณัฐพล ยารังสี - Yai_65@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:28:13 - IP: 222.123.177.xxx

ทรงมีความสุขตลอดไป

จาก: นศท.ณัฐพล ยารังสี - Yai_65@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:31:21 - IP: 222.123.177.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ๆ

จาก: นศท.ณัฐพล ยารังสี - Yai_65@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:33:32 - IP: 222.123.177.xxx

ขอพระองค์ทรงพระสำราญตลอดไป

จาก: นศท.ญ.ปฐมาภรณ์ สมใจ - siam_south_hotel@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:56:07 - IP: 118.173.195.xxx

ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ญ.ปฐมาภรณ์ สมใจ - siam_south_hotel@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:59:21 - IP: 118.173.195.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

จาก: นศท.ญ.ปฐมาภรณ์ สมใจ - siam_south_hotel@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 21:59:58 - IP: 118.173.195.xxx

ขอพระองค์มีพระวรกายแข็งแรง

จาก: นศท.ญ.ปฐมาภรณ์ สมใจ - siam_south_hotel@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 22:00:45 - IP: 118.173.195.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระขนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ต. สมบูรณ์ ใจเมือง พร้อมครอบครัว - sombun_2499@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 23:35:43 - IP: 112.142.135.xxx

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: คณะข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน - sombun_2499@hotmail.com - 21 กันยายน 53, 23:54:30 - IP: 112.142.135.xxx

ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

จาก: ด.ชเศรษฐวัฒน์ กองเพชร - sap11386@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 8:50:53 - IP: 203.172.208.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและอยู่กับคนไทยตลอดไป

จาก: ด.ช.กิตติพศ โกทัน - sap11376@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 8:59:57 - IP: 203.172.208.xxx

ขอให้พ่อหลวงหายจากอาการประชวนโดยไว

จาก: สโรชา ภู่สำเภา - Meen123@htmail.com - 22 กันยายน 53, 9:01:51 - IP: 203.172.208.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงและอยู่กับ
ปวงชนชาวไทยไปนานๆ

จาก: ด.ญ.ปุณณมาส ศิริปริชากร - pp_my11444@hotmail.co.th - 22 กันยายน 53, 9:02:20 - IP: 203.172.208.xxx

ขอให้ในหลวงหายจากอาการประชวน

จาก: นาย สม เผือกหอม - som_phurkhom3@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 9:08:31 - IP: 203.172.208.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวนไวไว

จาก: นาย ศร เผือกหอม - ไม่ระบุ - 22 กันยายน 53, 9:21:53 - IP: 203.172.208.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวนไวๆ

จาก: สิริรัตน์ เอี่ยมพลอย - ไม่ระบุ - 22 กันยายน 53, 9:29:29 - IP: 203.172.208.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน " ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ธวัชชัย ผลรุ่ง - kon_kon1@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 12:25:34 - IP: 61.19.66.xxx

ขอทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์
ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
ประทับนานประทับในหัวใจคน

จาก: อัญชุลี สีไสว - - - 22 กันยายน 53, 12:27:13 - IP: 61.19.66.xxx

ขอถวายพระพร พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดทั่วหล้า
ปกปักษ์รักษาพ่อหลวง
ให้สุขภาพแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเราคนไทยต่อไป

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 19:51:30 - IP: 114.128.159.xxx

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ
อยู่เป็นมิ่งขวัญ ของปวงชน ชาวไทย...นานเท่านาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 19:53:25 - IP: 114.128.159.xxx

ข้าพระเจ้าจะเดินตาม รอยของพ่อหลวงของข้าพระเจ้าโดยใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย และข้าพระเจ้าจะหมั่นทำความดีเพื่อตอบแทนคุณพ่อหลวงและข้าพระเจ้าจะปฏิปัต ิตามแนวทาง ๙ ประการของพ่อหลวง

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 19:56:01 - IP: 114.128.159.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 19:56:48 - IP: 114.128.159.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: nopadolbetong@hotmail.com - นศท. นพดล โสภณอดิศัย - 22 กันยายน 53, 19:58:55 - IP: 114.128.159.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 19:59:47 - IP: 114.128.159.xxx

ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 20:01:25 - IP: 114.128.159.xxx

ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 20:02:03 - IP: 114.128.159.xxx

ขอให้พ่อหลวงทรงอยู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ไทยทั้งชาติอีกยาวนาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 20:02:43 - IP: 114.128.159.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายป่วยเร็วๆ และครองราชนานๆ

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 20:03:12 - IP: 114.128.159.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวรเร็ววัน

จาก: นศท.ระพีพัฒน์ อุบล - Sniper_nut@hotmail.com - 22 กันยายน 53, 21:10:41 - IP: 118.173.169.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: ธนวรรธน์ อินต๊ะ - tng_tong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 3:03:31 - IP: 180.183.1.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ช.เศรษฐวัฒน์ กองเพชร - sap11386@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 10:18:09 - IP: 203.172.208.xxx

ขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ด.ช.กิตติพศ โกทัน - sap11376@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 10:19:54 - IP: 203.172.208.xxx

ขอให้พระองค์มีอายุยืนนาน และหายจากอาการประชวรเร็วๆ
จะได้อยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

จาก: ด.ช.พีชญา คมขำ - ไม่ระบุ - 23 กันยายน 53, 10:20:22 - IP: 203.172.208.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิงยืนนาน

จาก: ด.ช.กิตติพศ โกทัน - sap11376@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 10:24:27 - IP: 203.172.208.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 19:35:34 - IP: 114.128.74.xxx

ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 19:35:58 - IP: 114.128.74.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 19:36:34 - IP: 114.128.74.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 19:37:39 - IP: 114.128.74.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดไป

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 19:38:04 - IP: 114.128.74.xxx

ขอให้พ่อหลวง ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 19:38:39 - IP: 114.128.74.xxx

ทรงนำชาติให้พ้นภัยเพราะพระองค์เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 19:49:50 - IP: 114.128.75.xxx

ให้พระองค์จงทรงพระเจริญ และหายจากประชวรโดยเร็วเพื่อเป็นมิ่งขวัญกับประชาชนให้นานแสนนาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 19:50:24 - IP: 114.128.75.xxx

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่ง ยืนนาน มี พลานามัย ที่แข็งแร็ง สมบูรณ์

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 19:50:46 - IP: 114.128.75.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษภัย

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 19:56:13 - IP: 222.123.47.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ญ.ปฐมาภรณ์ สมใจ - siam_south_hotel@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 20:36:12 - IP: 118.173.195.xxx

เราจะทำดีเพื่อพ่อ

จาก: นศท.ญ.ปฐมาภรณ์ สมใจ - siam_south_hotel@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 20:37:54 - IP: 118.173.195.xxx

เราจะช่วยรักษาดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดเพื่อในหลวงของเรา

จาก: นศท.ญ.ปฐมาภรณ์ สมใจ - siam_south_hotel@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 20:39:17 - IP: 118.173.195.xxx

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องพระองค์ท่านในทุกอย่างและสิ่งที่ท่านทำให้ประสบความสำเร็จ

จาก: นศท.ญ.ปฐมาภรณ์ สมใจ - siam_south_hotel@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 20:41:00 - IP: 118.173.195.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ระพีพัฒน์ อุบล - Sniper_nut@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 21:14:01 - IP: 113.53.18.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

จาก: นศท.ระพีพัฒน์ อุบล - Sniper_nut@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 21:15:16 - IP: 113.53.18.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ระพีพัฒน์ อุบล - Sniper_nut@hotmail.com - 23 กันยายน 53, 21:23:18 - IP: 113.53.18.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลเป็นนิจ เทอญ

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:41:13 - IP: 114.128.79.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:41:41 - IP: 114.128.79.xxx

ขอใหพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:42:17 - IP: 114.128.79.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:42:42 - IP: 114.128.79.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:43:09 - IP: 114.128.79.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:43:35 - IP: 114.128.79.xxx

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:44:03 - IP: 114.128.79.xxx

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:44:52 - IP: 114.128.79.xxx

ขอให้พ่อหลวงหายจากอาการประชวรโดยไว

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:45:45 - IP: 114.128.79.xxx

ทรงพระเจริญอยู่คูงปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท. นพดล โสภณอดิศัย - nopadolbetong@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:46:35 - IP: 114.128.79.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ^^

จาก: นศท.ระพีพัฒน์ อุบล - Sniper_nut@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:52:58 - IP: 113.53.1.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน .

จาก: นศท.ระพีพัฒน์ อุบล - Sniper_nut@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 18:53:56 - IP: 113.53.1.xxx

ทรงพระเจริญอยู่คูงปวงชนชาวไทยตลอดไป
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน .
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
( < _ >)

จาก: ด.ช.พงศ์เทพ โพธิ์นิ่มเเดง - kaikung_12@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:02:06 - IP: 61.90.42.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:02:08 - IP: 118.173.192.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดไป


จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:04:21 - IP: 118.173.192.xxx

ขอให้พ่อหลวงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:05:24 - IP: 118.173.192.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน

จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:06:02 - IP: 118.173.192.xxx

พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:06:38 - IP: 118.173.192.xxx

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราช

จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:07:56 - IP: 118.173.192.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:08:40 - IP: 118.173.192.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:14:13 - IP: 118.173.192.xxx

ขอให้พระองค์อยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:15:04 - IP: 118.173.192.xxx

พระองค์ทรงคิดค้นและหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:17:03 - IP: 118.173.192.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


จาก: นศท.ไสว แซ่ลก - sawai_lek@hotmail.com - 24 กันยายน 53, 22:20:59 - IP: 118.173.192.xxx

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราช

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรกับปวงชนชาวไทย

ขอพระองค์ "ทรงพระเจริญ"

จาก: นศท.พุทธิพงษ์ ออกเวหา - green_lifejt@hotmail.com - 25 กันยายน 53, 10:35:35 - IP: 180.183.173.xxx

Long Live The King

Long Live The King

จาก: นศท.พุทธิพงษ์ ออกเวหา - green_lifejt@hotmail.com - 25 กันยายน 53, 10:38:18 - IP: 180.183.173.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ส.พัน.35 - sinnal35@gmail.com - 27 กันยายน 53, 15:14:03 - IP: 119.42.88.xxx

ขอพระองค์ทรงมีอายุยื่งยืนนาน

จาก: นศท.วรเมศ รัตนสุรการย์ ที่68 - etamarov@hotmail.com - 28 กันยายน 53, 19:50:47 - IP: 117.47.208.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เเละมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นักศึกษาวิชาทหารอลงกรณ์ ไกรเทพ - klongclan@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 17:01:33 - IP: 118.173.126.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์

จาก: นศท.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 17:35:09 - IP: 118.173.130.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 17:35:45 - IP: 118.173.130.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 17:36:10 - IP: 118.173.130.xxx

ขอพระสยามเทวาธิราช จงคุ้มครองให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ อายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: นศท.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 17:36:32 - IP: 118.173.130.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย

จาก: นศท.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 17:37:01 - IP: 118.173.130.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 17:37:20 - IP: 118.173.130.xxx

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราช

จาก: นศท.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 17:37:48 - IP: 118.173.130.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน

จาก: นศท.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 17:38:27 - IP: 118.173.130.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 17:38:40 - IP: 118.173.130.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: นศท.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 17:39:03 - IP: 118.173.130.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์

จาก: นศท.เกียรติศักดิ์ ก้อนแก้ว - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:37:09 - IP: 182.232.13.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.จารุภัทร พานิช - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:38:04 - IP: 118.173.129.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง ทรงอยู่เป็นร่งโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.จารุภัทร พานิช - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:38:39 - IP: 118.173.129.xxx

ขอ อาราธนาบารมี คุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน คู่หลักชัยชีวิตให้กับพสกนิกรของพระองค์ตลอดไป


จาก: นศท.จารุภัทร พานิช - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:38:57 - IP: 118.173.129.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.เกียรติศักดิ์ ก้อนแก้ว - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:38:59 - IP: 182.232.13.xxx

ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.จารุภัทร พานิช - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:39:16 - IP: 118.173.129.xxx


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน

จาก: นศท.จารุภัทร พานิช - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:39:38 - IP: 118.173.129.xxx

ขอให้พ่อหลวงหายจากอาการประชวรโดยไว

จาก: นศท.จารุภัทร พานิช - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:39:52 - IP: 118.173.129.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.จารุภัทร พานิช - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:40:09 - IP: 118.173.129.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์

จาก: นศท.ณรงค์ คงประวัติ - narong_007_tarng@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 18:40:11 - IP: 118.173.128.xxx


ฑีฆายุโก โหตุ มหาราช

จาก: นศท.จารุภัทร พานิช - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:40:25 - IP: 118.173.129.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง ทรงอยู่เป็นร่งโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.เกียรติศักดิ์ ก้อนแก้ว - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:40:36 - IP: 182.232.13.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.จารุภัทร พานิช - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:41:12 - IP: 118.173.129.xxx

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราช

จาก: นศท.เกียรติศักดิ์ ก้อนแก้ว - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:41:49 - IP: 182.232.13.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.จารุภัทร พานิช - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:42:06 - IP: 118.173.129.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.เกียรติศักดิ์ ก้อนแก้ว - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:43:22 - IP: 182.232.13.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.เกียรติศักดิ์ ก้อนแก้ว - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:44:36 - IP: 182.232.13.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

จาก: นศท.เกียรติศักดิ์ ก้อนแก้ว - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:45:41 - IP: 182.232.13.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"


จาก: นศท.เกียรติศักดิ์ ก้อนแก้ว - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:47:15 - IP: 182.232.13.xxx

ขอ อาราธนาบารมี คุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน คู่หลักชัยชีวิตให้กับพสกนิกรของพระองค์ตลอดไป

จาก: นศท.เกียรติศักดิ์ ก้อนแก้ว - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:48:52 - IP: 182.232.13.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: นศท.เกียรติศักดิ์ ก้อนแก้ว - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 18:50:14 - IP: 182.232.13.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นร่มโพธิ์ของข้าพระองค์ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:35:56 - IP: 118.173.126.xxx

ขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:37:03 - IP: 118.173.126.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:37:52 - IP: 118.173.126.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:38:27 - IP: 118.173.126.xxx

ขอทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนคนไทยตลอดไป

จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:39:59 - IP: 118.173.126.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:41:36 - IP: 118.173.126.xxx

บารมีพระมาล้นพรรณา ทรงเสด็จเยี่ยมปวงประชาทวยราษฎร์

ทุกถิ่นทุกเลวาเกียรติก้อง ทวยราษฎร์สุขซ้องทั่วด้าวแดนสยาม


จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:42:30 - IP: 118.173.126.xxx

ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อองค์ในหลวง

จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:44:23 - IP: 118.173.126.xxx

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:45:19 - IP: 118.173.126.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:45:57 - IP: 118.173.126.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆนะคะ
พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปวงชนชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท .วีนัส สีดอกบวบ - venuscope@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 19:46:48 - IP: 118.173.126.xxx

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.สิทธิกร เชาว์ชาญกิจ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:01:48 - IP: 112.142.240.xxx

ขอให้พ่อหลวงหายจากอาการประชวรโดยไว

จาก: นศท.สิทธิกร เชาว์ชาญกิจ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:02:49 - IP: 112.142.240.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู๋ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: น.ศ.ท.กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:03:02 - IP: 118.173.130.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพพุทธเจ้าจะรักและเทอดทูลสบาบันชาติ ในหลวง ด้วยชีวิตของข้าพเจ้า ครับ กระผมมีความภูมิใจที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินของพระองค์ท่าน

จาก: นศท.สิทธิกร เชาว์ชาญกิจ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:03:24 - IP: 112.142.240.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป


จาก: นศท.สิทธิกร เชาว์ชาญกิจ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:03:45 - IP: 112.142.240.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย

จาก: นศท.สิทธิกร เชาว์ชาญกิจ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:04:13 - IP: 112.142.240.xxx

ข้าพเจ้า จักทำดีเพื่อตอบแทนบุคุณของในหลวงและแผ่นดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.สิทธิกร เชาว์ชาญกิจ - - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:05:09 - IP: 112.142.240.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:05:21 - IP: 118.173.130.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นสท. สุนทร กิตติเชษฐ์ - chuan_sperm@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:05:34 - IP: 118.173.134.xxx

เรารักในหลวงมากกว่าชีวิต

จาก: นศท.กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:07:00 - IP: 118.173.130.xxx

ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อ

จาก: นศท.กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:08:03 - IP: 118.173.130.xxx

พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์

จาก: นศท.สิทธิกร เชาว์ชาญกิจ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:08:19 - IP: 112.142.240.xxx

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม หากไม่รักพ่อแล้วจะให้รักใคร

จาก: นศท.สิทธิกร เชาว์ชาญกิจ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:09:11 - IP: 112.142.240.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

จาก: นสท. สุนทร กิตติเชษฐ์ - chuan_sperm@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:10:24 - IP: 118.173.134.xxx

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีสิ่งศักสิทธิ์ทั้งปวง ดลบันดาลให้พ่อหลวงมีพลานามัยสมบูรณ์

จาก: นศท.กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:10:33 - IP: 118.173.130.xxx

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ของพระองค์ แล้วเราคนไทยแท้ๆจะมิให้ชื่นชมและรักพ่อหลวงได้หรือ

จาก: นศท.สิทธิกร เชาว์ชาญกิจ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:10:38 - IP: 112.142.240.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นสท. สุนทร กิตติเชษฐ์ - chuan_sperm@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:11:20 - IP: 118.173.134.xxx

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:11:43 - IP: 118.173.134.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

จาก: นสท. สุนทร กิตติเชษฐ์ - chuan_sperm@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:12:31 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยั่งยืนนาน

จาก: นสท. สุนทร กิตติเชษฐ์ - chuan_sperm@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:13:13 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พ่ออยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นสท. สุนทร กิตติเชษฐ์ - chuan_sperm@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:13:50 - IP: 118.173.134.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นสท. สุนทร กิตติเชษฐ์ - chuan_sperm@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:14:31 - IP: 118.173.134.xxx

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

จาก: นสท. สุนทร กิตติเชษฐ์ - chuan_sperm@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:15:25 - IP: 118.173.134.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนัก เพื่อราษฎรของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.วีรภัทรโพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:15:48 - IP: 118.173.133.xxx

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวร


จาก: นสท. สุนทร กิตติเชษฐ์ - chuan_sperm@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:15:54 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:16:14 - IP: 118.173.134.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงหายจากอาการพระประชวร


จาก: นสท. สุนทร กิตติเชษฐ์ - chuan_sperm@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 20:17:08 - IP: 118.173.134.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:17:29 - IP: 118.173.133.xxx

☆๑۩۞۩ด☆
๘۩ஜॐ๑๘۩ஜ๘๘۩¤ّۣۜ۩ஜ
ஜ۩۞•Thailand• ۞۩ஜ

¤°`★`°¤,
`*•._)(★)(_.•*´
`*•._)x(( ★ ))x(_.•*´
ஜ۩۩۩۩۩۩۞۩۩۩۩۩۩ஜ
รวมใถวายพ่อหลวง
ஜ۩۩۩۩۩۩۞۩۩۩۩۩۩ஜ
.•*`¯)xxx(( ★ ))xxx(¯`*•.
.•*`¯)x(★)x(¯`*•.
`°¤.★.¤°`
☆☆☆ ☆☆☆

จาก: นศท.กีรติ ธนากรรฐ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:18:03 - IP: 118.173.130.xxx

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:18:14 - IP: 118.173.134.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:19:54 - IP: 118.173.133.xxx

ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:20:35 - IP: 118.173.133.xxx

คนไทยควรภูมิใจที่ประเทศไทยมีกษัตริย์นักพัฒนา

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:20:40 - IP: 118.173.134.xxx

พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อความผาสุขของผสกนิกร
ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:22:01 - IP: 118.173.133.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:22:51 - IP: 118.173.134.xxx

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ทรงดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:24:18 - IP: 118.173.133.xxx

พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:24:53 - IP: 118.173.134.xxx

ข้าพเจ้า จักทำดีเพื่อตอบแทนบุคุณของในหลวงและแผ่นดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:25:49 - IP: 118.173.133.xxx

ล้านดวงใจเทิดไท้องค์ราชันย์

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:27:13 - IP: 118.173.133.xxx

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยนานแสนนาน ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:27:58 - IP: 118.173.133.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:28:59 - IP: 118.173.133.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลและนานเทอญ

จาก: นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:30:53 - IP: 117.47.86.xxx

บารมียิ่งใหญ่ ปกป้องปวงประชา

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:32:49 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:36:12 - IP: 117.47.86.xxx

พระองค์เป็นเหนือกษัตริย์ทั้งปวงในโลกนี้

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:36:36 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:38:05 - IP: 118.173.134.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:38:10 - IP: 118.173.133.xxx

ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:38:13 - IP: 117.47.86.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:40:03 - IP: 117.47.86.xxx

ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จาก: นศท.วีรภัทร โพธิ์เสือ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:41:16 - IP: 118.173.133.xxx

ขอถวายพระพร พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดทั่วหล้า
ปกปักษ์รักษาพ่อหลวง
ให้สุขภาพแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเราคนไทยต่อไป

จาก: นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:41:36 - IP: 117.47.86.xxx

ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:42:03 - IP: 118.173.134.xxx

เราจะช่วยรักษาดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดเพื่อในหลวงของเรา

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:43:44 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พระองค์อยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านาน

จาก: นศท.กรณิศ ทองฤทธิ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:44:44 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์

จาก: นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:45:44 - IP: 117.47.86.xxx

1. ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต ปี3 เลขที่7

2 ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต ปี3 เลขที่7

3 ขอให้พระองค์อยู่กับประชาชนนานๆ
นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต ปี3 เลขที่7

4 ขอให้พ่อหลวงทรงอยู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ไทยทั้งชาติอีกยาวนาน
นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต ปี3 เลขที่7

5 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต ปี3 เลขที่7

6 ขอให้พระองค์อายุยืนนานและสุขภาพแข็งแรง
นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต ปี3 เลขที่7


7 เราจะทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระเจ้าอยู่หัว เราทุกคนร่วมใจกันก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อพ่อหลวง
นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต ปี3 เลขที่7

8 ขอถวายพระพร พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดทั่วหล้า
ปกปักษ์รักษาพ่อหลวง
ให้สุขภาพแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเราคนไทยต่อไป
นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต ปี3 เลขที่7

9 ขอให้พระองค์อายุยืนนานและสุขภาพแข็งแรง
นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต ปี3 เลขที่7


10. ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต ปี3 เลขที่7

จาก: นศท.จอมจักร อนันต์ธนกฤต - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 20:50:14 - IP: 117.47.86.xxx

1.ขอแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชน


2.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


3.ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของชาวไทย


4.ขอให้พระองค์สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป


5.ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรในเร็ววัน


6.ขอให้พระองค์เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านาน


7.ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยคุ้มครองรักษาพ่อหลวงของเราให้หายจากการประชวร


8.รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์


9.เราจะทำดีถวายพ่อหลวง


10.ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

นศท. ฐานันด์ ศรีเทพ ชั้นปีที่3 เลขที่3

จาก: นศท.ฐานันด์ ศรีเทพ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:29:39 - IP: 111.84.21.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:34:38 - IP: 118.173.130.xxx

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้พระองค์ สุขภาพแข็งแรง

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:35:20 - IP: 118.173.130.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:36:54 - IP: 118.173.130.xxx

ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:37:48 - IP: 118.173.130.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:38:28 - IP: 118.173.130.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชา ติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:38:55 - IP: 118.173.130.xxx

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ เราก็ต้องไม่ย่อท้อช่วยกันรักษาประเทศไทย

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:39:11 - IP: 118.173.130.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระลานามัยแข็งแรง อยู่คู่สยามประเทศตลอดไป

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:39:47 - IP: 118.173.130.xxx

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยสมบู รณ์ แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเทอญ

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:40:31 - IP: 118.173.130.xxx

ขอไห้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
และอยู่ป็นมิ่งขวัญแก่ชนชาติไทย
ขอไห้พระ องค์ทรงพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:41:10 - IP: 118.173.130.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน

นศท.ชั้นปีที่ 2

จาก: นศท.ต่อศักดิ์ ทองหนัน - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:41:43 - IP: 182.52.52.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระปชวรไวๆและทรงมีพระพลานมัยที่แข็งแรงยิ่งยืนนานปราศจากโรคภัยทั้งปวงขอให้พระองค์จงมีพระเกษมสำราญทรงอยู่เป็น:ร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทยตลอดไป:ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นศท.ชั้นปีที่ 2

จาก: นศท.วริศ กิ้มจ้อง - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:44:34 - IP: 182.52.52.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: นศท ศิวะเมศวร์ ขวัญนิมิตร - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 21:52:53 - IP: 118.173.127.xxx

ทรงพระเจริญ อายุยิ่งยืนนาน

พระพลานามัญแข็งแรง

ขอให้สมปารถนาทุกประการ

สิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จงสยบด้วยบารมีของพระองค์ท่าน

ให้พระองค์จงหายจากพระประชวร

อายุมั่นขวัญยืน

ทำความดีถาวยพ่อหลวง

ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ขอให้สิ่งศักสิธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองพระองค์

ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไหรของประชานชนตลอดไป

ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 40
จาก: นศท ศิวะเมศวร์ ขวัญนิมิตร - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 22:02:04 - IP: 118.173.127.xxx

ทรงพระเจริญ อายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท สุทธิพร กาญจนาทิพย์ - Blackphoenix_bas@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 22:20:35 - IP: 118.173.128.xxx

1. ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์อายุยิ่งยืนนาน
นศท. สุทธิพร กาญจนาทิพย์


2. ขอแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของเรา
นศท. สุทธิพร กาญจนาทิพย์

3. สิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จงสยบด้วยบารมีของพระองค์
นศท. สุทธิพร กาญจนาทิพย์

4. ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้พระองค์ สุขภาพแข็ง
นศท. สุทธิพร กาญจนาทิพย์

5. เราจะทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระเจ้าอยู่หัว เราทุกคนร่วมใจกันก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่
นศท. สุทธิพร กาญจนาทิพย์

6. ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยคุ้มครองรักษาพ่อหลวงของเราให้หายจากการประชวร
นศท. สุทธิพร กาญจนาทิพย์

7. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง
นศท สุทธิพร กาญจนาทิพย์

8. ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไหรของประชานชนตลอดไป
นศท สุทธิพร กาญจนาทิพย์

9. สิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จงสยบด้วยบารมีของพระองค์ท่าน
นศท สุทธิพร กาญจนาทิพย์

10. เราจะช่วยรักษาดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดเพื่อในหลวงของเรา
นศท สุทธิพร กาญจนาทิพย์

จาก: นศท สุทธิพร กาญจนาทิพย์ - Blackphoenix_bas@hotmail.com - 29 กันยายน 53, 22:37:53 - IP: 118.173.128.xxx

1.ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์

2.เป็นบุญเหลือล้นที่ได้เกิดมาเป็นข้าในใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเพื่อเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เทอญ
นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์

3.เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าฯถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นหลักชัยและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์

4.ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นพ่อหลวงของคนไทยทั้งชาติตลอดไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์

5.ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาล ขอพระองค์มีพระพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วยเทอญ
..ในหลวงของเรา บรรเทาสิ้นทุกข์ บำรุงความสุข หมดทุกข์จากพระองค์ท่าน….
นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์

6.ขอพระองค์ทรงพระเจริญและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไปด้วเทอญ
นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์

7.ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ขอทรงพระเกษมสำราญ
นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์

8.ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไปตราบเท่านาน
นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์

9.ข้าพระพุทธเจ้าของอวยพรให้พระองค์ทรงอยู่คู่กับพสกนิกรชาวไทยไปตลอดกาล
และทรงมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยเถิด
นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์

10.พระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์

จาก: นศท. เศรษฐ สวัสดิรักษ์ - ไม่ระบุ - 29 กันยายน 53, 23:00:15 - IP: 118.173.130.xxx

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไปตราบเท่านาน

นศท.หญิง สุดารัตน์ ทองส่งโสม ชั้นปีที่ 3
ร.ร.ห้วยยอด เลขที่ 3 นฝ.นศท.จทบ.ทส.

จาก: นศท.หญิง สุดารัตน์ ทองส่งโสม - ไม่ระบุ - 30 กันยายน 53, 14:39:32 - IP: 203.113.116.xxx

ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไหรของประชานชนตลอดไป


นศท.หญิง ปนัดดา เอียดทอง ชั้นปีที่ 3
ร.ร.ห้วยยอด เลขที่ 2 นฝ.นศท.จทบ.ทส.

จาก: นศท.หญิง ปนัดดา เอียดทอง - ไม่ระบุ - 30 กันยายน 53, 14:40:59 - IP: 203.113.116.xxx

ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืน


นศท.หญิง ปนัดดา เอียดทอง ชั้นปีที่ 3
ร.ร.ห้วยยอด เลขที่ 2 นฝ.นศท.จทบ.ทส.

จาก: นศท.หญิง ปนัดดา เอียดทอง - ไม่ระบุ - 30 กันยายน 53, 14:42:22 - IP: 203.113.116.xxx

ขอให้ประไทยมีความสงบสุขและมีความสามัคคีกัน ด้วยบารมีของพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: นางสมศรี คงเฟื่อง - ไม่ระบุ - 30 กันยายน 53, 15:47:53 - IP: 58.137.207.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน

ทรงเป็นที่พึ่งดวงใจของคนไทยทั่วประเทศ

จาก: นาย อัจฉริยะ วชิรสำนัก - nicnum@hotmail.com - 30 กันยายน 53, 20:45:58 - IP: 117.47.239.xxx

ขอให้พ่อหลวงของคนไทยทรงมีพลานามัยแข็งแรงมีพระญาณบรมีสุงยี่งๆขึ้นไปและเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของคนไทยตลอดกาลฯ

จาก: ด.ช ธนภูมิ สุธรรม - ไม่ระบุ - 30 กันยายน 53, 21:03:59 - IP: 180.183.115.xxx

ขอให้พระองค์อยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านาน

จาก: นศทกัมพลหวานขัน - ไม่ระบุ - 30 กันยายน 53, 21:14:31 - IP: 61.19.67.xxx

ขอให้พระองค์ท่านมีอายุยืนนานนะครับ

จาก: นศทกัมพล หวานขัน - ไม่ระบุ - 30 กันยายน 53, 21:39:44 - IP: 61.19.67.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ขวัญจิตร ชนะสิทธิ์ และครอบครัว - kwanchitta@hotmail.com - 2 ตุลาคม 53, 11:38:45 - IP: 115.87.199.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: พีระพล บริพันธ์ - kk_kim@windowslive.com - 2 ตุลาคม 53, 18:05:57 - IP: 113.53.13.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.พีระพล บริพันธ์ - ไม่ระบุ - 2 ตุลาคม 53, 18:07:27 - IP: 113.53.13.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพระลานมัยที่แข็งแรงด้วยเทอญ

จาก: นิตยา ทับทิมไทย - thabthimthai@hotmail.com - 3 ตุลาคม 53, 14:26:18 - IP: 58.147.41.xxx

ขอให้พระองศ์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

จาก: โมไนย ปานเพ็ง - styx_zero@hotmail.com - 3 ตุลาคม 53, 14:30:04 - IP: 1.46.207.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพระลานมัยที่แข็งแรงด้วยเทอญ

จาก: โมไนย - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 14:36:00 - IP: 1.46.207.xxx

Long Live The King

จาก: โมไนย - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 14:44:25 - IP: 1.46.207.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"


จาก: โมไนย - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 14:46:21 - IP: 1.46.207.xxx

ขอให้พ่อหลวงของคนไทยทรงมีพลานามัยแข็งแรงมีพระญาณบรมีสุงยี่งๆขึ้นไปและเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของคนไทยตลอดกาลฯ


จาก: โมไนย - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 14:54:49 - IP: 1.46.207.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: โมไนย - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 15:01:20 - IP: 1.46.207.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: โมไนย - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 15:04:18 - IP: 1.46.207.xxx

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


จาก: โมไนย - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 15:07:48 - IP: 1.46.207.xxx

บารมีพระมาล้นพรรณา ทรงเสด็จเยี่ยมปวงประชาทวยราษฎร์

ทุกถิ่นทุกเลวาเกียรติก้อง ทวยราษฎร์สุขซ้องทั่วด้าวแดนสยาม


จาก: โมไนย - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 15:09:04 - IP: 1.46.207.xxx

ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: อภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ - bookbig_1994.5@windowslive.com - 3 ตุลาคม 53, 18:26:19 - IP: 118.173.135.xxx

พ่อคือพระ คือครู คือผู้ให้
คือแรงใจ ให้เรา ไม่หวังผล
พ่อให้รัก ให้กำเนิด เกิดเป็นคน
จะยากดี มีจน ขอเกิดเป็นลูกพ่อตลอดไป

จาก: อภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ - bookbig_1994.5@windowslive.com - 3 ตุลาคม 53, 18:28:52 - IP: 118.173.135.xxx

ข้อให้พ่อหลองมีสุขภาพแข็งแรงและข้อให้ อยู่กับผมไปนานๆครับ

จาก: อภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ - bookbig_1994.5@windowslive.com - 3 ตุลาคม 53, 18:31:39 - IP: 118.173.135.xxx

อยากให้ในหลวงหายจากพระประชวรเร็วๆนะครับ

จาก: อภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ - bookbig_1994.5@windowslive.com - 3 ตุลาคม 53, 18:32:48 - IP: 118.173.135.xxx

ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: อภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ - bookbig_1994.5@windowslive.com - 3 ตุลาคม 53, 18:34:04 - IP: 118.173.135.xxx

ผมรักในหลวงครับ

จาก: อภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ - bookbig_1994.5@windowslive.com - 3 ตุลาคม 53, 18:37:00 - IP: 118.173.135.xxx

พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
เป็นบุญเจิสจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี

จาก: อภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ - bookbig_1994.5@windowslive.com - 3 ตุลาคม 53, 18:39:06 - IP: 118.173.135.xxx

ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: อภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ - bookbig_1994.5@windowslive.com - 3 ตุลาคม 53, 18:40:34 - IP: 118.173.135.xxx

ขอทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืน

จาก: อภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ - bookbig_1994.5@windowslive.com - 3 ตุลาคม 53, 18:42:18 - IP: 118.173.135.xxx

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้พระองค์ สุขภาพแข็ง

จาก: อภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ - bookbig_1994.5@windowslive.com - 3 ตุลาคม 53, 18:43:33 - IP: 118.173.135.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 19:11:32 - IP: 118.173.134.xxx

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 19:11:49 - IP: 118.173.134.xxx

ข้าพระเจ้าเป็นตัวแทนคนหนึ่งของครอบครัวมีศิริ ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองในหลวงของปวงประชาทุกคน ให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 19:12:37 - IP: 118.173.134.xxx

LONG LIVE THE KING

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 19:12:54 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้ท่านทรงสุขภาพแข็ง แรง

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 19:13:08 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งเเรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านานขอให้สิ่งศักดิ์
สากลในโลกปกปักรักษาพระองค์ให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไป ณ ที่แห่งใด

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 19:13:23 - IP: 118.173.134.xxx

เป็นบุญเหลือล้นที่ได้เกิดมาเป็นข้าในใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเพื่อเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เทอญ

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 19:13:37 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง โรคภัยทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาแผ้วพาล และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองพระองค์ให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 19:13:52 - IP: 118.173.134.xxx

ขอพระองค์ ทรงอายุยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 19:14:07 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.พงศกร คันฉ่อง - ไม่ระบุ - 3 ตุลาคม 53, 19:14:22 - IP: 118.173.134.xxx

ขอให้พระองค์ทรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ

จาก: นศท.วรเมศ รัตนสุรการย์ - etamarov@hotmail.com - 4 ตุลาคม 53, 18:48:35 - IP: 112.142.28.xxx

ขอให้พระองค์อยู่กับประชาชนไปนานๆ

จาก: นศท.วรเมศ รัตนสุรการย์ - ไม่ระบุ - 4 ตุลาคม 53, 18:49:49 - IP: 112.142.28.xxx

ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทยหายเหนื่อย

จาก: นศท.วรเมศ รัตนสุรการย์ - ไม่ระบุ - 4 ตุลาคม 53, 18:50:33 - IP: 112.142.28.xxx

ในหลวงทรงมีความละเอียดรอบคอบทรงคิดพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

จาก: นศท.วรเมศ รัตนสุรการย์ - ไม่ระบุ - 4 ตุลาคม 53, 18:52:20 - IP: 112.142.28.xxx

ขอทรงพระเป็นมิ่งขวัญ ของดวงใจทั้งผอง

จาก: นศท.วรเมศ รัตนสุรการย์ - ไม่ระบุ - 4 ตุลาคม 53, 18:52:55 - IP: 112.142.28.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลเป็นนิจ

จาก: นศท.วรเมศ รัตนสุรการย์ - ไม่ระบุ - 4 ตุลาคม 53, 18:53:43 - IP: 112.142.28.xxx

อยากให้พ่อหลวงของชาวไทย อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยไปนานๆ ครับ

จาก: นศท.วรเมศ รัตนสุรการย์ - ไม่ระบุ - 4 ตุลาคม 53, 18:54:23 - IP: 112.142.28.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

จาก: นศท.วรเมศ รัตนสุรการย์ - ไม่ระบุ - 4 ตุลาคม 53, 18:54:54 - IP: 112.142.28.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไทย

จาก: นศท.วรเมศ รัตนสุรการย์ - ไม่ระบุ - 4 ตุลาคม 53, 18:55:35 - IP: 112.142.28.xxx

ขอให้พ่อหลวงของคนไทยทรงมีพลานามัยแข็งแรงมีพระญาณบรมีสุงยี่งๆขึ้นไปและเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของคนไทยตลอดกาลฯ

จาก: น.ส.ท. สถาพร สัญกูล - putty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:40:38 - IP: 118.173.229.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไทย

จาก: น.ศ.ท.สถาพร สัญกูล - puttty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:45:39 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระองค์อยู่กับประชาชนไปนานๆ

จาก: น.ศ.ท.สถาพร สัญกูล - puttty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:46:37 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:47:13 - IP: 118.173.229.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย

จาก: น.ศ.ท.สถาพร สัญกูล - puttty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:47:36 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวรโดยเร็ว

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:47:57 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระองค์อยู่กับประชาชนไปนานๆ

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:48:38 - IP: 118.173.229.xxx

ในหลวงทรงมีความละเอียดรอบคอบทรงคิดพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

จาก: น.ศ.ท.สถาพร สัญกูล - puttty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:48:43 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:49:04 - IP: 118.173.229.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

จาก: น.ศ.ท.สถาพร สัญกูล - puttty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:49:31 - IP: 118.173.229.xxx

ขอพระองค์ทรงอยู่เป้นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:50:16 - IP: 118.173.229.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: น.ศ.ท.สถาพร สัญกูล - puttty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:50:46 - IP: 118.173.229.xxx

ขอพระองค์ ทรงอายุยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:51:17 - IP: 118.173.229.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: น.ศ.ท.สถาพร สัญกูล - puttty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:51:24 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวรโดยเร็ว

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:51:30 - IP: 118.173.229.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

จาก: น.ศ.ท.สถาพร สัญกูล - puttty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:52:18 - IP: 118.173.229.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:52:19 - IP: 118.173.229.xxx

ขอพระองคืทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:52:34 - IP: 118.173.229.xxx

อยากให้พ่อหลวงของชาวไทย อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยไปนานๆ ครับ

จาก: น.ศ.ท.สถาพร สัญกูล - puttty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:53:17 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยไวและทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนานแสนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:55:09 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายป่วยเร็วๆ และครองราชนานๆ

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:56:21 - IP: 118.173.229.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:57:24 - IP: 118.173.229.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไทย

จาก: น.ส.ท. สถาพร สัญกูล - putty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:57:31 - IP: 118.173.229.xxx

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้พระองค์ สุขภาพแข็งแรง

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:58:42 - IP: 118.173.229.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระชมมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:58:52 - IP: 118.173.229.xxx

เป็นบุญเหลือล้นที่ได้เกิดมาเป็นข้าในใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเพื่อเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เทอญ

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 11:59:47 - IP: 118.173.229.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคูjประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:00:15 - IP: 118.173.229.xxx

ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ทุกถ้วนหน้า ตลอดจิรัฏญิติกาล

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:00:41 - IP: 118.173.229.xxx

เป็นบุญเหลือล้นที่ได้เกิดมาเป็นข้าในใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเพื่อเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เทอญ

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:01:12 - IP: 118.173.229.xxx

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้พระองค์ สุขภาพแข็งแรง

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:01:30 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนม์มายุยืนนาน เเละอยู่
กับข้าพเจ้านาน ๆเทิน ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:02:39 - IP: 118.173.229.xxx

ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ทุกถ้วนหน้า ตลอดจิรัฏญิติกาล

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:02:41 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยไวและทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนานแสนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

จาก: น.ส.ท. สถาพร สัญกูล - putty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:02:50 - IP: 118.173.229.xxx

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราจะสามัคคีกัน หนูรักในหลวงค่ะ ทรงหายประชวรเร็วไวด้วยเทอญ ประเทศอยู่ได้เพราะกษัตริย์พระองค์นี้ทรงเป็นศนูย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาติ

จาก: นศท.หญิงอริสา ช่วยธรรม - Arisabeth_1992@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:04:19 - IP: 118.173.229.xxxเป็นบุญเหลือล้นที่ได้เกิดมาเป็นข้าในใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเพื่อเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เทอญ

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:08:45 - IP: 118.173.229.xxx

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราจะสามัคคีกัน หนูรักในหลวงค่ะ ทรงหายประชวรเร็วไวด้วยเทอญ ประเทศอยู่ได้เพราะกษัตริย์พระองค์นี้ทรงเป็นศนูย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาติ

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:09:34 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

จาก: putty_ping_lom@hotmail.com - น.ส.ท. สถาพร สัญกูล - 5 ตุลาคม 53, 12:09:56 - IP: 118.173.229.xxx

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม หากไม่รักพ่อแล้วจะให้รักใคร

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:10:28 - IP: 118.173.229.xxx

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งเเรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านานขอให้สิ่งศักดิ์
สากลในโลกปกปักรักษาพระองค์ให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไป ณ ที่แห่งใด

จาก: น.ศ.ท.สถาพร สัญกูล - puttty_ping_lom@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 12:12:08 - IP: 118.173.229.xxx

Long Live The King
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ภูมิใจที่เกิดเป็นลูกพ่อ
ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย
ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย
ขอรับใช้ใต้เบื้องพระบาททุกชาติไป
ขอพลีชีพเพื่อชาติไทย
ขอทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 19:07:40 - IP: 118.173.132.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญและมีพระวรกายที่แข็งแรง

จาก: นศท.วรปรัชญ์ ทองแท้ - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 19:24:06 - IP: 223.205.84.xxx

ขอเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อชาติ
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ขอทรงเป็นร่มโพ ร่มไทรของปวงประชา
ขอทรงมีพระเกษมสำราญ
ขอเกิดเป็นลูกพ่อทุกชาติไป
ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม
ขอปฏิบัติตามกฏหมายเพื่อความสงบขอชาติ
ของเป็นกำลังสำรองเพื่อรับใช้ชาติ

จาก: นศท.กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 5 ตุลาคม 53, 19:48:35 - IP: 118.173.132.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ปวัฒน์ วิจารณ์ 22 - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 20:41:00 - IP: 117.47.109.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ครอบครัวสัจจะศาสตร์ - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 21:17:38 - IP: 125.26.80.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ครอบครัวสัจจะศาสตร์ - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 21:20:35 - IP: 125.26.80.xxx

อให้ในหลวงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยไปตราบนานเท่านาน

จาก: นศท. สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:04:00 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้ในหลวงมีพระชนม์มายุยืนนาน

จาก: อานุภาพเสถียรนศท. สุทธิวิทย์ - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:05:02 - IP: 223.205.86.xxx

ผมจะดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงสอน

จาก: นศท. สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:05:47 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้พระองคืทรงมีพระเกษมสำราญ

จาก: นศท. สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:06:28 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทั้งสากลโลกคุ้มครองในหลวงให้หายจากอาการประชวร

จาก: นศท. สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:07:29 - IP: 223.205.86.xxx

ผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนพ่อหลวง

จาก: นศท. สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:08:08 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: นศท. สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:08:46 - IP: 223.205.86.xxx

ให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ

จาก: นศท. สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:09:20 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้พระองค์ ทรางหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

จาก: นศท. สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:10:16 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้พระองทรงพระเจริญ

จาก: คุณ นศท. สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:10:52 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้ในหลวงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยไปตราบนานเท่านาน
ขอให้ในหลวงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ขอให้พระองทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ ทรางหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
ให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนพ่อหลวง
ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทั้งสากลโลกคุ้มครองในหลวงให้หายจากอาการ
ประชวรขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ
ผมจะดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงสอน

จาก: นศท. ปัญญวุฒิ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 5 ตุลาคม 53, 22:34:35 - IP: 223.205.86.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: สมภาร - ไม่ระบุ - 6 ตุลาคม 53, 12:51:48 - IP: 124.157.146.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Long Live The King
ข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
จักทำดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพ่อหลวง
จักปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต
ขอทรงมีพระเกษมสำราญ
ขอทรงเป็นร่มโพร่มไทรตราบนานเท่านาน
เป็นบุญที่เกิดเป็นไทย
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ขออำนาจพระรัตนตรัยและบุญทุกชาติดลบันดาลให้พ่อหลวงมีสุข

จาก: นศท.กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 6 ตุลาคม 53, 19:06:50 - IP: 180.180.229.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล
ข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณพ่อหลวง
ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทย-
ไปตราบนานเท่านาน
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Long Live The King
ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร

จาก: นศท.กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 7 ตุลาคม 53, 20:28:31 - IP: 180.180.228.xxx

ขอให้พระองทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เเข็งเเรง

จาก: จุฑามาศ เผือกเหลือง - ไม่ระบุ - 8 ตุลาคม 53, 11:40:45 - IP: 203.113.21.xxx

ขอพระองค์ทรงพรเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: น้ำผึ้ง - theptida_noi20@hotmail.com - 8 ตุลาคม 53, 13:56:26 - IP: 115.67.211.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

จาก: เลิศขวัญ เกตุแก้ว - leartkwan@hotmail.com - 8 ตุลาคม 53, 16:04:25 - IP: 58.137.161.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: จ.ส.ต.สถิตชัย มาอยู่ - sa.mayou@police.co.th - 8 ตุลาคม 53, 19:16:39 - IP: 118.172.226.xxx

Long Live The King

จาก: ด.ช.ณัฐนันท์ มาอยู่ - ia-mk@hotmail.com - 8 ตุลาคม 53, 19:17:57 - IP: 118.172.226.xxx

Long Live The King

จาก: น.ส.ดิชชญา ทองเชื้อ - jr-jr17@hotmail.com - 8 ตุลาคม 53, 19:18:43 - IP: 118.172.226.xxx

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า


จาก: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 - r8_technology@hotmail.com - 9 ตุลาคม 53, 16:17:05 - IP: 223.206.220.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนม์ยุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิร
มิ่งขวัญผองชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ

จาก: ประสิตา เย็นศรี - prasitamom@hotmail.com - 10 ตุลาคม 53, 8:11:48 - IP: 125.25.180.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป
ขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
รู้รักสามัคคีเพื่อประเทศไทย
long live the king
ขอพระองค์มีพระเกษมสำราญ
ขอเกิดเป็นคนไทยทุกชาติไป
ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย
จะดำเนินชีวิตตามแนวทางพ่อ

ของทรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยตลอดไป

จาก: นศท. กีรติ นากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 11 ตุลาคม 53, 14:51:46 - IP: 118.173.133.xxx

1.) ขอให้พระองทรงพระเจริญ
2.) ขอให้ในหลวงมีพระชนม์มายุยืนนาน
3.) ขอให้พระองค์ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
4.) ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
5.) ให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
6.) ผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนพ่อหลวง
7.) ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทั้งสากลโลกคุ้มครองในหลวงให้หายจากอาการ
8.) ประชวรขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ
9.) ผมจะดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงสอน
10.) ขอให้ในหลวงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยไปตราบนานเท่านาน

จาก: นศท.สุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร - ไม่ระบุ - 11 ตุลาคม 53, 21:38:26 - IP: 117.47.211.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ต่อไป
( ครอบครัววิเศษสิงห์)

จาก: ณิช วิเศษสิงห์ - Nicky_pup@thaimail.com - 12 ตุลาคม 53, 9:29:05 - IP: 180.180.70.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน

จาก: ภัทรวรรณ คงทน - Jay Jay 08@hotmail.co.th - 12 ตุลาคม 53, 9:31:21 - IP: 180.180.70.xxx

ขอให้นายหลวงทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งๆขึ้น

จาก: ณัฐธร ทองแท้ - sowmobile@hotmail.com - 12 ตุลาคม 53, 15:05:39 - IP: 182.52.117.xxx

ขอให้นายหลวงทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพร่มไทรของ

ปวงชนชาวไทยตลอดไปครับ

จาก: สมัคร นาโท - tom_10112531@hotmail.com - 12 ตุลาคม 53, 20:54:36 - IP: 118.172.14.xxx

ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อองค์พ่อหลวง และจะดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พ่อหลวงทรงสอน ขอให้พระองค์ขอให้พระองค์ ทรางหายจากอาการประชวรโดยเร็ว ให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่แข็งแรง และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้กับประชาชนชาวสยาม ตราบนานเท่านาน เทอญ..........

จาก: ภัสสกาญจน์ กานต์รวีกุล และครอบครัว - phassy2009@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 12:59:59 - IP: 115.87.134.xxx

ขอให้นายหลวงทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งๆขึ้น

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:19:25 - IP: 118.173.135.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:20:18 - IP: 118.173.135.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:20:48 - IP: 118.173.135.xxx

ขอพระองค์ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งปวงตราบนานเท่านาน

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:21:52 - IP: 118.173.135.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:22:46 - IP: 118.173.135.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ต่อไป
( ครอบครัวพริกชูผล)

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:23:57 - IP: 118.173.135.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:27:01 - IP: 118.173.135.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:27:50 - IP: 118.173.135.xxx

ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:28:34 - IP: 118.173.135.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:31:09 - IP: 118.173.135.xxx

ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:31:43 - IP: 118.173.135.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:32:21 - IP: 118.173.135.xxx

ขอให้ในหลวงอยู่กับปวงชนชาวใทยเป็นมิ่งขวัยให้กับชาวให้ ขอให้ในหลวงมีพระเกษรมสำราญ ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:32:55 - IP: 118.173.135.xxx

ภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ธีระพงษ์ พริกชูผล - jamjontay_jay@hotmail.com - 13 ตุลาคม 53, 16:33:38 - IP: 118.173.135.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: สำราญราษฎร์ - sgt_jak@hotmail.com - 14 ตุลาคม 53, 9:13:22 - IP: 125.26.225.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.สินทวี แก่นจันทร์ - sayamol2010@hotmail.com - 14 ตุลาคม 53, 15:18:35 - IP: 118.173.129.xxx

ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: นศท.สินทวี แก่นจันทร์ - sayamol2010@hotmail.com - 14 ตุลาคม 53, 15:21:20 - IP: 118.173.129.xxx

จะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
long live the king
รักพ่อหลวงตลอดไป
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ของทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทั้งผองตลอดไป
จักดำเนินชีวิตตามแนวทางพ่อ
ขอเกิดเป็นไทยทุกชาติไป
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อหลวง
ขออำนาจบารมีสิ่งศักสิทธิ์ทั่วสากลโลกดลบันดาลให้ประเทศไทยสงบสุข

จาก: นศท. กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 17 ตุลาคม 53, 7:48:07 - IP: 118.173.128.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์อยู่คู่ประเทศไทยยิ่งยืนนาน
ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ขอทรงมีพระวรกายแข็งแรง
เรารักในหลวง
จะทำดีถวายพ่อหลวง
อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพ่อหลวง
ขอพระบามีพ่อหลวงทรงปกป้องประเทศไทย
ขอทรงพระเจริญ
long live the king

จาก: นศท. กีรติ ธนากรรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 17 ตุลาคม 53, 8:07:13 - IP: 118.173.128.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์อยู่คู่ประเทศไทยยิ่งยืนนาน
ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ขอทรงมีพระวรกายแข็งแรง
เรารักในหลวง
จะทำดีถวายพ่อหลวง
อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพ่อหลวง
ขอพระบามีพ่อหลวงทรงปกป้องประเทศไทย
ขอทรงพระเจริญ
long live the king

จาก: ชุด ปจว./ปชส.๔๐๑ - Psyop401@hotmail.com - 17 ตุลาคม 53, 13:03:15 - IP: 110.49.193.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: วัชรินทร์ - watcharin25292010@hotmail.com - 18 ตุลาคม 53, 13:27:50 - IP: 180.180.71.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จะดำรงชีวิตตามแบบในหลวง
ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย
ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป
ขอเกิดเป็นไทยทุกชาติไป
ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ
ขอให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความรุ่งเรือง
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
long live the king
ขอทรงเป็นร่มโพร่มไทรของชนชาวไทย

จาก: นศท. กีรติ ธนากรรฐ์ - bet_eat_banana@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 17:39:17 - IP: 118.173.127.xxx

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ขอพระองค์ทรงพระเจิญ

จาก: นศท. ภีมพศ ปาสุวรรณ - darkshadow_999@windowslive.com - 19 ตุลาคม 53, 18:30:21 - IP: 124.157.128.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวนเร็วๆ และทรงรักษาพระวรกายให้ดีๆๆน่ะครับ ทรงพระเจริญ

จาก: ยูฮัน โต๊ะหาด - han_222.fit@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 18:58:31 - IP: 118.175.86.xxx

ขอพระองค์อยู่คู่ประเทศไทยยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน - ba_nk_sd@hotmail.co.th - 19 ตุลาคม 53, 19:15:42 - IP: 118.173.157.xxx

ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ba_nk_sd@hotmail.co.th - 19 ตุลาคม 53, 19:17:03 - IP: 118.173.157.xxx

ขอทรงมีพระวรกายแข็งแรง

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ba_nk_sd@hotmail.co.th - 19 ตุลาคม 53, 19:18:23 - IP: 118.173.157.xxx

เรารักในหลวง

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ba_nk_sd@hotmail.co.th - 19 ตุลาคม 53, 19:20:51 - IP: 118.173.157.xxx

อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพ่อหลวง

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ba_nk_sd@hotmail.co.th - 19 ตุลาคม 53, 19:21:30 - IP: 118.173.157.xxx


ขอพระบามีพ่อหลวงทรงปกป้องประเทศไทย

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ba_nk_sd@hotmail.co.th - 19 ตุลาคม 53, 19:22:15 - IP: 118.173.157.xxx

ขอพระบามีพ่อหลวงทรงปกป้องประเทศไทย

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ba_nk_sd@hotmail.co.th - 19 ตุลาคม 53, 19:23:08 - IP: 118.173.157.xxx

ขอทรงพระเจริญ
พระพลานามัยสมบูรณ์
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.ซอลีฮีน ลือบา ชั้นปีที่ 3 เลขที่ 1 - so_leeheen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:23:22 - IP: 180.180.119.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - mae_kby@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:23:37 - IP: 182.52.161.xxx

ขอทรงพระเจริญ

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ba_nk_sd@hotmail.co.th - 19 ตุลาคม 53, 19:23:44 - IP: 118.173.157.xxx

long live the king

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ba_nk_sd@hotmail.co.th - 19 ตุลาคม 53, 19:24:11 - IP: 118.173.157.xxx

ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - mae_kby@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:24:42 - IP: 182.52.161.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจิญ

จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - mae_kby@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:26:16 - IP: 182.52.161.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พลานามัยสมบูรณ์
มีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย

จาก: นศท.ซอลีฮีน ลือบา ชั้นปีที่ 3 เลขที่ 1 - so_leeheen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:29:45 - IP: 180.180.119.xxx

ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขัวญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน
พระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน
ให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ

จาก: นศท.ซอลีฮีน ลือบา ชั้นปีที่ 3 เลขที่ 1 - so_leeheen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:29:49 - IP: 180.180.119.xxx

ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย
ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ในเวลาที่รวดเร็วเทอญ

จาก: นศท.ซอลีฮีน ลือบา ชั้นปีที่ 3 เลขที่ 1 - so_leeheen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:29:51 - IP: 180.180.119.xxx

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน
ทรงวิริยะอุตสาหะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

จาก: นศท.ซอลีฮีน ลือบา ชั้นปีที่ 3 เลขที่ 1 - so_leeheen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:29:54 - IP: 180.180.119.xxx

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ขอพระบามีพ่อหลวงทรงปกป้องประเทศไทย
อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพ่อหลวง
มีพระชนส์มายุยิ่งยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหายจากอาการประชวร
ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรไว ๆ
Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - mae_kby@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:37:22 - IP: 182.52.161.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ซอลีฮีน ลือบา ชั้นปีที่ 3 เลขที่ 1 - so_leeheen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:40:19 - IP: 180.180.119.xxx

1.Long Live The King
2.ผมรักในหลวงครับ
3.ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
4.เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
5.ขอให้ในหลวงทรง หายจากอาการประชวรในเร็ววัน

6.ขอให้มีพลานามัยแข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพธิ์ของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
7.อยู่คู่ปวงชนไทยไปตราบนานเท่านาน
8.ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย
9.ขอให้พระองค์ทรงหายจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด
10.God save the King
จาก: นศท.ชาฟารี สาแหละ - safaree_childhome@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:40:27 - IP: 182.52.161.xxx

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรไว ๆ
อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพ่อหลวง
มีพระชนส์มายุยิ่งยิ่งยืนนาน
ขอพระบามีพ่อหลวงทรงปกป้องประเทศไทย
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหายจากอาการประชวร
Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.อาหมัด เซ็ง - amad.seng@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:40:44 - IP: 182.52.161.xxx

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

จาก: นศท.ซอลีฮีน ลือบา ชั้นปีที่ 3 เลขที่ 1 - so_leeheen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:43:43 - IP: 180.180.119.xxx

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

จาก: นศท.ซอลีฮีน ลือบา ชั้นปีที่ 3 เลขที่ 1 - so_leeheen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:43:45 - IP: 180.180.119.xxx

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชน

จาก: นศท.ซอลีฮีน ลือบา ชั้นปีที่ 3 เลขที่ 1 - so_leeheen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:43:46 - IP: 180.180.119.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย

จาก: นศท.ซอลีฮีน ลือบา ชั้นปีที่ 3 เลขที่ 1 - so_leeheen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:43:49 - IP: 180.180.119.xxx

1.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2.หายประชวรในเร็ววัน
3.อยู่เป็นพ่อหลวงให้พวกเราชาวไทยตราบนานเท่านาน
4.ขอพระองค์มีพระพลานามัยกลับคืนเป็นปกติ เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยสืบไป
5.ขอให้พระองค์ทรงหายจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด
6.ทรงพระเจริญ
7.God save the King
8.เรารักในหลวง

9.ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบัลดาลให้พระองค์ทรงหายพระประชวรโดยเร็ว และมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
10Long Live The King

จาก: นศท.รุสลี มาดีโมง - leellee_2553@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 19:58:20 - IP: 182.52.161.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พลานามัยสมบูรณ์
มีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย

จาก: นศท.ญ หัทญา หมาดหลัง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 29 - nurma99@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:20:16 - IP: 124.157.212.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.เบนจมิน เปาะเลาะ ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 45 - cupid_ben_in-love@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:21:32 - IP: 124.157.212.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าขออธิษฐานจิตให้พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ
Long live the king
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ชนชาวไทยตลอดไป
พระองค์ทรงเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ของชาติ
พระองค์นำความสุขมาให้ราษฎร
ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงหายจากอาการประชวร
ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
ร้อยดวงใจขอเทิดไท้องค์ราชันย์

จาก: นศท.ยุสรี ดอเลาะเซ็ง - al_mae_kby@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:23:18 - IP: 182.52.161.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จะดำรงชีวิตตามแบบในหลวง
ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย
ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป
ขอเกิดเป็นไทยทุกชาติไป
ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ
ขอให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความรุ่งเรือง
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
long live the king
ขอทรงเป็นร่มโพร่มไทรของชนชาวไทย

จาก: นศท. อักรอม บือแน - akrom_aziz@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:25:36 - IP: 182.52.161.xxx

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

จาก: นศท.ญ หัทญา หมาดหลัง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 29 - nurma99@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:26:22 - IP: 124.157.212.xxx

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบัลดาลให้พระองค์ทรงหายพระประชวรโดยเร็ว และมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท.เบนจมิน เปาะเลาะ ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 45 - cupid_ben_in-love@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:26:40 - IP: 124.157.212.xxx

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.เบนจมิน เปาะเลาะ ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 45 - cupid_ben_in-love@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:29:31 - IP: 124.157.212.xxx

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชน

จาก: นศท.ญ หัทญา หมาดหลัง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 29 - nurma99@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:29:43 - IP: 124.157.212.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าขออธิษฐานจิตให้พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ
Long live the king
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ชนชาวไทยตลอดไป
พระองค์ทรงเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ของชาติ
พระองค์นำความสุขมาให้ราษฎร
ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงหายจากอาการประชวร
ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
ร้อยดวงใจขอเทิดไท้องค์ราชันย์

จาก: นศท.ยุสรี ดอเลาะเซ็ง - mae_lhee@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:32:43 - IP: 182.52.161.xxx

Long Live The King
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ภูมิใจที่เกิดเป็นลูกพ่อ
ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย
ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย
ขอรับใช้ใต้เบื้องพระบาททุกชาติไป
ขอพลีชีพเพื่อชาติไทย
ขอทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยตลอดไ

จาก: นศท. มุสเล็ม มะสารี ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 21 - memyselfbymew_joy@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:39:46 - IP: 182.52.161.xxx

ทรนงพระเจริญ

จาก: นศท.กัมพล สังรี ชั้นปีที่2 - alone5847@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:58:44 - IP: 113.53.254.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าขออธิษฐานจิตให้พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ
Long live the king
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ชนชาวไทยตลอดไป
พระองค์ทรงเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ของชาติ
พระองค์นำความสุขมาให้ราษฎร
ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงหายจากอาการประชวร
ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
ร้อยดวงใจขอเทิดไท้องค์ราชันย์

จาก: นศท.สุกรี อิแต ชั้นปีที่ 3 - aum_lovedeen@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 20:59:10 - IP: 182.52.161.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 21:31:01 - IP: 118.173.187.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 21:31:41 - IP: 118.173.187.xxx

พระองค์ทรงเป็นจอมทัพที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทย

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 21:33:04 - IP: 118.173.187.xxx

พระองค์ทรงเหนื่อยเพื่อชาวไทยมากมาย ชาวไทยทุกคนรักในหลวง

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 21:34:04 - IP: 118.173.187.xxx

ฉันรักในหลวง

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 19 ตุลาคม 53, 21:34:42 - IP: 118.173.187.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

นศท ฟาอิซ ดาราแม จ.ทบ.ปน ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 58

จาก: นศท ฟาอิซ ดาราแม จ.ทบ.ปน ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 58 - ไม่ระบุ - 19 ตุลาคม 53, 21:57:02 - IP: 118.173.186.xxx

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ขอพระบามีพ่อหลวงทรงปกป้องประเทศไทย
อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพ่อหลวง
มีพระชนส์มายุยิ่งยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหายจากอาการประชวร
ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรไว ๆ
Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: อักรอม บือแน - akrom_aziz@hotmail.com - 20 ตุลาคม 53, 16:23:58 - IP: 110.49.205.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืน

จาก: นศท.อัสอารี กะจิ ปี3 - ไม่ระบุ - 20 ตุลาคม 53, 20:56:22 - IP: 118.173.189.xxx

ฉันรักในหลวง


จาก: นศท.อัสอารี กะจิ ปี3 - - asari_boy@hotmail.com - 20 ตุลาคม 53, 21:09:17 - IP: 118.173.189.xxx

อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น


จาก: จาก: นศท.อัสอารี กะจิ ปี3 - - - asari_boy@hotmail.com - 20 ตุลาคม 53, 21:17:20 - IP: 118.173.189.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.อัสอารี กะจิ ปี3 - - - - asari_boy@hotmail.com - - 20 ตุลาคม 53, 21:18:54 - IP: 118.173.189.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืน

จาก: พิทักษ์ไทย - winainew101@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 9:22:23 - IP: 124.157.144.xxx

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล๒พล.ร.๒ รอ. - LRRP2@hoilmall.com - 21 ตุลาคม 53, 9:45:28 - IP: 223.206.162.xxx

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล๒พล.ร.๒ รอ. - LRRP2@hotmall.com - 21 ตุลาคม 53, 10:14:05 - IP: 223.206.162.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีพระพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล๒ พล.ร.๒ รอ. - LRRP2@hotmall.com - 21 ตุลาคม 53, 10:21:01 - IP: 223.206.162.xxx

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน
รักนายหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ ของปวงชนชาวไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล2พล.ร.2 รอ - lrrp2@hotmall.com - 21 ตุลาคม 53, 10:31:20 - IP: 223.206.162.xxx

ขอพระองค์ทรงอายุยิ่งยืนนาน

จาก: ถกลเกียรติ - nomroiet_101@HOTMAIL.COM - 21 ตุลาคม 53, 14:07:45 - IP: 125.26.225.xxx

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา
ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ขอพระบามีพ่อหลวงทรงปกป้องประเทศไทย
อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพ่อหลวง
มีพระชนส์มายุยิ่งยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหายจากอาการประชวร
ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรไว ๆ
Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.อับดุล อักษร ชั้นปีที่2 - abdul_909@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 16:00:06 - IP: 118.173.233.xxx

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน
รักนายหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ ของปวงชนชาวไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

จาก: นศท.อับดุล อักษร ชั้นปีที่2 - abdul_909@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 16:02:16 - IP: 118.173.233.xxx

1.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชั้นปีที่1 - kraibangkonbonloknee@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 21:00:06 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติ

จาก: นศท.ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชั้นปีที่1 - ที่1 - kraibangkonbonloknee@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 21:03:11 - IP: 223.205.86.xxx

พระองค์ทรงเป็นลมหายใจของแผ่นดิน และ คนไทย

จาก: นศท.ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชั้นปีที่1 - kraibangkonbonloknee@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 21:05:57 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

จาก: นศท.ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชั้นปีที่1 - kraibangkonbonloknee@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 21:08:38 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชั้นปีที่1 - kraibangkonbonloknee@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 21:15:15 - IP: 223.205.86.xxx

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย

จาก: นศท.ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชั้นปีที่1 - kraibangkonbonloknee@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 21:16:16 - IP: 223.205.86.xxx

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชั้นปีที่1 - kraibangkonbonloknee@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 21:18:50 - IP: 223.205.86.xxx

ขอให้พระวรกายที่แข็งแรงในเร็ววัน

จาก: นศท.ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชั้นปีที่1 - kraibangkonbonloknee@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 21:19:22 - IP: 223.205.86.xxx

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงคุ้มครองพระองค์

จาก: นศท.ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชั้นปีที่1 - kraibangkonbonloknee@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 21:20:34 - IP: 223.205.86.xxx

ขอ อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาล ประทานพรให้ ฝ่าพระบาท ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นหลักชัย คุ้มเกล้าชาวไทยตราบนานเท่านาน

จาก: นศท.ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชั้นปีที่1 - kraibangkonbonloknee@hotmail.com - 21 ตุลาคม 53, 21:24:57 - IP: 223.205.86.xxx

- พระองค์ทรงเป็นพ่อในดวงใจของไทยทั่วหล้า
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระอง์เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยไปอีกนาน
- ขอใหพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยไปอีกนาน
- ขอให้พระองค์จงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: ข้าราชการร้อย.ลว.ไกล2พล.ร.2รอ - lrrp2@hotmall.com - 22 ตุลาคม 53, 0:15:13 - IP: 223.205.153.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ถกลเกียรติ - ไม่ระบุ - 22 ตุลาคม 53, 9:10:34 - IP: 113.53.202.xxx

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.อับดุล อักษร ชั้นปีที่ 2 - abdul_909@hotmail.com - 22 ตุลาคม 53, 10:23:01 - IP: 118.173.233.xxx

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จาก: นศท.อับดุล อักษร ชั้นปีที่ 2 - abdul_909@hotmail.com - 22 ตุลาคม 53, 10:25:06 - IP: 118.173.233.xxx

- พระองค์ทรงเป็นพ่อในดวงใจของไทยทั่วหล้า
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระอง์เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยไปอีกนาน
- ขอใหพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยไปอีกนาน
- ขอให้พระองค์จงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นางอุมาพร บุญสร้างและครอบครัว - uma_2514tb@hotmail.com - 22 ตุลาคม 53, 10:31:55 - IP: 118.173.233.xxx

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

จาก: sacc06 - ko@hotmail.com - 22 ตุลาคม 53, 11:02:56 - IP: 182.53.123.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

จาก: sacc06 - ko@hotmail.com - 22 ตุลาคม 53, 11:10:35 - IP: 125.26.87.xxx

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

จาก: sacc06 - ไม่ระบุ - 22 ตุลาคม 53, 11:14:38 - IP: 125.26.87.xxx

ขอให้พระองค์ท่านทรงมีอายุยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิให้ปวงประชาได้ร่มเย็นยาวนามค

จาก: นายอาทิตย์ เทพพิทักษ์ - mtc_toon@hotmail.com - 22 ตุลาคม 53, 13:44:13 - IP: 202.29.70.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท. บัลลังก์ ศิริวาริน ตรัง - ไม่ระบุ - 23 ตุลาคม 53, 14:03:39 - IP: 118.173.140.xxx

ขอให้คนไทยรักกัน สามัคคีกัน ทำความดี เพื่อพ่อหลวง

จาก: นศท.หญิงอโนชา นาชิน ชั้นปีที่ 2 - koyjeje@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 14:46:42 - IP: 118.173.128.xxx

ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.หญิงอโนชา นาชิน ชั้นปีที่ 2 - koyjeje@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 14:48:23 - IP: 118.173.128.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 18:09:00 - IP: 110.77.152.xxx


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 18:10:38 - IP: 110.77.152.xxx

ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 18:12:37 - IP: 110.77.152.xxx

ขอให้คนไทยรักกัน สามัคคีกัน ทำความดี เพื่อพ่อหลวง

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 18:14:24 - IP: 110.77.152.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 18:15:37 - IP: 110.77.152.xxx

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 18:16:42 - IP: 110.77.152.xxx

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 18:17:17 - IP: 110.77.152.xxx

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 18:18:23 - IP: 110.77.152.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล
ข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณพ่อหลวง
ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทย-
ไปตราบนานเท่านาน
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Long Live The King
ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 18:19:02 - IP: 110.77.152.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 18:19:50 - IP: 110.77.152.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ฮาวาริส มามะ ปี2 จทบ.ปน. - ไม่ระบุ - 23 ตุลาคม 53, 18:54:17 - IP: 118.174.216.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.เอ็มอาฟาน ดอเลาะ ปี2 จทบ.ปน. - ไม่ระบุ - 23 ตุลาคม 53, 18:59:48 - IP: 118.174.216.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:22:41 - IP: 118.173.163.xxx

"หนึ่งธรรม ที่ลำเลิศ ธ กำเนิดจากหนึ่งธรรม"

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:24:22 - IP: 118.173.163.xxx

- ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล

จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - sakurangi_mae@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:24:49 - IP: 182.52.166.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:25:03 - IP: 118.173.163.xxx

- พระองค์ทรงเป็นพ่อในดวงใจของไทยทั่วหล้า

จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - sakurangi_mae@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:25:50 - IP: 182.52.166.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระชวร ทรงมีพระชนม์มายุยืนนาน
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรปวงชนชาวไทยตลอดนานเท่านาน

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - mailto:bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:26:31 - IP: 118.173.163.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:27:36 - IP: 118.173.163.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:28:29 - IP: 118.173.163.xxx

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:29:43 - IP: 118.173.163.xxx

บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:30:15 - IP: 118.173.163.xxx

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:30:50 - IP: 118.173.163.xxx

เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
อภิวาทปิติอภิสมัย
วันมหามงคลของชาวไทย
ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:31:21 - IP: 118.173.163.xxx

- ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
- ขอพระองค์ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทย-
ไปตราบนานเท่านาน

จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - sakurangi_mae@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:32:02 - IP: 182.52.166.xxx

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:32:17 - IP: 118.173.163.xxx

ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล
ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน
๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์
น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:32:58 - IP: 118.173.163.xxx

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี


จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - mailto:bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:33:27 - IP: 118.173.163.xxx

ครองประเทศ เพียงสรวงทิพย์ ๖๐ ปี ความภักดี ล้วนหล่อหลอม สู่จอมชัย
ณ ใต้ร่ม ไตรรงค์ คงเป็นชาติ เพราะร่มบาท ภูมิพล มงคลสมัย
กราบพระบาท นอบน้อม พร้อมกายใจ ถวายไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ


จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - bengee-biif@windowslive.com - 23 ตุลาคม 53, 19:34:00 - IP: 118.173.163.xxx

- ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์
- พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอด
- ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
Long Live The King

จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - sakurangi_mae@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:41:15 - IP: 182.52.166.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:43:16 - IP: 118.173.188.xxx

พระองค์ทรงเป็นพ่อในดวงใจของไทยทั่วหล้า

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:44:10 - IP: 118.173.188.xxx

พ่อหลวงทรงงานหนักเพื่อลูกของท่านทุกคน

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:45:08 - IP: 118.173.188.xxx

บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล


จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:45:55 - IP: 118.173.188.xxx

เรารักในหลวง

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:46:28 - IP: 118.173.188.xxx

ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

จาก: นศท.นิหมาน มะแซ ชั้นปีที่3 - nih_maan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:49:40 - IP: 180.180.200.xxx

ขอให้พระองค์ท่านมีอายุยืนนาน

จาก: นศท.นิหมาน มะแซ ชั้นปีที่3 - nih_maan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:50:53 - IP: 180.180.200.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.นิหมาน มะแซ ชั้นปีที่3 - nih_maan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:51:54 - IP: 180.180.200.xxx

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระชวร ทรงมีพระชนม์มายุยืนนาน
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรปวงชนชาวไทยตลอดนานเท่านาน

จาก: นศท.นิหมาน มะแซ ชั้นปีที่3 - nih_maan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:53:01 - IP: 180.180.200.xxx

ขอให้ท่านมีพลานมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์


จาก: นศท.นิหมาน มะแซ ชั้นปีที่3 - nih_maan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:54:06 - IP: 180.180.200.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.นิหมาน มะแซ ชั้นปีที่3 - nih_maan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:55:39 - IP: 180.180.200.xxx

ขอพระองค์จงทรงมีสุขภาพแข็งแรง

จาก: นศท.เกริกฤทธิ์ เรืองยังมี ชั้นปีที่ 1 - seenskyline_99@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 19:59:09 - IP: 118.173.189.xxx

ขอพระองค์ทรงมีอายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.เกริกฤทธิ์ เรืองยังมี ชั้นปีที่ 1 - seenskyline_99@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:00:01 - IP: 118.173.189.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.นิหมาน มะแซ ชั้นปีที่3 - nih_maan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:00:35 - IP: 180.180.200.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.เกริกฤทธิ์ เรืองยังมี ชั้นปีที่ 1 - seenskyline_99@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:01:18 - IP: 118.173.189.xxx

- ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์
- พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอด
- ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
Long Live The King


จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - mae_kby@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:01:25 - IP: 182.52.166.xxx

ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

จาก: นศท.นิหมาน มะแซ ชั้นปีที่3 - nih_maan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:01:25 - IP: 180.180.200.xxx

ขอพระองค์ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทย-
ไปตราบนานเท่านาน

จาก: นศท.นิหมาน มะแซ ชั้นปีที่3 - nih_maan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:02:30 - IP: 180.180.200.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวลทั้งหลาย

จาก: นศท.เกริกฤทธิ์ เรืองยังมี ชั้นปีที่ 1 - seenskyline_99@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:03:03 - IP: 118.173.189.xxx

- ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
- ขอพระองค์ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทย-
ไปตราบนานเท่านาน


จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - mae_kby@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:03:12 - IP: 182.52.166.xxx

- ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล
- พระองค์ทรงเป็นพ่อในดวงใจของไทยทั่วหล้า

จาก: นศท.อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ - mae_kby@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:04:57 - IP: 182.52.166.xxx

ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.นิหมาน มะแซ ชั้นปีที่3 - nih_maan@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:07:19 - IP: 180.180.200.xxx

1- "ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่ง2- ขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย
3- บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
4- เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
5- สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
6- อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล
7- ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
8- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์
9- พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอด
10- ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติ


จาก: นศท. มุสเล็ม มะสารี ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 21 - memyselfbymew_joy@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:07:32 - IP: 182.52.166.xxx

เรารักในหลวง

จาก: นศท.เกริกฤทธิ์ เรืองยังมี ชั้นปีที่ 1 - seenskyline_99@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:07:44 - IP: 118.173.189.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

และอายุยืนและได้ครองประเทศไทยตลอดไปกระผมขอให้พระองค์มีทรงหายทรงหายจากการประชวรและขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรงและพลานามัยสมพลานามัยสมบูรณ์กระผมขอให้ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล
ข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณพ่อหลวง
ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทย-
ไปตราบนานเท่านาน
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Long Live The King
ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร

กระผมจะสัญญาว่ากระผมจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

จาก: น.ศ.ท.นาย อารัญซู ดามัน - arzoo-u-me-@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:15:49 - IP: 182.52.166.xxx

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน
ทรงวิริยะอุตสาหะ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:16:31 - IP: 222.123.139.xxx

ขอทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:18:41 - IP: 222.123.139.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์
มีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:20:01 - IP: 222.123.139.xxx

ผมรักในหลวงครับ

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:21:07 - IP: 222.123.139.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วครับ


จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:23:45 - IP: 222.123.139.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจะไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:27:52 - IP: 222.123.139.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:29:09 - IP: 222.123.139.xxx

ผมขอให้พระองค์หายเร็วๆและร่างกายแข็งแรงครับ ผมจะเป็นเด็กดีของชาติเช่นกันครับ

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:30:56 - IP: 222.123.139.xxx

ขอให้ท่านมีพลานมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:32:57 - IP: 222.123.139.xxx

อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกัน

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:34:49 - IP: 222.123.139.xxx

ผมขอให้พระองค์หายเร็วๆและร่างกายแข็งแรงครับ ผมจะเป็นเด็กดีของชาติเช่นกันครับ


ชั้นปีที่ 3 หมวด2 หมู่5 เลขที่32

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:38:11 - IP: 118.173.183.xxx

ขอทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไปชั้นปีที่ 3 หมวด2 หมู่5 เลขที่32

จาก: นศท.อัสลารี กะ - - asari_boy@hotmail.com - - 23 ตุลาคม 53, 20:39:36 - IP: 118.173.183.xxx

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน
ทรงวิริยะอุตสาหะ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์


ชั้นปีที่ 3 หมวด2 หมู่5 เลขที่32

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - - - asari_boy@hotmail.com - - - 23 ตุลาคม 53, 20:40:31 - IP: 118.173.183.xxx

ขอให้พระองค์ท่านมีอายุยืนนานนะคะ

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - - 23 ตุลาคม 53, 20:41:39 - IP: 118.173.183.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - - - asari_boy@hotmail.com - - - 23 ตุลาคม 53, 20:43:11 - IP: 118.173.183.xxx

ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: : นศท.อัสลารี กะจิ - - - asari_boy@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:44:30 - IP: 118.173.183.xxx

1.เราก็เป็นคนหนึ่งที่รักในหลวงและพระราชินีมากมีความรู้สึกแรงกล้าที่ต้องการเป็นคนดี
2.ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วแคว้นแดนไทยและสากลโลก จงโปรดคุ้มครองอภิบาลรักษาให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยาวนาน
3.เราเป็นคนไทยมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
4.กษัตริย์ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงชนประชาราษฎร์
5.ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงขจัดปัญหาด้วยโครงการพระราชดำริ
6.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
7.ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
8.ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงชนประชาราษฎร์ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรวมใจภักดีรักในหลวง
9.ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
10.ทรงพระเจริญ พวงเราชาวไทยรักและเทิดไท้พ่อของแผ่นดิน ไว้เหนือ

จาก: นศท.อาหมัด เซ็ง - amad.seng@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:47:36 - IP: 182.52.166.xxx

๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๓ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๔ ทรงหายจากพระอาการประชวร
๕ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพวกเราตลอดไป
๖ เรารักในหลวง
๗ ทรงพระเกษมสัมราญ
๘ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
๙ พระบารมีอันแผ่ไพศาล
๑0 ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท. มาโนช แซ ชั้นปีที่ ๓ - deemanot@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:48:39 - IP: 182.52.166.xxx

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 20:48:44 - IP: 118.173.183.xxx

๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๓ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๔ ทรงหายจากพระอาการประชวร
๕ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพวกเราตลอดไป
๖ เรารักในหลวง
๗ ทรงพระเกษมสัมราญ
๘ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
๙ พระบารมีอันแผ่ไพศาล
๑0 ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท.ศุภชัย ยะลาหะ - deen_chai@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 22:21:56 - IP: 113.53.254.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

จาก: ซานาวี เจะบือราเฮง ชั้นปีที่2หมวดที่2 หมู่ที่8 - ไม่ระบุ - 23 ตุลาคม 53, 22:35:01 - IP: 124.157.131.xxx

๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๓ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๔ ทรงหายจากพระอาการประชวร
๕ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพวกเราตลอดไป
๖ เรารักในหลวง
๗ ทรงพระเกษมสัมราญ
๘ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
๙ พระบารมีอันแผ่ไพศาล
๑0 ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท.มะไฮลี สาและ - mahailee2j_@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 22:36:26 - IP: 113.53.254.xxx

๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๓ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๔ ทรงหายจากพระอาการประชวร
๕ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพวกเราตลอดไป
๖.ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงชนประชาราษฎร์ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรวมใจภักดีรักในหลวง
๗.ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
๘.ทรงพระเจริญ พวงเราชาวไทยรักและเทิดไท้พ่อของแผ่นดิน ไว้เหนือ
๙พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน
๑0ทรงวิริยะอุตสาหะ

จาก: นศท.ฮัมดี อาแว - deen_chai@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 22:50:12 - IP: 113.53.254.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ชรกอวี มะสัน - deen_chai@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 23:13:25 - IP: 113.53.254.xxx

๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๓ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๔ ทรงหายจากพระอาการประชวร
๕ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพวกเราตลอดไป
๖.ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงชนประชาราษฎร์ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรวมใจภักดีรักในหลวง
๗.ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
๘.ทรงพระเจริญ พวงเราชาวไทยรักและเทิดไท้พ่อของแผ่นดิน ไว้เหนือ
๙พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน
๑0ทรงวิริยะอุตสาหะ

จาก: นศท.กัมพล สังรี ชั้นปี2 หมวด2 หม่8 เลขที่1 - alone5847@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 23:17:51 - IP: 113.53.254.xxx

1 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
3 มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
4 ทรงหายจากพระอาการประชวร
5 เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพวกเราตลอดไป
6.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
7.ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
8.ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงชนประชาราษฎร์ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรวมใจภักดีรักในหลวง
9Long Live The King
10ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ

จาก: นศท.มะไฮลี สาและ ขั้นปี2 หมวด2 หมู่8 เลขที่10 - mahailee2J@hotmail.com - 23 ตุลาคม 53, 23:50:52 - IP: 113.53.254.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ขอทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.กันตภณ ชูวงศ์ - banz_get@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 10:30:29 - IP: 118.173.140.xxx

Long Live The King
ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ

จาก: นศท.วิทยา เพชรฤทธิ์ - wittaya_bird_@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 10:51:07 - IP: 180.180.228.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 11:07:31 - IP: 180.180.229.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนยิ่งยืนนาน

จาก: ลัดดา ณ นคร - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 15:38:35 - IP: 61.7.133.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพนามัยสมบูรณ์ทรงหายจากการประชวนมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: กมล ณ นคร - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 15:41:49 - IP: 61.7.133.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 17:54:30 - IP: 110.77.152.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพนามัยสมบูรณ์ทรงหายจากการประชวนมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 17:58:18 - IP: 110.77.152.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - ,amhconan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 18:02:32 - IP: 110.77.152.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 18:03:34 - IP: 110.77.152.xxx

Long Live The King
ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangcnan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 18:05:29 - IP: 110.77.152.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ขอทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 18:08:21 - IP: 110.77.152.xxx

1 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
3 มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
4 ทรงหายจากพระอาการประชวร
5 เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพวกเราตลอดไป
6.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
7.ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
8.ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงชนประชาราษฎร์ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรวมใจภักดีรักในหลวง
9Long Live The King
10ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 18:09:36 - IP: 110.77.152.xxx

เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
อภิวาทปิติอภิสมัย
วันมหามงคลของชาวไทย
ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 18:12:00 - IP: 110.77.152.xxx

ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 18:13:36 - IP: 110.77.152.xxx

อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกัน

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 18:15:48 - IP: 110.77.152.xxx

ขอให้ท่านมีพลานมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

จาก: นศท.อับดุลรอมัน อาแย - mangconan@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 18:17:48 - IP: 110.77.152.xxx

1.Long Live The King
2.ผมรักในหลวงครับ
3.ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
4.เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
5.ขอให้ในหลวงทรง หายจากอาการประชวรในเร็ววัน

6.ขอให้มีพลานามัยแข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพธิ์ของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
7.อยู่คู่ปวงชนไทยไปตราบนานเท่านาน
8.ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย
9.ขอให้พระองค์ทรงหายจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด
10.God save the King


จาก: นศท.ซาฟารี สาแหละ - safaree_childhome@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 18:23:33 - IP: 182.52.160.xxx

ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

จาก: มุสกตาฟาร์ โตะฮีเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 18:56:22 - IP: 118.173.182.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.มุสตาฟาร์ โตะฮิเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 18:57:09 - IP: 118.173.182.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ


จาก: นศท.มุสตาฟาร์ โตะฮิเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 18:58:52 - IP: 118.173.182.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย

จาก: นศท.มุสตาฟาร์ โตะฮิเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 18:59:22 - IP: 118.173.182.xxx

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

จาก: นศท.มุสตาฟาร์ โตะฮิเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 18:59:52 - IP: 118.173.182.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญและมีพระวรกายที่แข็งแรง


จาก: นศท.มุสตาฟาร์ โตะฮิเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 19:00:22 - IP: 118.173.182.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย

จาก: นศท.มุสตาฟาร์ โตะฮิเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 19:01:05 - IP: 118.173.182.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย


จาก: นศท.มุสตาฟาร์ โตะฮิเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 19:01:31 - IP: 118.173.182.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.มุสตาฟาร์ โตะฮิเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 19:02:20 - IP: 118.173.182.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพนามัยสมบูรณ์ทรงหายจากการประชวนมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.จทบ.ปน.หมัดอาลาวี แวดราแม - mad_alawee@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:02:37 - IP: 182.52.167.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"


จาก: นศท.มุสตาฟาร์ โตะฮิเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 19:03:09 - IP: 118.173.182.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป


จาก: นศท.ฐิติพงศ์ ถูริปัญญานนท์ - jomdace@gmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:04:39 - IP: 223.206.153.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.มุสตาฟาร์ โตะฮิเล - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 19:05:21 - IP: 118.173.182.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"


จาก: นศท.ฐิติพงศ์ ถูริปัญญานนท์ - jomdace@gmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:06:41 - IP: 223.206.153.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และทรงเกษมสำราญ

จาก: อาลีย๊ะ อะลีหะ - ilyas_dragon@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:11:42 - IP: 110.77.152.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ขอทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:11:46 - IP: 118.173.182.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:13:05 - IP: 118.173.182.xxx

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:14:08 - IP: 118.173.182.xxx

อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:14:59 - IP: 118.173.182.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ


จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:15:45 - IP: 118.173.182.xxx

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานตลอดไป
- ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็วไว
- ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท. อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ ชั้นปีที่ 2 - mae_kby@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:16:01 - IP: 182.52.167.xxx

ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อองค์ในหลวง

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:16:30 - IP: 118.173.182.xxx

ขอให้พระองค์ท่านมีอายุยืนนานนะคะ

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:17:03 - IP: 118.173.182.xxx

- ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป
- ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท. อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ ชั้นปีที่ 2 - mae_kby@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:18:35 - IP: 182.52.167.xxx

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:18:49 - IP: 118.173.182.xxx

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 24 ตุลาคม 53, 19:21:41 - IP: 118.173.148.xxx

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 24 ตุลาคม 53, 19:22:20 - IP: 118.173.148.xxx

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน


จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - :bengee-biif@windowslive.com - 24 ตุลาคม 53, 19:22:55 - IP: 118.173.148.xxx

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 24 ตุลาคม 53, 19:23:24 - IP: 118.173.148.xxx

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 24 ตุลาคม 53, 19:23:56 - IP: 118.173.148.xxx

ครองประเทศ เพียงสรวงทิพย์ ๖๐ ปี ความภักดี ล้วนหล่อหลอม สู่จอมชัย
ณ ใต้ร่ม ไตรรงค์ คงเป็นชาติ เพราะร่มบาท ภูมิพล มงคลสมัย
กราบพระบาท นอบน้อม พร้อมกายใจ ถวายไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ


จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 24 ตุลาคม 53, 19:24:36 - IP: 118.173.148.xxx

สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี


จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 24 ตุลาคม 53, 19:25:28 - IP: 118.173.148.xxx

คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย
รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา
ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า
ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 24 ตุลาคม 53, 19:26:17 - IP: 118.173.148.xxx

บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม
๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี
ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่
พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ


จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - mailto:bengee-biif@windowslive.com - 24 ตุลาคม 53, 19:26:46 - IP: 118.173.148.xxx

- หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย
- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
- ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อพระองค์
- love long live the king
- I love the King more then Eveything.

จาก: นศท. อับดุลเราะห์มาน หลีดีใจ ชั้นปีที่ 2 - mae_kby@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:27:11 - IP: 182.52.167.xxx

รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า
เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย


จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 24 ตุลาคม 53, 19:27:18 - IP: 118.173.148.xxx

1-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2-ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
3-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
4-ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
5-เราจะช่วยรักษาดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดเพื่อในหลวงของเรา
6-ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
7-ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
8-อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
9-ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
10-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.ฮาวาริส มามะ ปี2 จทบ.ปน. - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 19:28:22 - IP: 118.174.216.xxx

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
- ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
- ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร

จาก: นศท.อาหมัด เซ็ง ชั้นปีที่ 2 - amad.seng@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:35:51 - IP: 182.52.167.xxx

ขอให้พ่ออยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ.ปน. ปี3 - luqman_042hotmail.co - 24 ตุลาคม 53, 19:42:55 - IP: 118.173.184.xxx

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
- ขอให้มีพระวรกายสุขภาพแข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวสยาม
- ขอให้พระวรกายที่แข็งแรงในเร็ววัน

จาก: นศท.อาหมัด เซ็ง ชั้นปีที่ 2 - amad.seng@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:44:10 - IP: 182.52.167.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ.ปน. - luqman_04@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:47:07 - IP: 118.173.184.xxx

- ขอให้มีพระวรกายสุขภาพแข็งแรง

จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ. ปน ปี3 - luman_04@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:51:02 - IP: 118.173.184.xxx

"ขอพระองค์ สุขเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:52:09 - IP: 223.207.181.xxx

ขอให้พระวรกายที่แข็งแรงในเร็วๆ

จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ. ปน ปี3 - - luman_04@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:53:48 - IP: 118.173.184.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ. ปน ปี3 - - - luman_04@hotmail.com - - 24 ตุลาคม 53, 19:55:53 - IP: 118.173.184.xxx

ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ. ปน ปี3 - - - - luman_04@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 19:57:39 - IP: 118.173.184.xxx

- ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
- รักพ่อมาก.ขอให้พ่อมีแต่ความสุข
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.อาหมัด เซ็ง ชั้นปีที่ 2 - amad.seng@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:01:05 - IP: 182.52.167.xxx

ขอพระองค์ทรงพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวสยาม

จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ. ปน ปี3 - - - - - luman_04@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:01:58 - IP: 118.173.184.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:02:18 - IP: 223.207.181.xxx

ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:02:46 - IP: 118.173.140.xxx

ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงหายจากพระอาการประชวร

จาก: นศท.อัสรี หะยีเจ๊ะมะ ม.2 หมวด3 เลขที่49 ปีที่2 - afa_36@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:02:52 - IP: 110.77.152.xxx

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:03:09 - IP: 223.207.181.xxx

- ขอให้พระวรกายที่แข็งแรงในเร็วๆ
- ขอให้มีพระวรกายสุขภาพแข็งแรง
- ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
- ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.ยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ชั้นปีที่ 2 - yusri_doloh@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:04:29 - IP: 182.52.167.xxx

เทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงทำให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:04:44 - IP: 223.207.181.xxx

ขอให้พระวรกายที่แข็งแรงในเร็วๆ

จาก: นศท.สุกรี ยูโซะ จทบ.ปน - e-poppie_two@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:07:57 - IP: 110.77.152.xxx

ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:08:50 - IP: 118.173.129.xxx

- ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
- รักพ่อมาก.ขอให้พ่อมีแต่ความสุข
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:09:12 - IP: 223.207.181.xxx

พระองค์ท่านทรงเหนื่อยจาการทรงงาน เราชาวไทยต้องสามัคคี

จาก: นศท.สุกรี ยูโซะ จทบ. ปน - e-poppie_two@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:09:44 - IP: 110.77.152.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงหายจากพระอาการประชวร

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:11:02 - IP: 118.173.129.xxx

1-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2-ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
3-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
4-ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
5-เราจะช่วยรักษาดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดเพื่อในหลวงของเรา
6-ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
7-ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
8-อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
9-ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
10-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.เอ็มอาฟาน ดอเลาะ ปี2 จทบ.ปน. - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 20:11:33 - IP: 118.174.216.xxx

- ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี
- มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
- Long Live The King
- ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.ยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ชั้นปีที่ 2 - yusri_doloh@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:11:37 - IP: 182.52.167.xxx

พระองค์ทรงเป็นพ่อในดวงใจของไทยทั่วหล้า

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:11:50 - IP: 223.207.181.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:13:27 - IP: 118.173.129.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:14:05 - IP: 118.173.129.xxx

บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:14:20 - IP: 223.207.181.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ. ปน ปี3 - - - - - - luman_04@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:15:19 - IP: 118.173.184.xxx

เรารักในหลวง

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:17:21 - IP: 223.207.181.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:17:22 - IP: 118.173.129.xxx

ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อองค์ในหลวง

จาก: นศท.สุกรี ยูโซะ จทบ.ปน - e-poppie_two@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:17:31 - IP: 110.77.152.xxx

ข้าพเจ้าจะขอประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อถวายความดีนี้เพื่อองค์ในหลวง

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:17:53 - IP: 118.173.129.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ

จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ. ปน ปี3 - - - - - - - luman_04@hotmail.com - - 24 ตุลาคม 53, 20:19:16 - IP: 118.173.184.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:19:47 - IP: 118.173.129.xxx

ล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล
ยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจน ทรงห่วงกังวนดั่งหยาดฝนชโลมผืนล้า
ถึงว่าป่าดงพฤกษ์ไพรพงทรงสู่ดั้นด้น ถึงกายหมองหม่นแดดฝนไม่คิดนำพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมา ทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:19:56 - IP: 223.207.181.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:20:35 - IP: 118.173.129.xxx

รู้รัก สามัคคี ทำความดีถวายในหลวง

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:23:04 - IP: 118.173.129.xxx

บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม
๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี
ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่
พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:23:24 - IP: 223.207.181.xxx

พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ. ปน ปี3 - - - - - luqman_04@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:23:44 - IP: 118.173.184.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

จาก: น.ศ.ท ฟัรฮัน สุหลง หมวด 3 หมู่ 2 จทบ ปน - Farhan alislam@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:24:49 - IP: 118.173.184.xxx

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

จาก: น.ศ.ท ฟัรฮัน สุหลง หมวด 3 หมู่ 2 จทบ ปน - Farhan alislam@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:26:48 - IP: 118.173.184.xxx

ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืน


จาก: นศท.ลุกมาน เจะโซะ จทบ. ปน ปี3 - - - - - - luqman_04@hotmail.com - - 24 ตุลาคม 53, 20:28:09 - IP: 118.173.184.xxx

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

จาก: น.ศ.ท ฟัรฮัน สุหลง หมวด 3 หมู่ 2 จทบ ปน - Farhan alislam@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:28:51 - IP: 118.173.184.xxx

- ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

จาก: น.ศ.ท ฟัรฮัน สุหลง หมวด 3 หมู่ 2 จทบ ปน - Farhan alislam@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:30:22 - IP: 118.173.184.xxx

ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

จาก: น.ศ.ท ฟัรฮัน สุหลง หมวด 3 หมู่ 2 จทบ ปน - Farhan alislam@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:31:28 - IP: 118.173.184.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและอยู่เป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: น.ศ.ท ฟัรฮัน สุหลง หมวด 3 หมู่ 2 จทบ ปน - Farhan alislam@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:32:55 - IP: 118.173.184.xxx

- ขอพระองค์จงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง
ตลอดกาลนาน

จาก: น.ศ.ท ฟัรฮัน สุหลง หมวด 3 หมู่ 2 จทบ ปน - Farhan alislam@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:33:57 - IP: 118.173.184.xxx

- ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทรงคุ้มครองพระองค์

จาก: น.ศ.ท ฟัรฮัน สุหลง หมวด 3 หมู่ 2 จทบ ปน - Farhan alislam@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:35:19 - IP: 118.173.184.xxx

- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยชั่วกาลนานเทอญ

จาก: น.ศ.ท ฟัรฮัน สุหลง หมวด 3 หมู่ 2 จทบ ปน - Farhan alislam@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:36:19 - IP: 118.173.184.xxx

- ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์
มีพระชนมายุยืนนาน

จาก: น.ศ.ท ฟัรฮัน สุหลง หมวด 3 หมู่ 2 จทบ ปน - Farhan alislam@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:37:36 - IP: 118.173.184.xxx

๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๓ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๔ ทรงหายจากพระอาการประชวร
๕ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพวกเราตลอดไป
๖ เรารักในหลวง
๗ ทรงพระเกษมสัมราญ
๘ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
๙ พระบารมีอันแผ่ไพศาล
๑0 ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท.สุกรี อิแต - aum_lovedeen@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:40:00 - IP: 182.52.160.xxx


ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไปจาก: นศท.อูมัร โตะโยะ หมวด3 หมู่3 จทบ.ปน - iqwatulmuslimin@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 20:54:08 - IP: 118.173.184.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.อูมัร โตะโยะ หมวด3 หมู่3 จทบ.ปน - iqwatulmuslimin@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 21:00:19 - IP: 118.173.184.xxx

ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ

จาก: นศท.อูมัร โตะโยะ หมวด3 หมู่3 จทบ.ปน - iqwatulmuslimin@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 21:03:10 - IP: 118.173.184.xxx

พระองค์ท่านทรงเหนื่อยจาการทรงาน เราชาวไทยต้องสามัคคี

จาก: นศท.อูมัร โตะโยะ หมวด3 หมู่3 จทบ.ปน - iqwatulmuslimin@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 21:05:20 - IP: 118.173.184.xxx

๑.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๒.ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๓.ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความรักของพ่อ
๔.ร่วมกันทำความดี เพื่อให้พ่อของเราสบายใจ
๕.ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง
๖.พระองค์ทรงเป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับชาวไทยทุกคน
๗.พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตอยู่ในดวงใจไทยทุกคนตลอดไป
๘.ทุกหยาดเหงื่อแรงกายของพระองค์ก็เพื่อชนชาวไทยทุกคน
๙.ไทยทุกคน รัก และภักดีต่อในหลวงของเรา
๑๐.พระองค์ทรงครองราชย์ด้วยหลักทศพิศราชธรรม

จาก: นศท.หญิงกรวิภา ผลสุก - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 21:06:55 - IP: 223.205.59.xxx

ขอให้พระอง์เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยไป

จาก: นศท.อูมัร โตะโยะ หมวด3 หมู่3 จทบ.ปน - iqwatulmuslimin@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 21:07:08 - IP: 118.173.184.xxx

ทุกหยาดเหงื่อแรงกายของพระองค์ก็เพื่อชนชาวไทย

จาก: นศท.อูมัร โตะโยะ หมวด3 หมู่3 จทบ.ปน - iqwatulmuslimin@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 21:09:15 - IP: 118.173.184.xxx

๑.เรารักในหลวง
๒.ทรงพระเกษมสัมราญ
๓.พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
๔.พระบารมีอันแผ่ไพศาล
๕.ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง
๖.ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
๗.ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
๘.อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
๙.ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
๑0.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.อูมัร โตะโยะ หมวด3 หมู่3 จทบ.ปน - iqwatulmuslimin@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 21:17:29 - IP: 118.173.184.xxx

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จาก: นศท. แวอานันท์ แวยูโซ๊ะ หมวด 3 หมู่2 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 22:01:27 - IP: 118.173.184.xxx

๑.เรารักในหลวง
๒.ทรงขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี
-๓มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๔ Long Live The King
๕ ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน พระเกษมสัมราญ
๗.พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
๘.พระบารมีอันแผ่ไพศาล
๙.ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง
๑0.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่าน

จาก: นศท.กัมพล สังรี ชั้นปี2 หมวด2 หมู่8เลขที่1 - alone5847@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 22:18:31 - IP: 113.53.254.xxx

1. ทรงพระเจริญ
2. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
3. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
4. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
5. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
6. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
7. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
9. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
10.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ศุภชัย ยะลาหะ ปี3 หมวด4 หมู่2 จทบ.ปน - deen_chai@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 22:18:48 - IP: 113.53.254.xxx

๑.เรารักในหลวง
๒.ทรงขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี
๓.มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๔. Long Live The King
๕. ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
๖. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน พระเกษมสัมราญ
๗.พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
๘.พระบารมีอันแผ่ไพศาล
๙.ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง
๑0.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่าน

จาก: นศท.ชรกอวี มะสัน ปี3 หมวด4 หมู่2 จทบ.ปน - deen_chai@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 22:22:49 - IP: 113.53.254.xxx

1.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
2.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
3.ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
4.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
5.๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
6.ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
7.แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
8.ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
9.ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
10.พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

จาก: นศท. อัมดี บาเหะ หมวด 3 หมู่ 3 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 22:23:24 - IP: 118.173.184.xxx

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6-ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
7-ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
8-อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
9-ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
10-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.มะไฮลี สาและ ชั้นปี2 หมวด2 หมู่8 เลขที่10 - mahailee2j - 24 ตุลาคม 53, 22:24:26 - IP: 113.53.254.xxx

1.เรารักในหลวง
2.ทรงขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี
3.มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
4. Long Live The King
5. ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10.. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
10.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.ฮัมดี อาแว ปี3 หมวด4 หมู่2 จทบ.ปน - deen_chai@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 22:27:12 - IP: 113.53.254.xxx

1.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
2.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
3.ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
4.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จาก: นศท.อิบซบุเลาะ มะยิ - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 22:28:17 - IP: 113.53.254.xxx


ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป


จาก: น.ส สุพรรษา คงเขียว - dowzalovely@hotmail.com - 24 ตุลาคม 53, 22:30:30 - IP: 58.8.18.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร

จาก: นางสาว ศรีวรรณ นวลหมาก - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 22:33:17 - IP: 58.8.18.xxx

1. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
2. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
3. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
4. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
8. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
9. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
10. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

จาก: นศท. ฟุรกอน ยามา หมวด 3 หมู่2 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 22:34:03 - IP: 118.173.184.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีอายุยืนนาน

จาก: นายฉลวย-ด.ช จักรกฤษพงษ์ คงเขียว - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 22:35:58 - IP: 58.8.18.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร


จาก: นางสาวศรีวรรณ นวลหมวก - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 22:37:20 - IP: 58.8.18.xxx

1.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
2.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
3.ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
4.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
5.๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
6.ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
7.แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
8.ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
9.ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
10.พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

จาก: นศท. อัมดี บาเหะ ปี 2 หมวด 3 หมู่ 3 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 22:42:59 - IP: 118.173.184.xxx

1. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
2. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
3. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
4. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
8. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
9. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
10. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

จาก: นศท. ฟุรกอน ยามา ปี 2 หมวด 3 หมู่2 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 22:48:02 - IP: 118.173.184.xxx

๑.เรารักในหลวง
๒.ทรงพระเกษมสัมราญ
๓.พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
๔.พระบารมีอันแผ่ไพศาล
๕.ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง
๖.ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
๗.ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
๘.อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
๙.ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
๑0.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.อูมัร โตะโยะ หมวด3 ปี2 หมู่3 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 24 ตุลาคม 53, 22:52:23 - IP: 118.173.184.xxx

ขอให้ในหลวงมีอายุยืนนาน

จาก: สิรัชนีย์ กรรมารางกูร - - - 25 ตุลาคม 53, 7:36:49 - IP: 125.27.83.xxx

ขอให้พระทรงหายจากประชวรและขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: ปัทมพร , สมฤทัย สายสิน - nupat2508@hotmail.co.th - 25 ตุลาคม 53, 13:54:41 - IP: 124.157.225.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.ผ่านศึก แย้มโรจน์ - pat.za_1993@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 15:09:20 - IP: 118.173.229.xxx

1-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2-ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
3-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
4-ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
5-เราจะช่วยรักษาดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดเพื่อในหลวงของเรา
6-ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
7-ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
8-อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
9-ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
10-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.ฮาวาริส มามะ ปี2 จทบ.ปน. - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 17:47:53 - IP: 118.173.187.xxx

1-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2-ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
3-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
4-ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
5-เราจะช่วยรักษาดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดเพื่อในหลวงของเรา
6-ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
7-ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
8-อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
9-ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
10-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.เอ็มอาฟาน ดอเลาะ ปี2 จทบ.ปน. - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 17:51:12 - IP: 118.173.187.xxx

1-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2-ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
3-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
4-ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
5-เราจะช่วยรักษาดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดเพื่อในหลวงของเรา
6-ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
7-ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
8-อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
9-ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
10-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.รุสดี หะยียะผา ปี2 จทบ.ปน. - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 17:53:54 - IP: 118.173.187.xxx

1.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
2.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
3.ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
4.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
5.๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
6.ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
7.แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
8.ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
9.ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
10.พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

จาก: นศท.จารุพงษ์ หนูเหลือ ปี3 จทบ.ทส - noa_h3@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 17:56:54 - IP: 118.173.132.xxx

1. ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
2. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล
3. ขอให้สมเด็จพระราชินี ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินตลอดไป
4. ขออวยพรให้พ่อหลวงจงให้จากการประชวนไวไว อยู่เป็นร่ม ดพธิ
5. ของชนชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
6. พระองค์คือ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
7. พระองค์คือศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
8. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
เรารักในหลวง
9. คนไทยอยู่เห็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี
10. พอเพียง เพียงพอ เพื่อพ่อหลวง

จาก: นศท.ซาฟารี สาแหละ - safaree_childhome@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:15:39 - IP: 182.52.165.xxx

1. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
2. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
3. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
4. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
5.๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
6.ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
7.แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
8.ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
9-ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
10-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.ณัฐพล ปานจันทร์ ปี3 จทบ.ท.ส. - gm_kanapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:17:14 - IP: 223.205.81.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร

จาก: นศท.กันตภณ ชูวงศ์ - banz_get@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:17:49 - IP: 118.173.140.xxx

ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง
ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:19:39 - IP: 118.173.140.xxx

1. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
2. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
3. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
4. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
5. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
6. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
7. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
8. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
9. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
10. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

จาก: นศท.ลุตฟี สาแหละ - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 18:20:25 - IP: 182.52.165.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญหายจากอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญแก่เหล่าพสกนิกรยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเจริญ

จาก: นศท.วิทยา เพชรฤทธิ์ - wittaya_bird_@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:21:43 - IP: 118.173.140.xxx

1. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน
2. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
3. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
4. ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป
5. ข้อให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว
6. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญและร่มโพธิ์แก่พสกนิกรชาวไทยทัว่หล้า
7. ขอพระองค์ทรงพระเจริญทั้งพระวรกายและกำลังใจ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
8. ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญ
9. ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
10. ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอถวายความดีทั้งปวงที่ทำมาแด่องค์พ่อหลวง เพื่อขอให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยไว

จาก: นศท. ธนา แสงฉาย - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 18:28:52 - IP: 118.173.141.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"


จาก: นศท.กันตภณ ชูวงศ์ - banz_get@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:36:39 - IP: 180.180.228.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.กันตภณ ชูวงศ์ - banz_get@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:37:50 - IP: 180.180.228.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชน มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.กันตภณ ชูวงศ์ - banz_get@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:40:27 - IP: 180.180.228.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.กันตภณ ชูวงศ์ - banz_get@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:41:41 - IP: 180.180.228.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยไวและทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนานแสนนาน

จาก: นศท.กันตภณ ชูวงศ์ - banz_get@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:43:02 - IP: 180.180.228.xxx


พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 25 ตุลาคม 53, 18:44:00 - IP: 118.173.155.xxx


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 25 ตุลาคม 53, 18:44:55 - IP: 118.173.155.xxx

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 25 ตุลาคม 53, 18:45:31 - IP: 118.173.155.xxx

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก..........จงบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท.กันตภณ ชูวงศ์ - banz_get@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:45:43 - IP: 180.180.228.xxx

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - mailto:bengee-biif@windowslive.com - 25 ตุลาคม 53, 18:46:10 - IP: 118.173.155.xxx

ขอให้ในหลวงมีสขภาพและพลานมัยที่ดีไปนานๆ

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 25 ตุลาคม 53, 18:46:45 - IP: 118.173.155.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พลานามัยสมบูรณ์
มีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย

จาก: นศท.กันตภณ ชูวงศ์ - banz_get@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:46:53 - IP: 180.180.228.xxx

Long live the King

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 25 ตุลาคม 53, 18:47:17 - IP: 118.173.155.xxx

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 25 ตุลาคม 53, 18:48:03 - IP: 118.173.155.xxx

เทิดพระเกียรติ เกริกก้อง ภูวนัย ภูมิพล ล้นเกล้าไทย เลิศหล้า
เฉลิมชนม์ ๘๐ พรรษา ค่าล้ำ ปวงประชา น้อมฯ ถวายไท้ ทรงพระ เจริญเทอญ

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 25 ตุลาคม 53, 18:48:42 - IP: 118.173.155.xxx

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 25 ตุลาคม 53, 18:49:25 - IP: 118.173.155.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

จาก: นศท.กันตภณ ชูวงศ์ - banz_get@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 18:50:43 - IP: 180.180.228.xxx

พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

จาก: นศท.หญิง ปัญญรัตน์ เเก้วเกษ จทบ.ปน ชั้นปีที่2 - bengee-biif@windowslive.com - 25 ตุลาคม 53, 18:52:56 - IP: 118.173.155.xxx

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรง
- ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยืนนาน
- ข้อให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็วไว

จาก: นศทใอหมัด เซ็ง ชั้นปีที่ 2 - amad.seng@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:27:01 - IP: 182.52.160.xxx

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรง
- ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยืนนาน
- ข้อให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็วไว

จาก: นศท.อาหมัด เซ็ง ชั้นปีที่ 2 - amad.seng@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:30:24 - IP: 182.52.160.xxx

เทิดพระเกียรติ เกริกก้อง ภูวนัย ภูมิพล ล้นเกล้าไทย เลิศหล้า
เฉลิมชนม์ ๘๐ พรรษา ค่าล้ำ ปวงประชา น้อมฯ ถวายไท้ ทรงพระ เจริญเทอญ

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:31:47 - IP: 180.180.119.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:32:17 - IP: 180.180.119.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ


จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:33:06 - IP: 180.180.119.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 19:37:39 - IP: 113.53.5.xxx

ขอให้พระองค์ท่านมีอายุยืนนานนะคะ

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 19:37:41 - IP: 113.53.5.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็วไว

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 19:37:44 - IP: 113.53.5.xxx

ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 19:37:47 - IP: 113.53.5.xxx

พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 19:37:51 - IP: 113.53.5.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 19:37:53 - IP: 113.53.5.xxx

ขอให้พระองค์ท่านมีอายุยืนนาน

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 19:37:55 - IP: 113.53.5.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 19:38:00 - IP: 113.53.5.xxx

ขอให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรง

จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:38:48 - IP: 180.180.119.xxx

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง


จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:40:36 - IP: 180.180.119.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"


จาก: นศท.อัสลารี กะจิ - asari_boy@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:41:11 - IP: 180.180.119.xxx

- ขอพระองค์อยู่คู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
- เราจะทำดีถวายพ่อหลวง
- อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพ่อหลวง
- รวมใจภักดี รัก ในหลวง

จาก: นศท.อาหมัด เซ็ง ชั้นปีที่ 2 - amad.seng@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:42:32 - IP: 182.52.160.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร

จาก: นศท.วิทยา เพชรฤทธิ์ - wittaya_bird_@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:44:25 - IP: 180.180.228.xxx

-พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทย
-พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเราชาวไทย

จาก: นศท.อาหมัด เซ็ง ชั้นปีที่ 2 - amad.seng@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:45:59 - IP: 182.52.160.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ขอทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.วิทยา เพชรฤทธิ์ - wittaya_bird_@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:46:55 - IP: 180.180.228.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พลานามัยสมบูรณ์
มีพระวรกายแข็งแรง
ปราศจากโรคร้าย

จาก: นศท.วิทยา เพชรฤทธิ์ - wittaya_bird_@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:47:38 - IP: 180.180.228.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

จาก: นศท.วิทยา เพชรฤทธิ์ - wittaya_bird_@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:49:20 - IP: 180.180.228.xxx

ขอให้พ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:50:40 - IP: 117.47.182.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยไวและทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนานแสนนาน

จาก: นศท.วิทยา เพชรฤทธิ์ - wittaya_bird_@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:50:54 - IP: 180.180.228.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.วิทยา เพชรฤทธิ์ - wittaya_bird_@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:51:56 - IP: 180.180.228.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชน มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.วิทยา เพชรฤทธิ์ - wittaya_bird_@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:53:08 - IP: 180.180.228.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พลานามัยสมบูรณ์
มีพระวรกายแข็งแรง
ปราศจากโรคร้าย

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:54:35 - IP: 180.180.228.xxx

ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง
ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:55:38 - IP: 180.180.228.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - banz_get@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:56:17 - IP: 180.180.228.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:57:03 - IP: 180.180.228.xxx

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก..........จงบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:57:44 - IP: 180.180.228.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:58:37 - IP: 180.180.228.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:59:08 - IP: 117.47.182.xxx

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ขอทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 19:59:58 - IP: 180.180.228.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยไวและทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนานแสนนาน

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:00:56 - IP: 180.180.228.xxx

รวมใจภักดี รัก ในหลวง

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:01:14 - IP: 117.47.182.xxx

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์

จาก: นศท.อักรอม บือแน ชั้นปีที่ 2 - akrom.aziz@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:01:39 - IP: 182.52.160.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชน มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:01:47 - IP: 180.180.228.xxx

"ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป"

จาก: นศท.พิพัฒน์พงศ์ พันธุเสน - dekraideengsa@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:02:34 - IP: 180.180.228.xxx

Long Live The King และขอให้ปราศจากโรคร้าย

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:04:47 - IP: 117.47.182.xxx

อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:05:57 - IP: 117.47.182.xxx

พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:08:35 - IP: 117.47.182.xxx

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี


จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:10:29 - IP: 117.47.182.xxx

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:17:46 - IP: 117.47.182.xxx

Long Live The King

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:18:26 - IP: 118.173.188.xxx

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:18:52 - IP: 118.173.188.xxx

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:19:11 - IP: 117.47.182.xxx

พระองค์คือผู้ให้ความร่มเย็นแก่แผ่นดิน

จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:20:59 - IP: 118.173.188.xxx

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา


จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:21:22 - IP: 118.173.188.xxx

ร้อยดวงใจถวายพ่อ เพื่อตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่าน
ร้อยความดี เพื่อประสานเป็นแรงใจ
ทอความรัก เพื่อเป็นแรงใจแด่พระองค์ท่าน
ประสานแรงกายบวกแรงใจ เพื่อพ่อเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย


จาก: นศท.ยูฮัน สะตาปอ - uhan_satapo@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:21:34 - IP: 117.47.182.xxx

Long Live The King


จาก: นศท.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ ชั้นปีที่ 2 จ.ทบ.ปน. - kip_golf@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:21:47 - IP: 118.173.188.xxx

ร้อยดวงใจถวายพ่อ เพื่อตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่าน
ร้อยความดี เพื่อประสานเป็นแรงใจ
ทอความรัก เพื่อเป็นแรงใจแด่พระองค์ท่าน
ประสานแรงกายบวกแรงใจ เพื่อพ่อเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย
ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล
ขอให้สมเด็จพระราชินี ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินตลอดไป
ขออวยพรให้พ่อหลวงจงให้จากการประชวนไวไว อยู่เป็นร่ม ดพธิ
ของชนชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พระองค์คือ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

จาก: นศท.อัสรี หะยีเจ๊ะมะ ปีที่2 ม.3 หมวด2 - afa_36@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 20:59:00 - IP: 110.77.152.xxx

ลงนามถวายพระพร
1. ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ
2. พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป
3. ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป
4. ขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยั่งยืนนาน
5. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์
6. Long Live The King เรารักในหลวง
7. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป
8. พระองค์ผู้ทรงเป็นบิดาของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
10. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็น ร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล

จาก: นศท.จตุพร จันทร์แผ้ว ชั้นปีที่ 3 จทบ.ท.ส. - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 21:01:11 - IP: 118.173.141.xxx

-ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชน
-ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
-ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยไว
- ขอพระองค์อยู่คู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
- เราจะทำดีถวายพ่อหลวง
- อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพ่อหลวง
- รวมใจภักดี รัก ในหลวง
-ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหายจากอาการประชวร
-ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรไว ๆ
-Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
-ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.มุสลีมีน เจะหลง - active_learn51@hotmail.com - 25 ตุลาคม 53, 21:18:43 - IP: 223.206.157.xxx

ลงนามถวายพระพร
1. ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป
2. ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ
3. Long Live The King เรารักในหลวง
4. พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป
5. ขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยั่งยืนนาน
6. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
7. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์
8. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป
9. พระองค์ผู้ทรงเป็นบิดาของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
10. ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

จาก: นศท.พงศกร เลอพิพัฒวรพงศ์ ชั้นปีที่ 3 จทบ.ท.ส - ไม่ระบุ - 25 ตุลาคม 53, 21:21:00 - IP: 118.173.141.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ถกลเกียรติ - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 9:01:13 - IP: 180.180.174.xxx

ชอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: สำราญราษฎร์ - sgt_jak@hotmail.com - 26 ตุลาคม 53, 9:13:34 - IP: 223.206.219.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: ข้าราชการ ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 14:08:54 - IP: 222.123.118.xxx

ชอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.อภิชาติ ลบเลือน - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 14:34:13 - IP: 118.175.15.xxx

ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท.อภิชาติ ลบเลือน - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 14:37:01 - IP: 118.175.15.xxx

เราจะทำดีถวายพ่อหลวง

จาก: นศท.อภิชาติ ลบเลือน - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 14:39:45 - IP: 118.175.15.xxx

Long Live The King ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นศท.อภิชาติ ลบเลือน - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 14:40:53 - IP: 118.175.15.xxx

ชอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: กิตติพงษ์ พรหมทอง - kittipong-promton@hotmail.com - 26 ตุลาคม 53, 18:01:08 - IP: 182.53.160.xxx

1.ทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญกันคนไทยนานๆ 2.ขอพระองค์
ทรงพระเกษมสำราญ 3.ขอพระองค์ทรงหายโศกพระทัย 4.ขอให้พ่อหลวงมีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆ 5.ขอพระองค์ ทรงมี แต่ คาวมสุขความเจริญตลอดไป 6.ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วไว 7.ขอพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์แก่ประชาชน 8.ขอพระองค์เสวยพระกระยาหารได้ปกติ 9.ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง 10.ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธ์ ร่มไทรของคนไทย

จาก: นศท.อภิชาติ ลบเลือน - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 18:08:46 - IP: 118.173.127.xxx

1. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
2. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
3. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
4. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
8. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
9. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
10. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์


จาก: นศทลุตฟี สาแหละ - fee_2536@hotmail.com - 26 ตุลาคม 53, 18:19:07 - IP: 182.52.164.xxx

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
5. ของชนชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
6. พระองค์คือ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
7. พระองค์คือศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
8. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
เรารักในหลวง
9. คนไทยอยู่เห็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี
10. พอเพียง เพียงพอ เพื่อพ่อหลวง

จาก: นศท.ซาฟารี สาแหละ - safaree_childhome@hotmail.com - 26 ตุลาคม 53, 18:23:40 - IP: 182.52.164.xxx

1. ขอพ่ออยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป
2. ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ
3. Long Live The King เรารักในหลวง
4. พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป
5. ขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยั่งยืนนาน
6. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
7. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์
8. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไป
9. พระองค์ผู้ทรงเป็นบิดาของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
10. ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

จาก: นศท.พงศกร รักชิตรชั้นปีที่1 กอง2 หมู่2ชุมพร - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 19:03:36 - IP: 110.49.193.xxx

ร้อยดวงใจถวายพ่อ เพื่อตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่าน
ร้อยความดี เพื่อประสานเป็นแรงใจ
ทอความรัก เพื่อเป็นแรงใจแด่พระองค์ท่าน
ประสานแรงกายบวกแรงใจ เพื่อพ่อเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย
ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล
ขอให้สมเด็จพระราชินี ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินตลอดไป
ขออวยพรให้พ่อหลวงจงให้จากการประชวนไวไว อยู่เป็นร่ม ดพธิ
ของชนชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พระองค์คือ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

จาก: สกุล รักชิตร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 19:11:20 - IP: 110.49.193.xxx

ของชนชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 19:36:20 - IP: 182.53.187.xxx

เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 19:36:22 - IP: 182.53.187.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 19:36:27 - IP: 182.53.187.xxx

ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 19:36:30 - IP: 182.53.187.xxx

ประสานแรงกายบวกแรงใจ เพื่อพ่อเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 19:36:32 - IP: 182.53.187.xxx

ร้อยความดี เพื่อประสานเป็นแรงใจ


จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 19:36:36 - IP: 182.53.187.xxx

ร้อยดวงใจถวายพ่อ เพื่อตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่าน

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 19:36:39 - IP: 182.53.187.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็ง

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 19:36:42 - IP: 182.53.187.xxx

๑.เรารักในหลวง
๒.ทรงพระเกษมสัมราญ
๓.พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
๔.พระบารมีอันแผ่ไพศาล
๕.ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง
๖.ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
๗.ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
๘.อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
๙.ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
๑0.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.อูมัร โตะโยะ ปี2 หมวด 3 หมู่ 3 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 20:07:53 - IP: 223.205.56.xxx

1.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
2.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
3.ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
4.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
5.๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
6.ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
7.แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
8.ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
9.ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
10.พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

จาก: นศท. อัมดี บาเหะ ปี 2 หมวด 3 หมู่ 3 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 20:13:32 - IP: 223.205.56.xxx

1. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
2. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
3. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
4. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
8. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
9. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
10. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

จาก: นศท. ฟุรกอน ยามา ปี 2 หมวด 3 หมู่2 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 20:16:58 - IP: 223.205.56.xxx

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จาก: นศท.แวอานันท์ แวยูโซะ ปี2 หมวด3 หมู่2 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 20:21:47 - IP: 223.205.56.xxx

1. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
2. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
3. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
4. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
5. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
6. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
7. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
8. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
9. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
10. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

จาก: นศท.ฮูซาม วาฮับ ปี2 หมวด3 หมู่3 จทบ.ปน - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 20:39:39 - IP: 223.205.56.xxx

1-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2-ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
3-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
4-ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
5-เราจะช่วยรักษาดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดเพื่อในหลวงของเรา
6-ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
7-ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
8-อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
9-ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
10-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.ฮาวาริส มามะ ปี2 จทบ.ปน. - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 21:02:49 - IP: 118.174.214.xxx

1-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2-ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
3-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน
4-ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ
5-เราจะช่วยรักษาดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดเพื่อในหลวงของเรา
6-ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
7-ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
8-อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
9-ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
10-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.เอ็มอาฟาน ดอเลาะ ปี2 จทบ.ปน. - ไม่ระบุ - 26 ตุลาคม 53, 21:09:35 - IP: 118.174.214.xxx

ขอให้พระองค์ท่านมีพระ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

จาก: จิรัฌชยา ศรีสุวรรณ - girutchaya@hotmail.com - 27 ตุลาคม 53, 12:11:04 - IP: 182.93.233.xxx

ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนนานตลอดไป

จาก: ญาดานุช โฆษิตตันติโชติ - yadanud@hotmail.com - 27 ตุลาคม 53, 12:16:21 - IP: 182.93.233.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: ไพรทูรย์ - toonac@hotmail.com - 27 ตุลาคม 53, 14:56:05 - IP: 125.27.135.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป

จาก: เพ็ญศรี กิ่งพุฒิ - ไม่ระบุ - 27 ตุลาคม 53, 18:02:15 - IP: 119.42.106.xxx

๑.เรารักในหลวง
๒.ทรงพระเกษมสัมราญ
๓.พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
๔.พระบารมีอันแผ่ไพศาล
๕.ขอพระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง
๖.ขอพระองค์ ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
๗.ขอให้พระองค์ทรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
๘.อย่าทำให้พ่อต้องไม่สบายพระทัยเลย พวกเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
๙.ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการพระประชวร
๑0.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เคียงคู่ประเทศไทยสืบนานเท่านาน

จาก: นศท.นิมะซัมซูดีน นิตยรักษ์ - ไม่ระบุ - 28 ตุลาคม 53, 1:46:13 - IP: 113.53.54.xxx

ทรงพระเจริญ

จาก: ถกลเกียรติ - ไม่ระบุ - 28 ตุลาคม 53, 11:02:59 - IP: 180.180.174.xxx

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป

จาก: ร้อย.ลว.ไกล ๒ พล.ร.๒ รอ. - lrrp2com@gmail.com - 28 ตุลาคม 53, 13:36:53 - IP: 223.207.138.xxx

รวมพลัง สร้างสามัคคี เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

จาก: อุดมเดช - ไม่ระบุ - 28 ตุลาคม 53, 16:08:01 - IP: 125.26.227.xxx

ขอ ให้ในหลวงทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: กนกอินทร์ - amm - 28 ตุลาคม 53, 17:45:04 - IP: 183.89.210.xxx

ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
Long Live the King

จาก: ทัศนันท์ - ไม่ระบุ - 28 ตุลาคม 53, 17:50:45 - IP: 183.89.210.xxx

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป

จาก: นศท.วรพงศ์ ศิริวงศ์วัฒนกุล - virus_dy@hotmail.com - 28 ตุลาคม 53, 19:21:45 - IP: 118.173.127.xxx

ขอให้ท่านพ้นทุกข์พ้นโศก

จาก: ด.ญ.ปิยวรรณ จันทร์ศิริ - www.golfpolyza@hotmail.co.th - 29 ตุลาคม 53, 9:15:37 - IP: 180.180.8.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: นางยุพา จันทร์ศิริ - www.golfpolyza@hotmail.co.th - 29 ตุลาคม 53, 9:19:06 - IP: 180.180.8.xxx

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย

จาก: นศท.หญิง.บุณยานุช หาดสุด - chimai_4848@hotmail.com - 30 ตุลาคม 53, 11:24:40 - IP: 118.173.130.xxx

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: เด็กทุนในหลวง - ruj999@hotmail.com - 30 ตุลาคม 53, 21:32:50 - IP: 1.46.67.xxx

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จาก: นศท.จารุพงษ์ หนูเหลือ เลขที่6 รร.วิเชียรมาตุ - noa_h3@hotmail.com - 31 ตุลาคม 53, 17:35:13 - IP: 118.173.229.xxx

1. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน
2. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
3. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
4. ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ และเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ พสกนิกรชาวไทย ตลอดไป
5. ข้อให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว
6. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญและร่มโพธิ์แก่พสกนิกรชาวไทยทัว่หล้า
7. ขอพระองค์ทรงพระเจริญทั้งพระวรกายและกำลังใจ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
8. ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญ
9. ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
10. ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอถวายความดีทั้งปวงที่ทำมาแด่องค์พ่อหลวง เพื่อขอให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยไว

จาก: นศท.จารุพงษ์ หนูเหลือ เลขที่6 รร.วิเชียรมาตุ - noa_h3@hotmail.com - 31 ตุลาคม 53, 17:44:37 - IP: 118.173.229.xxx

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ กบ.ทบ. - junna991@hotmail.com - 1 พฤศจิกายน 53, 10:54:24 - IP: 118.173.248.xxx

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

มีสุขภาพแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป


จาก: ครอบครัว บุญทัน - por_samui@live.com - 1 พฤศจิกายน 53, 14:37:24 - IP: 223.207.185.xxx

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยื่นนาน

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

จาก: นศท. บัลลังก์ ศิริวาริน ตง กันตังพิทยากร - ไม่ระบุ - 1 พฤศจิกายน 53, 19:46:45 - IP: 113.53.205.xxx

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนม์มายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราชาวไทย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งผลบุญที่ลูกได้ทำขอส่งถึงพระองค์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จาก: ครอบครัววินิจผลและครอบครัวปัทมามาลย์ - ladystarlight16@hotmail.com - 2 พฤศจิกายน 53, 8:28:34 - IP: 58.10.9.xxx

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกบันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่น้อมถวายพรชัยขอให้เจริญยิ่งยืนนาน

จาก: ข้าราชการ พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ - maturee09@hotmail.com - 2 พฤศจิกายน 53, 9:56:12 - IP: 183.88.60.xxx

ขอให้พระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระชนมายุยืนยาวเป็นเ
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชนชาวไทยสืบไป

จาก: ครอบครัว กระจ่างฤกษ์ - ไม่ระบุ - 2 พฤศจิกายน 53, 12:49:39 - IP: 124.122.241.xxx

ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้พระอง
พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน

จาก: ครอบครัวไกรฤทธิ์ - pawarisar2525@hotmail.co.th - 2 พฤศจิกายน 53, 15:56:43 - IP: 27.130.72.xxx

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้พระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยชั่วกาลนาน

จาก: นายณรงค์ฤทธิ์ บัวงาม - narongritbuawngam@yahoo.com - 2 พฤศจิกายน 53, 17:30:37 - IP: 117.47.75.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงขอ
ให้ทรงมีพระชนมายุยืนยาว

จาก: นาย ธนาคม พรมพิลา - jane_papica@hotmail.com - 2 พฤศจิกายน 53, 21:06:42 - IP: 27.130.56.xxx

ขอให้ทรงมีพระชนมายุยืนนาน

จาก: ด.ญ. ชนัญชิดา พรมรัตน์ - ice_2894@hotmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 6:27:36 - IP: 125.25.199.xxx

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: ด.ญ. นิสารัตน์ อ่อนน่วมน้อย - ไม่ระบุ - 3 พฤศจิกายน 53, 9:25:17 - IP: 118.172.141.xxx

ขอให้พระองค์ทรงหายประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอให้ทรงมีพระชนมายุยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

จาก: จินตนา บัวเปิด - ไม่ระบุ - 3 พฤศจิกายน 53, 11:04:14 - IP: 110.164.247.xxx

ขอให้พระองค์อยู่กับประชาชนนานๆ

จาก: นฝ.นศท.จทบ.ส.ก. - nakee888@gmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 14:57:44 - IP: 125.27.131.xxx

ขอให้ประเทศไทย มีความร่มเย็นเป็นสุข จากบารมีของพระองค์

จาก: นฝ.นศท.จทบ.ส.ก. - nakee888@gmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 14:59:04 - IP: 125.27.131.xxx

ขอให้ในหลวงหายจากประชวร

จาก: นฝ.นศท.จทบ.ส.ก. - nakee888@gmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 15:00:09 - IP: 125.27.131.xxx

ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรง

จาก: นฝ.นศท.จทบ.ส.ก. - nakee888@gmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 15:02:53 - IP: 125.27.131.xxx

ขอให้ในหลวงมีพระวรกายที่แข็งแรง

จาก: นฝ.นศท.จทบ.ส.ก. - nakee888@gmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 15:03:55 - IP: 125.27.131.xxx

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายป่วยเร็วๆ

จาก: นฝ.นศท.จทบ.ส.ก. - nakee888@gmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 15:05:14 - IP: 125.27.131.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: สิบเอกสุชาติ เจนธนยุทธ์ - nakee888@gmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 15:06:38 - IP: 125.27.131.xxx

ขอให้ราชวงค์ ทุกพระองค์ มีความสุข ตลอดไป

จาก: สิบเอกสุชาติ เจนธนยุทธ์ - nakee888@gmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 15:08:49 - IP: 125.27.131.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ขอให้พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตราบนานเท่านาน
เราจะทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระเจ้าอยู่หัว เราทุกคนร่วมใจกันก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อในหลวง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยสมบรูณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญชาวไทย ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ขอถวายพระพร พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
ขอถวายพระพร ให้ในหลวงของปวงชนชาวไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดทั่วหล้า ปกปักษ์รักษาในหลวง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยสมบรูณ์ แข็งแรง
ให้สุขภาพแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเราคนไทยต่อไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย
ขอให้พระองค์อายุยืนนานและสุขภาพแข็งแรง
ขอถวายพระพร ในหลวงของปวงชนชาวไทย ทรงอายุยืนนาน
เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ
ขอให้ในหลวงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ
เราจะทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระเจ้าอยู่หัว เราทุกคนร่วมใจกันก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อพ่อหลวง
ขอให้พระเทราทิราช ทรงปกป้องให้ในหลวงของเรามีพระชนมายุยืนนาน
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

จาก: สิบเอกสุชาติ เจนธนยุทธ์ - nakee888@gmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 15:10:16 - IP: 125.27.131.xxx

ขอให้ในหลวงอายุยืนยาวค่ะ

จาก: เด็กหญิง ผกากรอง ชูทอง - pakakrong-yok@hotmail.com - 3 พฤศจิกายน 53, 16:04:38 - IP: 203.172.204.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: ด.ต.ชรินทร์ ทองสุวรรณ - dabban 813@hotmail.com - 4 พฤศจิกายน 53, 10:21:48 - IP: 118.173.65.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทุกคน
ด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะ

จาก: ส.ต.อ.นิพจน์ มรรถาวรและครอบครัว - pot_pueng_@hotmail.com - 4 พฤศจิกายน 53, 10:23:46 - IP: 125.24.175.xxx

ประดุจดั่งพระปิตุเรศเหนือเกศเกล้า ประพัทธ์พงษ์เผ่าของไทยไว้คงมั่น ประเสริฐศักดิ์จักรินปิ่นราชัน ประทับขวัญไพร่ฟ้าทุกนาที

จาก: ขวัญประชา - sdroi-et046@hotmail.com - 4 พฤศจิกายน 53, 11:57:08 - IP: 113.53.94.xxx

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก: คำนึง เจริญสุข - khumnung2@yahoo.co.th - 4 พฤศจิกายน 53, 13:40:33 - IP: 110.77.138.xxx

ขอให้พระองค์ทรงอยู่ยืนยาว อยู่กับประชาชนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเเก่ชาวไทยทุกคน
ด้วยเกล้ากระหม่อนขอเดชะ

จาก: ด.ญ.เบญจวรรณ เเก้วมา - numwan_191@hotmail.com - 5 พฤศจิกายน 53, 10:59:56 - IP: 180.180.64.xxx

ขอค์พระองค์ทรงพระเจริญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จาก: นศท.หญิงจันทร์จิรา ยอดวงกอง - kungbongs@hotmail.com - 5 พฤศจิกายน 53, 13:56:29 - IP: 203.172.212.xxx

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตัรยดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระพาลาพาลานามัย
พาลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

จาก: นศท.หญิงจันทร์จิรา ยอดวงกอง - kungbongs@hotmail.com - 5 พฤศจิกายน 53, 14:00:53 - IP: 203.172.212.xxx

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของปวงชนชาวไทยไปยาวนาน

จาก: นศท.หญิงจันทร์จิรา ยอดวงกอง - kungbongs@hotmail.com - 5 พฤศจิกายน 53, 14:04:59 - IP: 203.172.212.xxx

ขอให้พระองค์พาลานามัยเข็งเเรง เเละขอให้พระองค์ทรงอยู่กับประชาชนชาวไทยเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ด้วยเกล้ากระหม่อนขอเดชะ

จาก: ด.ญ.เบญจวรรณ เเก้วมา - numwan_191@hotmail.com - 6 พฤศจิกายน 53, 10:43:29 - IP: 118.172.228.xxx

we body gift squint the gamboge as before

จาก: we from waacarachai - numwan_191@hotmail.com - 6 พฤศจิกายน 53, 10:47:36 - IP: 118.172.228.xxx

request His Majesty shape has a monk takes horse donkey squints the gamboge as before
with wear hair in a bun or coil the hand naps May it please Your Majesty

จาก: we from waacarachai - numwan_191@hotmail.com - 6 พฤศจิกายน 53, 10:50:10 - IP: 118.172.228.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นางสาวกฤชชุดา เทพพิทักษ์ - bonus_pangkung@hotmail.com - 6 พฤศจิกายน 53, 14:27:40 - IP: 118.173.117.xxx

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

จาก: นายพันธ์ศักดิ์ จิตต์หาญ - O_mobile.ls@hotmail.com - 7 พฤศจิกายน 53, 0:11:01 - IP: 182.52.155